Ojcowie KapucyniParafia WniebowstąpieniaParafia Matki Bożej Nieustającej PomocyParafia Św. AnnyStrona Główna
Legion Maryi
26-10-2009 09:51 • Ks. Stanisław Rząsa

Spotkania Legionu Maryi odbywają się w środę po Mszy Świętej wieczornej z wyjątkiem pierwszej środy miesiąca, kiedy spotkanie rozpoczyna sie o godzinie 1530.

Legion Maryi to stowarzyszenie apostolskie: grupa świeckich która służy pomocą kapłanom w pracy duszpasterskiej na terenie parafii i dąży do osobistej świętości przez modlitwę i pracę apostolską.

Zapraszamy wszystkie chętne osoby pragnące pogłębić swoje życie Ewangelią przez duchowość Maryjną. Spotkanie polega na modlitwie różańcowej, pogłębianiu duchowości Maryjnej, wspólnej rozmowie. Zapraszamy wszystkich, którzy chcą sie wspólnie pomodlić, spotkać, porozmawiać, bez konieczności jakichkolwiek zobowiązań.

Członkowie Legionu

 Członkami Legionu Maryi są ludzie świeccy, którzy realizują Chrystusowy nakaz „głoszenia Ewangelii wszelkiemu stworzeniu". Włączają się oni w prace Kościoła, dając wyraz temu, że Kościół to nie tylko hierarchia, lecz także wszyscy wierni. Formacji w duchu legionowej świętości służą cotygodniowe zebrania. Patronką ruchu jest Maryja Niepokalana. Członkiem Legionu Maryi może być każdy, kto świadomy jest swojego miejsca w Kościele katolickim, niezależnie od wieku, wykształcenia, wykonywanego zawodu czy posiadanej wiedzy religijnej. Każdy może dać innym świadectwo swojej wiary.

 Istnieją dwa rodzaje członkostwa w Legionie: członkowie aktywni i pomocniczy. Praca członków aktywnych polega na docieraniu do coraz szerszych kręgów ludzi, niesieniu im wsparcia duchowego, ułatwianiu kontaktu z kapłanem, rozmowach na tematy religijne, odwiedzaniu samotnych i chorych w szpitalach, domach opieki, odwiedzaniu więzień i schronisk dla nieletnich, pomocy przy organizacji Dnia Chorych w parafii, przygotowywaniu do sakramentów dzieci i dorosłych (katecheza indywidualna), rozprowadzaniu prasy i książek katolickich, prowadzeniu grup dziecięcych i młodzieżowych Legionu Maryi. Natomiast członkowie pomocniczy mają obowiązek modlitwy w intencji rozwoju Legionu Maryi i uczestniczenia w zebraniach raz w miesiącu.

Historia

Legion Maryi powstał w Irlandii w 1921 roku. Założycielem Legionu był Irlandczyk Frank Duff (1889-1980). Do Polski Legion Maryi przywiózł Anatol Kaszczuk, więzień obozu w Kozielsku, oficer artylerii, później lotnictwa, który po wyprowadzeniu polskich żołnierzy z Rosji przez gen. Andersa walczył w Polskich Siłach Zbrojnych na Zachodzie. Po zakończeniu wojny wstąpił do nowicjatu dominikanów w Cork  w Irlandii, gdzie poprzez indywidualną lekturę  zapoznał się z ideą Legionu Maryi. Odkrył nowe powołanie - działalność w Legionie Maryi. Opuścił nowicjat, aby szerzyć Legion w Polsce. Latem 1946 roku udał się do Dublina, gdzie poprzez osobisty kontakt z Frankiem Duffem, udział w pracach legionowych oraz dokładne szkolenie przygotowywał się do misji w Polsce. Decyzją Concilium, został delegatem LM do Polski. Po powrocie do kraju, w 1948 r. założył pierwsze prezydium w Ostródzie, następne w Lublinie. Niedługo potem, w 1950 r. Legion Maryi, jak wszystkie stowarzyszenia katolickie, musiał zawiesić swoją działalność ze względu na represje władz komunistycznych. Dopiero na początku lat 80-tych Legion Maryi mógł wrócić do Polski. Obecnie istnieje już w wielu diecezjach. Główne ośrodki Legionu Maryi to: Warszawa, Lublin, Zamość, Katowice.

Vexillum Vexillum Legionu Maryi jest wzorowane na signum – znaku kohorty Legionu rzymskiego. Na miejscu orła, który wieńczył signum, znajduje się gołębica – symbol Ducha Świętego. Na poprzecznej tabliczce, pod Gołębicą, umieszczony jest napis: Legio Mariae. Między poprzeczną tabliczką a drzewcem znajduje się owal z wizerunkiem Maryi Niepokalanie Poczętej. Drzewiec umieszczony jest na globie ziemskim, który w medalu Vexillum stosowanych na zebraniach legionu, spoczywa na czworokątnej płaskiej podstawie. Całość wyraża myśl, że Duch Święty ma zdobyć świat przez Maryję i Jej dzieci.

 


© 2009 www.parafia.lubartow.pl