Ojcowie KapucyniParafia WniebowstąpieniaParafia Matki Bożej Nieustającej PomocyParafia Św. AnnyStrona Główna
Wizytacja kanoniczna naszej parafii - 5 listopada
28-10-2017 14:32 • Ks. Stanisław Rząsa

W niedzielę 5 listopada przeżywamy wizytację kanoniczną. Będziemy gościli Ks. Arcybiskupa Stanisława Budzika. To niezwykle ważny dzień dla naszej parafii. Program wizytacji jest następujący:

- godz. 7.25 powitanie Ks. Arcybiskupa przed kościołem i Msza św. z krótkim sprawozdaniem i homilią wygłoszoną przez Ks. Arcybiskupa.

- godz. 9.00 Msza św. w Brzezinach sprawowana przez Ks. Arcybiskupa

- godz. 10.30 Msza św. z homilią wygłoszoną przez Ks. Arcybiskupa

- godz. 11.30 spotkanie Ks. Arcybiskupa z Radą Duszpasterską i przedstawicielami grup parafialnych w Sali Centrum Pomocy

- godz. 12.00 Msza św. z homilią sprawowana przez Ks. Arcybiskupa

Postarajmy się o obecność, by przeżyć radosne spotkanie z naszym Pasterzem i wsłuchać się w Jego wskazanie skierowane do naszej wspólnoty parafialnej.

Wizytacja biskupia w diecezji jest czynnością apostolską. Ukazuje ona, że Biskup jest fundamentem i znakiem jedności Kościoła diecezjalnego. Wizytacja stanowi także okazję do pogłębienia kontaktów z duszpasterzami i wiernymi oraz różnymi wspólnotami modlitewnymi i apostolskimi, działającymi w parafii. Kanoniczna wizytacja pasterska odbywa się w każdej parafii co 5 lat. Składa się ze wstępnej wizytacji kanonicznej i pasterskiej.

Wstępna wizytacja kanoniczna dokonywana jest przez przedstawiciela Biskupa Diecezjalnego, ma miejsce na kilka dni przed wizytacją paserską. Delegat Biskupa sprawdza wyposażenie i stan świątyni, zakrystii, plebanii, cmentarza grzebalnego, budynków gospodarczych, prowadzenie ksiąg parafialnych. Wizytatorzy zwracają uwagę na porządek nabożeństw w parafii, formy pracy duszpasterskiej (ruchy, stowarzyszenia), grupy apostolskie, ministranci, lektorzy, schola, chór parafialny, Caritas, parafialna poradnia rodzinna kółka różańcowe, biblioteka parafialna, czasopisma katolickie. W parafiach, na terenie których znajdują się kościoły filialne i kaplice, wizytator udaje się do tych miejsc kultu Bożego, by sprawdzić funkcjonowanie tych ośrodków kultu.
Ksiądz Proboszcz wypełnia kwestionariusz aktualnej wizytacji pasterskiej (w dwóch egzemplarzach: dla kurii i dla parafii). Wizytator zaś redaguje specjalny dokument, który przekazuje do wglądu Biskupa wizytującego.
Wstępna wizytacja kanoniczna daje czytelny obraz życia religijno-moralnego i materialnego parafii stając się tym samym doskonałym przygotowaniem do wizytacji pasterskiej.

Ojciec Święty Jan Paweł II w posynodalnej Adhortacji Apostolskiej „Pastores gregis”, docenił wielką wagą wizyty pasterskiej nazywając ją „autentycznym czasem łaski i szczególnego, a nawet jedynego w swoim rodzaju momentu w zakresie spotkania i dialogu Biskupa z wiernymi”. Wizytacja pasterska jest jakby duszą biskupiego posługiwania i rozszerzeniem duchowej obecności biskupa pomiędzy wiernymi. Papież dodaje, że Biskup „podczas swojej wizyty pasterskiej w parafii, pozostawiwszy zagadnienia o charakterze administracyjnym innym delegatom, powinien w szczególny sposób zatroszczyć się o spotkania osobiste, poczynając od proboszcza i innych kapłanów. To właśnie w takich chwilach najbardziej zbliża się do swojego ludu w sprawowaniu posługi słowa, uświęcania i pasterskiego przewodzenia, wchodząc w bardziej bezpośredni kontakt z niepokojami i troskami, radościami i oczekiwaniami ludzi, mogąc ofiarować każdemu słowo nadziei. Biskup powinien wówczas nawiązywać bezpośredni kontakt przede wszystkim z osobami najuboższymi, starszymi i chorymi. Przeprowadzona w ten sposób wizyta pasterska objawia się w swojej prawdziwej istocie, czyli jako znak obecności Pana, który odwiedza swój lud, przynosząc mu pokój” (Pastores gregis, nr 46”).


© 2009 www.parafia.lubartow.pl