Ojcowie KapucyniParafia WniebowstąpieniaParafia Matki Bożej Nieustającej PomocyParafia Św. AnnyStrona Główna
Rada duszpasterska
10-11-2009 12:33 • Ks. Stanisław Rząsa

Zgodnie z wymogami Kodeksu Prawa Kanonicznego (Kan. 536) w naszej parafii z ks. proboszczem współpracuje Rada Duszpasterska. Jest ona ciałem doradczym, które pod kierownictwem proboszcza czuwa nad organizacją życia duszpasterskiego i gospodarczego w naszej wspólnocie wiernych. Działa zgodnie ze statutem zatwierdzonym przez Ks. Arcybiskupa Stanisława Budzika z dnia 28 sierpnia 2012 r. Wybory do obecnej Rady Duszpasterskiej odbyły się w 21 października 2012 r. Członkowie Rady Duszpasterskiej spotykają się kilka razy w roku.

Parafialną Radę Duszpasterska tworzą:

 1.   Bąbol Zygmunt – ul. Planetarna
 2.   Furtak Iwona – ul. Kopernika
 3.   Grabowski Lech – Lisów
 4.   Guz Jarosław  - ul. Kopernika
 5.   Iwanek Anna – Lisów
 6.   Juszczyński Piotr – Lisów
 7.   Maleszyk Maria – ul. Heweliusza
 8.   Pojęta Janina – Lisów
 9.   Rojek Teresa – ul. Polesie
 10. Suszek Anna – Lisów
 11. Szafrańska Grażyna - ul. Ciołkowskiego
 12. Urban Elżbieta – Lisów
 13. Woźniak Aleksander – ul. Hubalczyków
 14. Zybała Ewa - Lisów

© 2009 www.parafia.lubartow.pl