Ojcowie KapucyniParafia WniebowstąpieniaParafia Matki Bożej Nieustającej PomocyParafia Św. AnnyStrona Główna
Ruch Światło-Życie: Domowy Kościół
05-11-2009 18:39 • Ks. Stanisław Rząsa

W naszej parafii istnieją obecnie dwa kręgi rodzin Domowego Kościoła. Rolę Opiekuna Duchowego pełni ks. Marek Kuś, a funkcję pary rejonowej odpowiedzialnej za Kościół Domowy w rejonie lubartowskim pełnią obecnie Anna i Zbigniew Gałązkowie. kontakt: tel. kom. 500402014, e-mail a.z.galazka@op.pl

 

Spotkania w kręgu odbywają się raz w miesiącu po wcześniejszym ustaleniu dogodnego terminu. Na spotkaniu:

- dzielimy się radościami i problemami codziennego życia,

- wspólnie modlimy się i rozważamy Słowo Boże,

- dzielimy się sukcesami i porażkami w stałym kształtowaniu życia duchowego,

- rozwijamy formację w oparciu o nauczanie Kościoła.

Na Mszy św. gromadzimy się w I czwartek miesiąca o godz. 18.00. Na tej Mszy św. w sposób szczególny polecamy Bogu nasze małżeństwa i rodziny oraz modlimy się o powołania kapłańskie i zakonne.

Rys historyczny

Domowy Kościół jest małżeńsko-rodzinnym ruchem świeckich w Kościele, działającym w ramach Ruchu Światło-Życie. Wpisuje się on w nurt posoborowej odnowy Kościoła w Polsce.

Domowy  Kościół łączy dwa charyzmaty:

-         Ruchu Światło-Życie

-         i międzynarodowego ruchu małżeństw Equipes Notre-Dame.

Sługa Boży Ks. Franciszek BlachnickiZałożycielem całego Ruchu Światło – Życie - zwanego popularnie ruchem oazowym, jak i jego gałęzi małżeńsko-rodzinnej jest Sługa Boży ks. Franciszek Blachnicki.

Ściśle współpracowała w rozwinięciu tych dzieł siostra Jadwiga Skudro RSCJ oddana całym sercem rodzinom.

Pierwsze 15-dniowe rekolekcje oazowe dla rodzin odbyły się latem 1973 roku w Krościenku nad Dunajcem, gdzie do dziś znajduje się centrum ruchu. Uczestniczyły w nich 164 osoby. Odtąd zaczęły powstawać kręgi DK najpierw w Polsce, potem również za granicą. Obecnie w naszym kraju istnieje blisko 2800 takich grup, gromadzących około 12 tysięcy małżeństw.

Duchowość

         Domowy Kościół zwraca szczególną uwagę na duchowość małżeńską, czyli dążenie do świętości wspólnie ze współmałżonkiem. Pomaga małżonkom sakramentalnym w budowaniu między nimi prawdziwej jedności małżeńskiej, która jednocześnie stwarza najlepsze warunki do wychowania dzieci w duchu chrześcijańskim.

Pogłębianiu jedności w małżeństwie i rodzinie służą następujące elementy formacyjne:

-         modlitwa osobista

-         modlitwa małżeńska

-         modlitwa rodzinna

-         regularne spotkania ze Słowem Bożym

-         życie sakramentalne

-         dialog małżeński

-         systematyczna praca nad sobą, swoim małżeństwem i rodziną

-         udział w rekolekcjach formacyjnych

Praktykowanie ich skutecznie wpływa na kształtowanie dobrych, szczęśliwych małżeństw i kochających się rodzin.

Kilka małżeństw (4 – 7) tworzy krąg i spotyka się ze sobą raz w miesiącu w mieszkaniach uczestników w imię Chrystusa i z miłości do Niego, aby Go wspólnie poznawać, trwać przy Nim, odczytywać wolę Bożą dla swojego życia. Małżeństwa wspierają się w budowaniu w swoich rodzinach domowego Kościoła modląc się nawzajem za siebie, dzieląc się doświadczeniami, rozważając różne tematy formacyjne.

Za krąg odpowiada małżeństwo zwane parą animatorską. Kręgowi zawsze towarzyszy ksiądz moderator. Pełni on rolę doradcy i opiekuna duchowego.

Domowy Kościół jest wspaniałą drogą dla małżeństw. Razem mąż i żona angażują się w proponowaną formację pomagającą owocnie i z radością wypełniać swoje powołanie, odkrywać współmałżonka i dzieci jako dar Pana Boga.

Grupy parafialne

Krąg tworzy 4-7 małżeństw, najlepiej z jednej parafii, pragnących wspomagać się wzajemnie w dążeniu do budowania w swoich rodzinach domowego Kościoła. Małżeństwa gromadzą się w imię Chrystusa - dla Niego i z miłości do Niego, aby Go wspólnie odnajdywać i trwać przy Nim w swoim życiu codziennym.

Za krąg odpowiada jedno z należących do niego małżeństw, zwane parą animatorską. Dla prawidłowej pracy kręgu niezbędna jest doktrynalna i duchowa pomoc księdza moderatora - doradcy i opiekuna duchowego.

Spotkanie kręgu odbywa się raz w miesiącu w mieszkaniach poszczególnych małżeństw  

Zaproszenie

         JEŻELI CHCECIE ...

-         umacniać swoją wiarę

-         pielęgnować miłość małżeńską

-         nauczyć się rozwiązywania konfliktów

-         nawiązać głębszy kontakt z dziećmi

-         doświadczyć życia we wspólnocie

to informujemy, że można włączyć się w Kręgi Rodzin Domowego Kościoła.

Małżeństwa pragnące włączyć się w pracę takich wspólnot rodzinnych mogą zgłaszać się do ks. Tomasza Nadbereżnego opiekuna duchowego Kręgów Domowego Kościoła przy naszej parafii. Zapraszamy wszystkie małżeństwa, które chciałyby stworzyć nowy krąg. Jest także możliwość, po wcześniejszym umówieniu, uczestniczenia w pojedyńczym spotkniu już istniejącego kręgu. Wszystkich imformacji udziela ks. Tomasz Nadbereżny. Serdecznie ZAPRASZAMY !

Litania małżonków

Kyrie elejson Chryste elejson Kyrie elejson
Chryste usłysz nas. Chryste, wysłuchaj nas
Ojcze z Nieba Boże - zmiłuj się nad nami
Synu Odkupicielu świata Boże - zmiłuj się nad nami.
Duchu Święty Boże - zmiłuj się nad nami
Święta Trójco, Jedyny Boże - zmiłuj się nad nami

Odpowiadamy: tak nam dopomóż Panie Boże - w Trójcy Jedyny i wszyscy Święci
Abyśmy poprzez miłość potrafili byt dla siebie darem...
Abyśmy zachowali lojalność wobec współmałżonka we wszystkich sprawach...
Aby miłość nasza wciąż dojrzewała, a my byśmy czuli się za nią Odpowiedzialni...
Abyśmy codziennie na nowo umierali dla siebie a żyli dla współmałżonka..,
Abyśmy „bycie jednym dałem„ nie skalali własnym egoizmem, ale potrafili je przeżywać w czystości...
Abyśmy bez konieczności nic rozstawali się na długo...
Abyśmy potrafili cieszyć się swoja. współobecnością
Abyśmy wzajemnie się nie oskarżali...
Abyśmy obdarzali się zaufaniem,,
Abyśmy starali się wzajemnie rozumieć,,.
Aby uczciwość małżeńska pozwalała unikać nam cichych dni
Aby nasze dialogi wspierały między nami komunię...
Abyśmy nie szukali w swych relacjach jednostronnych racji...
Aby różnice wynikające z odmienności płci były dla nas doświadczeniem jedności dwojga...
Abyśmy naszą wierność okazywali sobie poprzez uważne słuchanie siebie nawzajem...
Abyśmy potrafi dzielić się swoimi oczekiwaniami...
Abyśmy dostrzegali to, co jest w nas dobre i umieli za to dobro dziękować
Abyśmy w pokorze uznawali prawdę o swoich słabościachi wzajemnie wspierali się w pracy nad nami...
Aby nie brakło nam odwagi i zapału do codziennej wspólnej modlitwy ...
Abyśmy odpowiedzialnie wychowywali dzieci, którymi nas Bóg obdarzył, -
Aby dom nasz był ostoją ciepła, spokoju, wzajemnej troski i gościnności...
Abyśmy potrafili być wdzięczni za tajemnicę miłości...
Abyśmy mieli świadomość, że miłość jest nam nie tylko dana, Ale i zadana....
Niech miłość, uczciwość i wierność stoi na straży wszelkich pokus, ..
Niech miłość, uczciwość i wierność broni nas od oziębłości względem Boga, współmałżonka i bliskich...
Niech miłość, uczciwość i wierność będzie radością naszego wspólnego życia.„
Abyśmy trwali w miłości, uczciwości i wierności dopóki nas śmierć nie rozdzieli.


Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam, Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas, Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami.


K. Boże, Ty powiedziałeś „niedobrze być człowiekowi samemu" i ustanowiłeś święty związek kobiety i mężczyzny, udzielaj małżonkom Swojego Wszechstronnego wsparcia, prowadź bezpiecznie do szczęścia, które się nie kończy.


W. Jak na weselu w Kanie przemieniaj Panie nasze wysiłki i trudności w radość bycia darem dla drugiego.


K. Módlmy się... Boże. Wiekuista Miłości, Ty ,”na początku" stworzyłeś człowieka na Swój obraz i podobieństwo, stworzyłeś mężczyznę i niewiastę, obdarowałeś ich sobą, swoją jednością i harmonią. Spraw prosimy, aby złączeni wzajemną miłością w swoich słowach Gestach naśladowali Ciebie, Swego Stwórcę obdarzali się miłością bezinteresowną, we wszystkich sprawach byli dla siebie pomocą, wzajemnie się wspierali i nigdy ze sobą nic walczyli, nosząc w swych sercach obraz Miłości, która obdarza „od początku". Amen


© 2009 www.parafia.lubartow.pl