Ojcowie KapucyniParafia WniebowstąpieniaParafia Matki Bożej Nieustającej PomocyParafia Św. AnnyStrona Główna
Niedzielne Msze Święte

7.30, 9.00, 10.30, 12.00, 15.00, 18.00

Czytania na dziś
 
Światowe Dni Młodzieży- pobyt grupy ukraińskiej

Światowe Dni Młodzieży- pobyt grupy ukraińskiej

26-07-2016 11:30 • Ks. Krzysztof Krzaczek
Muzeum parafialne

Zapraszamy do zwiedzania naszego Muzeum Parafialnego, które znajduje sie w budynku nowowyremontowanej plebanii. (po lewej stronie bazyliki).

18-06-2014 11:57 • Ks. Krzysztof Krzaczek
Remont zabytkowej plebanii

          

Tytuł projektu:

Remont zabytkowej plebanii z przeznaczeniem na Centrum Kultury Chrześcijańskiej

Program:

Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego, Oś Priorytetowa III: Atrakcyjność obszarów miejskich i tereny inwestycyjne, Działanie 3.2: Rewitalizacja zdegradowanych obszarów miejskich

Okres realizacji:

2014-2015

Wartość całkowita:

3 243 956,12 PLN

Dofinansowanie:

2 414 470,96 PLN



Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007 - 2013

Zakres rzeczowy

Inwestycja obejmuje:

-       przebudowę obiektu zabytkowej parafii z przeznaczeniem na Centrum Kultury Chrześcijańskiej,

-       dostosowanie zabytkowego obiektu do potrzeb organizacyjnych i funkcji użytkowych poprzez zakup wyposażenia.

Cel bezpośredni projektu:

-       wysoka atrakcyjność oferty edukacyjno-kulturalnej i społecznej działań prowadzonych przez parafię poprzez podniesienie standardu i nadanie nowych funkcji zabytkowej plebanii.

Cele ogólne projektu

W wyniku realizacji projektu osiągnięte zostaną istotne cele ogólne:

-       ograniczenie zjawiska marginalizacji niektórych grup mieszkańców parafii św. Anny i miasta Lubartowa;

-       poprawa jakości życia mieszkańców parafii św. Anny i miasta Lubartowa;

-       poprawa stanu technicznego zabytkowych zbiorów parafii św. Anny;

-       wzrost atrakcyjności społecznej i kulturowej oraz turystycznej miasta i regionu;

-       wyższy poziom aktywności społecznej i zawodowej mieszkańców Lubartowa.

21-08-2014 18:27 • Ks. Andrzej Majchrzak
SEMINARIUM ODNOWY WIARY

Zapraszamy serdecznie wszystkich poszukujących żywego kontaktu z Bogiem  na Seminarium Odnowy WIary co tydzień o 19.00 w parafii św . Anny

więcej na www.zdrowasmaryjo.pl

20-02-2015 12:48 • Ks. Krzysztof Krzaczek

Archiwum wiadomości
2014: 04 05 06 08 10
2015: 01 02 03 12
2016: 07
08-02-2015 20:00
s. Marlena
Konferencje przedmałżeńskie

Nowy cykl konferencji przedmałżeńskich  Wrzesień - Listopad 2016



Konferencje przedchrzcielne

Obowiązkowe konferencje dla rodziców i chrzestnych  



Comiesięczne adoracje

Pierwsza niedziela miesiąca g.19.00



Rekolekcje Ewangelizacyjne w parafii św. Anny w Lubartowie 2016




Ogłoszenia Duszpasterskie

 

 



© 2009 www.parafia.lubartow.pl