Ojcowie KapucyniParafia WniebowstąpieniaParafia Matki Bożej Nieustającej PomocyParafia Św. AnnyStrona Główna
Ur. NMP Królowej Polski - 3 Maja
03-05-2013 09:24 • Ks. Stanisław Rząsa

W piątek 3 Maja - uroczystość NMP Królowej Polski. Msze św. w naszym kościele o godz. 7.30, 10.30 i 17.00. W Brzezinach o godz. 9.00. Główna Msza święta w intencji Ojczyzny w Bazylice św. Anny o godz. 10.30. O imprezach towarzyszących informuje plakat na tablicy ogłoszeń. Pamiętajmy o wywieszeniu narodowej flagi. W tym dniu przypada I piątek miesiąca, na mszach świętych okazja do spowiedzi św. 

Droga Kościoła

ks. Paweł Siedlanowski

Fragment Apokalipsy św. Jana z dzisiejszego pierwszego czytania jest przykładem mistrzowskiego połączenia symboli i tekstów biblijnych. Otwarte niebo i ukazanie się Arki Przymierza oznacza spełnienie się Bożej obietnicy dotyczącej wejścia Boga w ludzki świat. „Niewiasta” symbolizuje lud mesjański, który znalazł swoje ucieleśnienie we wspólnocie Kościoła. Nosi w sobie życie. Tradycja katolicka widzi w tym miejscu także Maryję, Matkę Jezusa, która poprzez posłuszeństwo Słowu stała się z woli Jezusa Matką Kościoła. Smok to postać, którą w tradycji prorockiej kojarzy się z faraonem i niewolą, jakiej doświadczyli Izraelici – ma kształt zorganizowanego systemu, jest wyposażony w atrybuty władzy, zaś „wąż starodawny” odnosi do wydarzenia, jakie rozegrało się w rajskim ogrodzie i zakończyło się tzw. protoewangelią. Narodziny Dziecięcia i początek panowania to nie tyle narodziny betlejemskie, co raczej powstanie z Poranka Wielkanocnego. Dzięki „krwi Baranka” możemy stawiać czoło temu, który zwodzi świat, i być świadkami Jezusa. Tekst, tylko z pozoru zawiły, nieadekwatny do współczesności, zawiera w sobie niezwykłą aktualność. Tłumaczy świat, w którym żyjemy, daje nadzieję, że nawet najpotężniejsze zło, ujęte w karby planowej struktury – na pozór niepokonane, wieczne – pada, ponieważ wobec mocy Boga jest bezsilne. Zestawienie słów św. Jana z osobą Maryi w dniu Jej święta jest ukonkretnieniem drogi, którą Kościół proponuje swoim dzieciom. On jest w stanie poprowadzić nas ku zwycięstwu nad grzechem oraz śmiercią, zwrócić ku Temu, który jest Panem życia.

© 2009 www.parafia.lubartow.pl