Ojcowie KapucyniParafia WniebowstąpieniaParafia Matki Bożej Nieustającej PomocyParafia Św. AnnyStrona Główna
Historia parafii
23-10-2009 16:37 • Ks. Stanisław Rząsa

1994

Udało się zakupić pół hektarową działkę od Kółka Rolniczego i 5 sierpnia spisano Akt Notarialny. Pod koniec roku zaczęto zwozić cegłę z Kraśnika, którą Ks. Dziekan Andrzej Tokarzewski otrzymał od braci jako rodzinny spadek i przeznaczył ją na nowo powstający kościół.

1995

30 kwietnia w niedzielę o godz. 16.00 Ks. Arcybiskup Bolesław Pylak dokonał poświęcenia placu pod budowę kościoła. 17 maja rozpoczęto budowę kościoła, którego projektantem jest Pan Wojciech Kożuchowski, a kierownikiem budowy Pan Piotr Juszczyński. 29 maja położono pierwszą cegłę i przez dwa miesiące budowano podpiwniczenie pod zakrystią. We wrześniu zalano pierwsze stropy. Do końca tego roku wznoszono mury kościoła.

1996

15 kwietnia wznowiono prace przy budowie. 5 maja Ks. Arcybiskup Bolesław Pylak wmurowuje kamień węgielny i w murach budującego się kościoła udzielił młodzieży Sakramentu Bierzmowania. W sierpniu zalano stropy nad zakrystią. Do końca roku wzniesiono mury do wysokości górnych okien.

 

1997

W 10 kwietnia rozpoczęto budowę. 8 maja Ks. Arcybiskup Bolesław Pylak w murach budującego się kościoła udziela młodzieży Sakramentu Bierzmowania. W tym dniu pada obfity deszcz. Przez okres lata wznoszono mury i w sierpniu postawiono stalową konstrukcję dachową. Jednocześnie rozpoczęto krycie blachą bocznych naw kościoła, a od września nawy głównej. Pokrycie dachu zakończono w listopadzie. Zalano również pierwszą warstwę posadzki i ułożono marmur w prezbiterium.

1998

Ze względu na dobrą pogodę już 15 stycznia rozpoczęto prace przy zakładaniu sufitu, okien i drzwi. W marcu i kwietniu ułożono marmur w całym kościele. Ks. Dziekan Andrzej Tokarzewski zaprosił Ks. Arcybiskupa Józefa Życińskiego na poświęcenie kościoła na dzień 21 maja. W tym dniu dekretem Ks. Arcybiskupa Józefa Życińskiego została utworzona nowa parafia, a proboszczem został Ks. Stanisław Rząsa.

7 czerwca w kościele parafialnym Ojciec Wojciech Gwiazda odprawił Mszę św. Prymicyjną. 23 czerwca Ks. Arcybiskup Józef Życiński mianował Ks. Zbigniewa Gąbkę wikariuszem w naszej parafii. W tym roku prowadzimy dalsze prace przy kościele. Przykryliśmy blachą dach na kopule ołtarzowej i nad zakrystiami i kaplicą. Zakupiliśmy małe prowizoryczne organy domowe. Zalaliśmy posadzki w piwnicach i doprowadziliśmy wodę. Zamontowaliśmy okna i drzwi w zakrystiach, kaplicy i w podpiwniczeniu. Te pomieszczenia zostały otynkowane i zostały w nich ułożone posadzki. Zakupiliśmy piec i wykonaliśmy instalację grzewczą oraz zamontowaliśmy drzwi wejściowe główne z drewna dębowego. W III niedzielę Adwentu  rozpoczęliśmy rekolekcje. Przeprowadził je Ks. Jacek Kiciński ze Zgromadzenia Księży Klaretynów. Pierwszą Pasterkę odprawił Ks. Biskup Ryszard Karpiński.

1999

W IV niedzielę Wielkiego Postu rozpoczęły się rekolekcje wielkopostne. Nauki rekolekcyjne wygłosił ks. Piotr Kawałko - duszpasterz młodzieży akademickiej w Lublinie. 13 maja w Uroczystość Wniebowstąpienia Pańskiego przeżywamy odpust parafialny. Msze św. odprawił ks. Kanonik Tadeusz Klej - rodak pochodzący z Lisowa, proboszcz parafii w Kluczkowicach, a kazanie wygłosił ks. Andrzej Majchrzak - rektor Kościoła św. Ducha w Kraśniku. Rozpoczęliśmy starania o budowę plebanii. 15 sierpnia odbył się koncert najlepszych zespołów folklorystycznych powiatu lubartowskiego. 27 sierpnia rozpoczęliśmy prace przy budowie plebanii. W pierwszych dniach września zalaliśmy fundament i rozpoczęliśmy wznoszenie murów. 7 października zalano strop i dokończono wznoszenie murów. W drugiej połowie października rozpoczęły się prace przy konstrukcji dachowej. Na przełomie listopada i grudnia plebania została pokryta blachą. W III niedzielę Adwentu rozpoczęły się rekolekcje. Nauki wygłosił ks. Andrzej Majchrzak - rektor kościoła św. Ducha w Kraśniku

2000

W lutym rozpoczęliśmy prace przy plebanii. Ze względu na lekką zimę, mogliśmy doprowadzić wszystkie przyłącza, zamontować okna i drzwi i wykonać wewnętrzne instalacje. Jako pamiątkę Roku Jubileuszowego zamówiliśmy figurę Chrystusa do głównego ołtarza. W IV niedzielę Wielkiego Postu na wszystkich Mszach św. gościmy Ks. Dziekana, który wygłosił kazanie i w tym dniu poświęcił boczną kaplicę. Od 8 do 16 kwietnia przeżywamy Misje św. z okazji Roku Jubileuszowego. Prowadzą je Ojcowie Dominikanie z Warszawy - Ojciec Bogusław Golak i Stanisław Gołąb. W sobotę 8 kwietnia nastąpiło uroczyste rozpoczęcie. W tym dniu w czasie kazania Ojciec Bogusław Golak doznał porażenia mózgowego i natychmiast został przewieziony do szpitala. W Niedzielę Palmową poświęciliśmy Krzyż Misyjny. Po świętach prowadzimy prace na plebanii. 1 czerwca przeżywamy odpust parafialny. Mszę św. odprawił wicedziekan ks. Józef Huzar, a kazanie wygłosił Ks. Roman Skowron Proboszcz w Wierzchowiskach. Przed Mszą św. Ks. Dziekan Andrzej Tokarzewski poświęcił nową ambonkę i ołtarz. 28 pażdziernika przeżywaliśmy uroczystość nadania imienia Jana Pawła II Szkole Podstawowej nr 4. Msze św. celebrował ks. Biskup Ryszard Karpiński. Po II niedzieli adwentu we wtorek, środę i czwartek przeżywamy rekolekcje adwentowe. Poprowadził je Ojciec Ireneusz kapucyn. W grudniu udało się zakupić od Kółka Rolniczego część działki i wiatę. Pasterkę odprawił nowomianowany Ks. Prałat Andrzej Tokarzewski. Poświęcił figurę Chrystusa w głównym ołtarzu. Figurę wykonał Pan Stanisław Bałos z Makowa Podhalańskiego

2001

W okresie zimowym trwają prace wykończeniowe na plebanii. Od 5 do 7 kwietnia przeżywamy rekolekcje wielkopostne , które prowadzi ks. Andrzej Bubicz - duszpasterz młodzieży akademickiej. Po świętach porządkujemy teren i wykonujemy ogrodzenie między terenem kościelnym a parkingiem. 24 maja w Uroczystość Wniebowstąpienia Pańskiego przeżywamy wizytację parafii. Gościmy ks. Biskupa Mieczysława Cisło, który poświęcił plebanię. W październiku wykonaliśmy jeden konfesjonał stały i gromadzimy materiały na budowę wieży. Przed IV niedzielą adwentu przeżywamy rekolekcje. Nauki rekolekcyjne wygłosił ks. Jarosław Orkiszewski - dyrektor Metropolitalnego Seminarium Duchownego w Lublinie.

2002

Od 21 do 23 kwietnia przeżywamy rekolekcje wielkopostne. Poprowadził je ks. Stupikowski ze Zgromadzenia Księży Klaretynów z Wrocławia. 25 kwietnia nasza młodzież przyjęła Sakrament Bierzmowania z rąk Ks. Biskupa Ryszarda Karpińskiego. Po Świętach Wielkanocnych rozpoczęliśmy prace przy budowie wieży. 9 maja przeżywamy nasz odpust parafialny. Mszę św. odprawił i wygłosił kazanie ks. Janusz Stępniak Wicerektor Metropolitalnego Seminarium Duchownego w Lublinie.

montowanie wieżypoświęcenie wieżyW połowie czerwca kończymy prace przy wznoszeniu murów wieży i zalaniu stropu. Następnie montujemy elementy metalowe wieży. We wrześniu rozpoczęliśmy prace przy wykonywaniu ogrodzenia od ul. Kopernika. 27 października Ks. Biskup Mieczysław dokonał poświęcenia wieży. 18 i 19 grudnia przeżywamy rekolekcje adwentowe. Poprowadził je Ks. Piotr Goliszek - wizytator katechetyczny naszej archidiecezji.

 

2003

Od 10 do 12 kwietnia przeżywamy rekolekcje Wielkopostne. Prowadzi je Ks. Kan. Roman Skowron. 29 maja przeżywamy odpust parafialny. Sumę odpustową odprawił ks. Władysław Poździk - proboszcz parafii p.w. Królowej Anielskiej w Brzeźnicy Bychawskiej, a kazanie wygłosił ks. Andrzej Biernat - proboszcz nowej parafii p.w. Bożej Opatrzności w Brzeźnicy Bychawskiej. W czasie tej Uroczystości ks. Prałat Andrzej Tokarzewski poświęcił dzwony elektroniczne. Po odpuście wyłożyliśmy kostką brukową plac przed kościołem i zamontowaliśmy nowe drzwi wejściowe do kościoła. W III niedzielę Adwentu rozpoczynamy rekolekcje adwentowe. Prowadzi je ks. Adam Otwinowski - student Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego pochodzący z diecezji legnickiej.

2004

Od 1 do 3 kwietnia przeżywamy rekolekcje wielkopostne. Prowadzi je ks. Arkadiusz Paśnik - kapelan Domu Opieki w Jadwinowie. 23 maja w Uroczystość Wniebowstąpienia Pańskiego, ks. Jarosław Orkiszewski - dyrektor Metropolitalnego Seminarium Duchownego, odprawił sumę odpustową i wygłosił kazanie. Wczesną wiosną zakupiliśmy drewno dębowe i zamówiliśmy ławki do naszego kościoła. Wykonujemy drugi konfesjonał stały, a także wykładamy kostką połowę chodnika procesyjnego wokół kościoła. 10 paździenika w naszym kościele przeżywamy koncert zespołu "Gospel Rain". 10 grudnia gościmy w naszym kościele ks. Prałata Andrzeja Tokarzewskiego, który poświęcił nowe organy. W III niedzielę adwentu rozpoczynamy rekolekcje. Prowadzi je ks. Jan Krynicki - proboszcz parafii p.w. bł. Karoliny Kózkówny w Rzeszowie i Wojewódzki Kapelan Straży Pożarnej.

2005

W okresie zimy wykonujemy meble do zakrystii. Przed Niedzielą Palmową w czwartek rozpoczynamy rekolekcje wielkopostne. Nauki rekolekcyjne wygłosił ks. Stanisław Staśko - proboszcz w Dulczy Wielkiej, diecezja tarnowska. Po świętach kończymy prace przy chodniku wokół kościoła. W maju przygotowujemy się do Nawiedzenia Obrazu Matki Bożej Częstochowskiej. Uroczystość "Nawiedzenia" poprzedzają misje, które organizujemy jednocześnie dla wszystkich lubartowskich parafii. Prowadzą je ks. Prałat Czesław Przech z Bełżyc i ks. Kanonik Roman Skowron z Krasnegostawu. 31 maja na ul. Kopernika witamy obraz Matki Bożej, który do naszej parafii przybywa z Tarła. Mszę św. celebruje ks. Biskup Mieczysław Cisło. W następnym dniu licznie gromadzimy się przy Matce Bożej i po południu odprowadzamy obraz do parafii św. Anny. Od I soboty lipca odprawiamy nabożeństwo do Niepokalanego Serca Maryi. 4 września w naszym kościele przeżywamy powiatowe dożynki. Mszę św. odprawił i kazanie wygłosił ks. Prałat Andrzej Tokarzewski. Od 16 do 18 grudnia przeżywamy rekolekcje adwentowe. Prowadzi je ks. Andrzej Biernat - proboszcz i budowniczy kościoła w Parczewie.

2006

Pod koniec stycznia rozpoczynamy prace przy suficie. który wykładamy płytami gipsowo-włóknowymi. Następnie malujemy wnętrze kościoła. 6 - 8 kwietnia przeżywamy rekolekcje wielkopostne. Rekolekcje poprowadził Ks. Andrzej Lupa – proboszcz w Łęcznej. 5 maja w piątek ks. Biskup Artur Miziński udzielił sakramentu Bierzmowania naszej młodzieży. 26 maja przeżywamy spotkanie z Ojcem Św. Benedyktem XVI w Warszawie. Na to spotkanie z naszej parafii wyjechało autokarem 46 osób. 28 maja przeżywamy Uroczystość Wniebowstąpienia Pańskiego. Sumę odpustową odprawił Ks. Prałat Andrzej Tokarzewski, a kazanie wygłosił proboszcz z Brzeźnicy Bychawskiej ks. Kan. Władysław Poździk. W czerwcu został zwolniony z obowiązków wikariusza ks. Zbigniew Gąbka i przeniesiony do parafii w Krasnymstawie. Do naszej parafii przybył ks. Adam Gil. 8 października przeżywamy wizytację naszej parafii. Wizytacji dokonuje Ks. Biskup Artur Miziński. W spotkaniu Ks. Biskupa z kapłanami uczestniczy ks. Prałat Andrzej Tokarzewski, który walczy z choroba nowotworową. 16 października o godz. 9.00 odprawiamy Mszę św. w intencji sługi Bożego Jana Pawła II dla uczniów naszej szkoły z okazji święta Patrona. Po Mszy św. dociera do nas smutna wiadomość: „Ks. Prałat Andrzej Tokarzewski odszedł do Domu Ojca”. Jego pogrzeb był wielką manifestacją szacunku dla Jego pracy kapłańskiej. W III niedzielę adwentu rozpoczęliśmy rekolekcje. Poprowadził je student Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Ks. Dariusz Sobczak pochodzący z diecezji gnieźnieńskiej.

2007

Na przełomie stycznia i lutego prowadzimy prace przy frontonie chóru. Zakupiliśmy główny żyrandol zawieszony w środku świątyni. W czwartek przed Niedzielą Palmową rozpoczynamy rekolekcje wielkopostne. Prowadzi je ks. Robert Jasiak dyrektor programowy radia eR. 20 maja uroczystość Wniebowstąpienia Pańskiego – nasz odpust parafialny. Mszę św. odprawia ks. Dziekan Józef Huzar, a kazanie odpustowe głosi ks. Jarosław Orkiszewski dyrektor Metropolitalnego Seminarium Duchownego. W czerwcu został zwolniony z obowiązków wikariusza ks. Adam Gil i przeniesiony do parafii w Chodlu. Na jego miejsce przybył neoprezbiter ks. Tomasz Nadbereżny. W październiku organizujemy parafialną pielgrzymkę do Lichenia i Kalisza. W listopadzie zakupiliśmy nowy piec do ogrzewania kościoła. Musieliśmy wybudować nowy komin i przebudować instalacje grzewczą w kościele. W III niedzielę rozpoczynamy rekolekcje adwentowe. Rekolekcje prowadzi Ojciec Piotr Zajączkowski – Kapucyn.

2008

Zamówiliśmy boczne ołtarze wg własnego projektu. Będą wykonane na uroczystości odpustowe. W lewym umieścimy obraz Matki Bożej, który ofiarował ks. Kan. Tadeusz Klej w uroczystość poświęcenia kościoła, a w prawym kopię obrazu św. Anny. Przed Niedzielą Palmową rozpoczynamy rekolekcje wielkopostne. Prowadzi je ks. Tomasz Małkiński z diec. Siedleckiej, duszpasterz młodzieży akademickiej. W czasie rekolekcji w sobotę przeżywamy misterium męki Pańskiej wokół kościoła i w kościele wykonane przez mieszkańców parafii w Świerszczowie. 19 i 20 kwietnia organizujemy pielgrzymkę do Świętej Lipki i Gietrzwałdu. Na przełomie kwietnia i maja zostały wstawione witraże do dwóch największych okien. Jeden przedstawia scenę Przemienienia Pańskiego, a drugi scenę Wniebowzięcia NMP. 4 maja przeżywamy odpust parafialny i 10 rocznicę powstania parafii. Z tej okazji gościmy Ks. Arcybiskupa Józefa Życińskiego. Po Mszy św. Ks. Arcybiskup poświęcił witraże i boczne ołtarze. 25 maja wsłuchujemy się w koncert pieśni w wykonaniu Pani Krystyny Szydłowskiej, solistki Teatru Muzycznego w Lublinie i Zespołu. Koncert zorganizowaliśmy z okazji rocznicy powstania parafii. 11 i 12 października organizujemy pielgrzymkę do Kalwarii Zebrzydowskiej, Wadowic i Łagiewnik. W III niedzielę Adwentu rozpoczynamy rekolekcje. Prowadzi je ks. Kan. Roman Skowron.

2009

W II niedzielę Wielkiego Postu gościmy Ks. Mirosława Skałbana – proboszcza parafii Chrystusa Odkupiciela w Skrobowie, który głosi kazania i zbiera ofiary na budujący się kościół. W czwartek przed Niedzielą Palmową rozpoczynamy rekolekcje wielkopostne. Nauki rekolekcyjne głosi ks. Hubert Czarnecki – notariusz Kurii Biskupiej. 25 i 26 kwietnia zorganizowaliśmy pielgrzymkę do Ludźmierza, Zakopanego, Limanowej i Lipnicy Murowanej. 1 i 2 maja zostały zamontowane dwa witraże w prezbiterium przedstawiające papieża Jana Pawła II i Prymasa Stefana Wyszyńskiego. 9 maja alumn Metropolitalnego Seminarium Duchownego Konrad Szlachta pochodzący z naszej parafii przyjął święcenia diakonatu w kościele Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Lubartowie. 24 maja przeżywamy odpust parafialny. Sumę odpustową  odprawił i kazanie wygłosił Ks. Prałat Stanisław Sieczka – pracownik naukowy Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. 2 i 3 czerwca zostały zamontowane kolejne dwa witraże przedstawiające św. Faustynę i błogosławioną Karolinę Kózkę. 31 lipca dekretem Ks. Arcybiskupa zostało utworzone Centrum Pomocy "Otoczmy troską życie" im. Karola Wojtyły, jako wewnętrzna jednostka Kościoła. 26 i 27 września organizujemy pielgrzymkę do Lichenia i Niepokalanowa. 4 października przeżywamy odpust w Brzezinach. Mszę św. odprawił i wygłosił kazanie ks. Jakub Dąbrowski. 9, 10 i 11 października organizujemy pielgrzymkę do Wilna i sanktuariów na Mazurach. 18 października gościmy Ks. Mirosława Skałbana, który głosi Słowo Boże i zbiera ofiary na budujący się kościół w Skrobowie. W dniach 13 - 15 grudzień przeżywamy rekolekcje adwentowe. Poprowadził je Ks. Jakub Dąbrowski, student Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego pochodzący z diecezji katowickiej.

2010

W marcu rozpoczynamy prace przy budowie Centrum Pomocy. W czwartek przed Niedzielą Palmową rozpoczynamy rekolekcje wielkopostne. Nauki rekolekcyjne głosi pracownik naukowy Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Ks. Zbigniew Krzeszowski. 24 i 25 kwietnia zorganizowaliśmy pielgrzymkę do Piekar Śląskich, Kamienia Śląskiego, Góry św. Anny i do Sanktuarium Matki Bożej Ostrobramskiej w Kamieniu Śląskim. Po świętach rozpoczęliśmy prace przy tworzeniu sali spotkań w ramach rozwijania Centrum Pomocy. 16 maja przeżywamy odpust parafialny. W parafii gościmy  Kanclerza Kurii Metropolitalnej Ks. dr Wojciecha Pęcherzewskiego, który odprawił sumę odpustową i wygłosił kazanie. 4 i 5 czerwca zorganizowaliśmy pielgrzymkę do Gniezna, Lichenia i Studziannej. 12 czerwca Ks. Biskup Mieczysław Cisło udzielił Sakramentu Bierzmowania naszej młodzieży. Jednocześnie Ks. Biskup poświęcił kolejne 4 witraże przedstawiające błogosławionego Ks. Jerzego Popiełuszkę, świętego Maksymiliana Kolbe, świętego Brata Alberta i świętego Stanisława Kostkę. We wrześniu ukończyliśmy prace przy sali Centrum Pomocy i złożyliśmy dwa wnioski Unijne na jej wyposażenie. Dnia 23 i 24 października udaliśmy się z pielgrzymką do Krakowa, a w szczególny sposób do Łagiewnik i katedry wawelskiej,gdzie modliliśmy się przy grobie śp. Lecha Kaczyńskiego, następnie do Czernej, klasztoru karmelitów bosych gdzie przebywał bł. Alfons Mazurek urodzony w Baranówce, następnie udaliśmy się do Częstochowy na nocleg w domu pielgrzyma. W drodze powrotnej wstąpiliśmy do sanktuarium w Gidlach. W dniach 12-14 grudzień przeżywamy rekolekcje adwentowe. Prowadzi je ks. Krzysztof Koch z diecezji pelplińskiej dyrektor biblioteki diecezjalnej i wychowawca w Seminarium Duchownym. W grudniu złożyliśmy wniosek unijny o dofinansowanie budowy Centrum Pomocy w którym planujemy przychodnię rehabilitacyjną.

2011

Od 14 do 16 kwietnia przed niedzielą Palmową przeżywamy rekolekcje wielkopostne. Prowadzi je Ks. Kanonik Jarosław Orkiszewski, proboszcz w Bełżycach. 05 czerwca przeżywamy odpust parafialny. Sumę odpustową, a zarazem mszę św. prymicyjną odprawia ks. Konrad Szlachta. Kazanie wygłosił ks. Kanonik Andrzej Kuś, proboszcz w Bychawie. Zamówiliśmy dwa witraże - jeden nad a drugi pod chórem. Wyposażamy świetlicę na spotkania grup parafialnych w meble i sprzęt audiowizualny. Pieniądze uzyskaliśmy z małych projektów. 24 i 25 czerwca zorganizowaliśmy pielgrzymkę do Lewoczy - sanktuarium maryjne na Słowacji, do Dukli, Komańczy i Miejsca Piastowego. 3.08 zorganizowaliśmy pielgrzymkę do Wąwolnicy dla osób chorych i najstarszych. 8 sierpnia rozpoczęliśmy prace przy budowie Centrum Pomocy. Na ten cel uzyskaliśmy środki z projektu na tworzenie mikroprzedsiębiorstw. Pod koniec sierpnia rozpoczynamy prace przy budowie Przychodni Rehabilitacyjnej w ramach realizacji projektu unijnego na tworzenie mikroprzedsiębiorstw. 25-27.08 pielgrzymowaliśmy do Tuchowa, Tropia nad Dunajcem Zakopanego Ludźmierza, Słowackiego Raju, Starego Sącza i Dębowca. We wrześniu zamontowaliśmy witraże, nad chórem przedstawia scenę Wniebowstąpienia Pańskiego, a pod chórem gołębicę - symbol Ducha świętego. 17.IX seniorzy uczestniczyli w pielgrzymce do Krasnobrodu i Zamościa. 13.XI po Mszy św. o godz. 10.30 wystąpił Chór Dzieci polskich rodzin z Kołomyji na Ukrainie z koncertem pieśni patriotycznych. 20.XI po Mszy o godz. 10.30 wystąpił Chór Ziemi Lubartowskiej pod kierunkiem Pana Alfreda Kędziory z koncertem pieśni patriotycznych. Cały czas trwają prace przy budowie Centrum Pomocy. Udało się wybudować w stanie surowym, przykryć i ocieplić budynek oraz wstawić okna. W adwencie przeżywamy rekolekcje, które wygłosił Ks. Profesor Marian Zając z KUL.

2012

Od początku roku jak tylko pozwala pogoda trwają prace wewnątrz budynku Centrum Pomocy. Przed niedzielą Palmową przeżywamy rekolekcje wielkopostne. Prowadzi je ks. Paweł Maciąg. W Uroczystość Wniebowstąpienia Pańskiego Sumę Odpustową celebrował i wygłosił kazanie Ks. Profesor Marian Zając z KUL. Przez cały rok trwają prace budowlane przy Centrum Pomocy. W kościele wykonujemy witraże do okien w dolnej części kościoła. 21 października przeżywamy wizytację parafii, którą dokonuje Ks. Biskup Mieczysław Cisło. W czasie wizytacji obecny jest ks. Jarosław Kowalczyk, który przekazuje nam relikwie Bł. Jana Pawła II.  Rekolekcje adwentowe rozpoczynamy w 3 niedzielę adwentu. Prowadzi je Ks. Paweł Mąkosa Profesor KULu. 

2013

22 stycznia Ks. Arcybiskup Stanisław Budzik dokonał poświęcenia budynku Centrum Pomocy. 3 marca rozpoczął działalność Zakład Rehabilitacji w Centrum Pomocy. W dniach 22-23 marca przeżywaliśmy rekolekcje wielkopostne. Nauki rekolekcyjne wygłosił ks. dr Jarosław Kowalczyk z diecezji legnickiej. Po świętach wielkanocnych rozpoczęliśmy prace przy tworzeniu kaplicy Błogosławionego Jana Pawła II. 12 maja przypadła uroczystość Wniebowstąpienia Pańskiego - odpust parafialny. Ks. Mirosław Ładniak celebrował Sumę Odpustową i wygłosił kazanie. W maju rozpoczęliśmy prace w bocznej kaplicy. Chcemy ją poświęcić Bł. Janowi Pawłowi II. Mamy zamiar ją poświęcić w dzień kanonizacji. Wymieniliśmy drzwi wejściowe od strony kaplicy i kancelarii. We wrześniu rozpoczęliśmy prace przy tworzeniu terenu rekreacyjno-sportowego pomiędzy Przychodnia Zdrowia a budynkiem Centrum Pomocy. Została wymieniona część dachu na plebani gdyż była źle zrobiona i została zabudowana część tarasu nad garażami. W dniach od 15 do 17 grudnia przeżywaliśmy rekolekcje adwentowe. Wygłosił je znany autor i wykonawca wielu piosenek religijnych Ks. Stefan Ceberek. Rekolekcje zgromadziły wyjątkową ilość uczestników.

2014

W niedzielę 2 II rozpoczynamy serię nauk przedślubnych. Należy stwierdzić, że mniej młodych ludzi decyduje się na zawarcie Sakramentu Małżeństwa. Coraz więcej młodych osób zamieszkuje wspólnie najczęściej poza parafią. 11 lutego z okazji Światowego Dnia Chorego sprawujemy specjalną Mszę Świętą dla chorych i udzielamy Sakramentu Namaszczenia Chorych. 11-12 kwietnia przeżywamy rekolekcje wielkopostne. Prowadzi je Ks. Mirosław Ładniak, kapelan Straży Pożarnej. Parafianie licznie w nich uczestniczą. 27 kwietnia w dniu kanonizacji Jana Pawła II poświęcamy kaplicę Jemu poświęconą. Wykonaliśmy posadzkę marmurową, relikwiarz i klęczniki z marmuru. Relikwie Św. Jana Pawła II podarował nam Ks. Jarosław Kowalczyk. Witraże z przesłaniem Jana Pawła II ufundowali parafianie.  W niedzielę 1 czerwca przeżywamy odpust parafialny. Sumę odpustową celebruje i głosi kazania Ks. Profesor Marian Zając. W II sobotę czerwca młodzież gimnazjalna naszej parafii uczestniczy w wyjeździe do Zakroczymia. We wrześniu w kościele zamontowaliśmy nowe nagłośnienie firmy Rduch. W II połowie września uczestniczymy w pielgrzymce do Medjuigorie. W październiku rozpoczęliśmy prace nad dociepleniem zewnętrznym okien w kościele. W grudniu w 3 niedzielę adwentu rozpoczynamy rekolekcje. Nauki rekolekcyjne głosi Ks. dr Jakub Dąbrowski z archidiecezji katowickiej. Rekolekcje były wielkim przeżyciem dla parafian.

2015

W styczniu rozpoczynamy serię nauk przedślubnych. Problem staje się wspólne mieszkanie przed ślubem i prośby takich osób o sakrament chrztu dziecka. Zwracamy uwagę na duchowe przygotowanie do tego sakramentu. Organizujemy pielgrzymkę do Ziemi Świętej i Jordanii na przełomie stycznia i lutego. Uczestniczy w niej znaczna ilość parafian. 26 i 27 marca przeżywamy rekolekcje wielkopostne. Nauki rekolekcyjne głosi znany rekolekcjonista ks. Kan. Roman Skowron. 17 maja przeżywamy odpust parafialny. Sumę odpustową celebruje Ks. dziekan Józef Huzar, a kazanie wygłosił Ks. Wicekanclerz Kurii Metropolitalnej Ks. Krzysztof Podstawka. 13 czerwca młodzież z naszej parafii uczestniczy w autokarowej pielgrzymce do Zabawy - sanktuarium błogosławionej Karoliny. 29 sierpnia wraz z Centrum Pomocy organizujemy Festyn dla dzieci na zakończenie wakacji. 31 sierpnia naszą parafię nawiedzają Symbole Światowych Dni Młodzieży - krzyż i ikona Solus Populi Romani. Organizujemy pielgrzymkę do Sanktuarium Maryjnego Mariapócs (Węgry) do którego pielgrzymował św. Jan Paweł II i do najpiękniejszych zakątków Rumunii do Transylwanii w dniach 20.09 - 1.10.


© 2009 www.parafia.lubartow.pl