Ojcowie KapucyniParafia WniebowstąpieniaParafia Matki Bożej Nieustającej PomocyParafia Św. AnnyStrona Główna
27 niedziela zwykła - 6 pażdziernika
06-10-2013 15:35 • Ks. Stanisław Rząsa

Prorok Habakuk przedstawia Panu Bogu naiwne oburzenie młodych ludzi, którzy zawsze oczekują radykalnych i natychmiastowych rozwiązań. Na co Pan Bóg odpowiada z perspektywy wieczności. Tylko cierpliwy jest w stanie przyjąć Boży plan zbawienia. Według Świętego Pawła, poznanie i życie według tego planu wymaga trzeźwego myślenia. Stąd potrzeba nam pomocy Ducha Świętego, aby wytrwać w miłości i rozsądku, nie wyolbrzymiając zła ani go nie lekceważąc. Kluczem do wytrwałości jest wiara. Ona pozwala człowiekowi zachowywać zdrowe zasady i ciągle szukać ich najlepszego zastosowania w bieżącej sytuacji. Zapamiętajmy jedną rzecz z tego, co za chwilę usłyszymy, i spróbujmy tym żyć dzisiaj, przez całą niedzielę.

Panie, przymnóż nam wiary

ks. Paweł Siedlanowski

Chciałoby się powiedzieć: – Skoro apostołom, którzy byli świadkami tylu cudów Jezusa, trudno było uwierzyć w Jego mesjańskie posłannictwo, to co dopiero nam?

Wiara to skomplikowana rzeczywistość. Z jednej strony zakłada zaangażowanie człowieka, gotowość do przyjęcia prawdy wymykającej się rozumowi, trud wejścia na drogę nieustannej przemiany życia, z drugiej strony to łaska. Bez tego przenikania się nie może powstać nowa jakość.

Wiara nie jest ślepa, jak zarzucają jej to niektórzy. Zakłada wewnętrzny dyskurs. Zawsze jego początkiem jest Słowo Boże. Bóg przez nie zaprasza do siebie, obwieszcza nowinę o zbawieniu, wybraniu, nie naruszając przy tym w najmniejszym stopniu ludzkiej wolności. Obdarowuje swoją mocą. Aby mogła w nas „zadziałać”, najpierw musi dokonać się wewnętrzna akceptacja Bożego działania, a to zwykle jest proces, bywa, że dość długi. Jest w nim miejsce na pytania, wątpliwości, poszukiwania, powstania i powroty. Ważne, że nie jesteśmy skazani na samych siebie. Duch Święty towarzyszy nam. Prowadzi, umacnia, pociesza, „kiedy nie umiemy się modlić, przyczynia się za nami w błaganiach, których nie można wyrazić słowami”.

Aby na stałe w ludzkim sercu zamieszkał Bóg, potrzebna jest pokora, przyznanie w swoim życiu pierwszeństwa prawu Bożemu, zgoda na śmierć wewnętrznego „starego człowieka” i nowe stworzenie (św. Paweł), które rozpoczyna się w momencie przyjęcia chrztu świętego. A potem życie jego mocą. To jest owo ziarnko gorczycy, o którym mówi dziś Jezus. I stąd płynie potencjał jego wzrostu.


© 2009 www.parafia.lubartow.pl