Ojcowie KapucyniParafia WniebowstąpieniaParafia Matki Bożej Nieustającej PomocyParafia Św. AnnyStrona Główna
Niedzielne Msze Święte
Parafia Matki Bożej

700, 900, 1030, 1200,
1315, 1800

Parafia Wniebowstąpienia

730, 1030, 1200, 1700

W Brzezinach - godz. 900

 

Czytania na dziś
 
Pielgrzymka do Ziemi Świętej - 21-28.01.2023
31-12-2022 11:07 • Ks. Stanisław Rząsa

Organizujemy pielgrzymkę z Lubartowa do Ziemi Świętej od 21 do 28 stycznia 2023 r. z biurem MATTEO TRAVEL. Koszt wyjazdu: 450 USD + 2000 PLN oraz 150 USD na bilety wstępu i inne opłaty.

Zbiórka na lotnisku w Krakowie 21 stycznia o godzine 07.40, wylot do Tel Aviv o godzine 10.15. Lądowanie w Tel Aviv godzina 15.00. Wyjazd z parkingu przy parafii Wniebowstąpienia Pańskiego o godz. 1.00. O godz. 0.45 będzie podstawiony autokar. Opłata za dwa przejazdy do Krakowa i z powrotem 220 zł od osoby.

Wylot z Tel Aviv do Krakowa dnia 28.01. godz. 15.50. Lądowanie w Krakowie godz. 18.35.

Program pielgrzymki:

1. DZIEŃ 21.01.2023 sobota SPOTKANIE NA LOTNISKU
Spotkanie na lotnisku w Krakowie o godzinie .... (godzina wylotu zostanie podana na 2 tygodnie przed planowanym terminem wylotu). Odprawa paszportowo-bagażowa. Wylot do Izraela o godzinie .... Odbiór bagaży. Przejazd do hotelu w Betlejem. Zakwaterowanie. Obiadokolacja. Nocleg.
2. DZIEŃ 22.01.2023 niedziela BETANIA, WADI QELT, JERYCHO, MORZE MARTWE, QUMRAN, KASR AL JAHUD
Śniadanie. Betania – kościół. Następnie przejazd do kanionu Wadi Qelt (panorama), Jerycho (najstarsze miasto świata) - krótki postój pod Qarantal - Góra Kuszenia Pana Jezusa oraz zdjęcia pod drzewem Sykomora. Dla chętnych możliwość wjazdu na Górę Kuszenia kolejką linową do Klasztoru Kuszenia (ok. 20 USD/os). Plażowanie i kąpiel w Morzu Martwym na prywatnej plaży (największa depresja na świecie – 428 m ppm). Następnie panorama na groty Qumran, gdzie znaleziono słynne zwoje Pisma Świętego. Możliwość odnowienia chrztu dla Pielgrzymów w rzece Jordan – Kasr Al Jahud – prawdziwe miejsce chrztu Pana Jezusa. Obiadokolacja. Nocleg.
3. DZIEŃ 23.01.2023 poniedziałek EIN KAREM, YAD VASHEM, POLE PASTERZY, BETLEJEM
Śniadanie. Zwiedzanie Ein Karem - kościół Nawiedzenia św. Elżbiety i Narodzenia św. Jana Chrzciciela. Następnie Yad Vashem – Instytut Pamięci ofiar pomordowanych podczas II wojny światowej. Następnie Pole Pasterzy – gdzie aniołowie obwieścili pasterzom narodzenie Chrystusa. Przejazd do Betlejem - Bazylika Narodzenia Pana Jezusa. Kościół ten powstał w miejscu narodzenia Jezusa i jest najstarszym czynnym kościołem na świecie, Grota Mleczna, Grota św. Hieronima w kościele św. Katarzyny. Obiadokolacja. Nocleg.
4. DZIEŃ 24.01.2023 wtorek JEROZOLIMA: DROGA KRZYŻOWA
Śniadanie. Wyjazd do Jerozolimy. Przejście przez bramę Św. Szczepana, Kościół św. Anny i sadzawka Betesda, Droga Krzyżowa (nabożeństwo) od miejsca skazania Jezusa - Via Dolorosa - do Golgoty i Bazyliki Grobu Pańskiego. Czas na osobistą modlitwę. Zwiedzanie Kotel Maarawi (Ściana Płaczu). Obiadokolacja. Nocleg.
5. DZIEŃ 25.01.2023 środa GÓRA TABOR, GÓRA BŁOGOSŁAWIEŃSTW, TABGA, KAFARNAUM
Śniadanie. Wykwaterowanie. Wyjazd na północ. Przejazd wzdłuż Jeziora Galilejskiego. Tabga -miejsce cudownego rozmnożenia ryb i chleba oraz miejsce prymatu Piotra. Góra Błogosławieństw. Kafarnaum: Dom Piotra i stara synagoga, rejs po Jeziorze Galilejskim z modlitwą, śpiewaniem i tańcami. Zakwaterowanie w hotelu w Nazarecie lub Tyberiadzie. Obiadokolacja. Nocleg. Dla chętnych możliwość degustacji „Ryby św. Piotra” ( 25 USD/os).
6. DZIEŃ 26.01.2023 czwartek KANA GALILEJSKA, NAZARET, HAJFA
Śniadanie. Wykwaterowanie. Przejazd do Kany Galilejskiej – gdzie Jezus przemienił wodę w wino: dla chętnych możliwość  odnowienia przyrzeczeń małżeńskich oraz zakupu wina. Następnie przejazd do Nazaretu i zwiedzanie. Bazylika i grota Zwiastowania, dom św. Józefa – gdzie mieszkała św. rodzina. Następnie Sanktuarium proroka Eliasza i Matki Bożej – Stella Maris w Hajfie. W drodze do Betlejem zatrzymamy się w Cezarei Nadmorskiej, gdzie zobaczymy Akwedukt z czasów Rzymskich. Zakwaterowanie w hotelu w Betlejem. Obiadokolacja. Nocleg.
7. DZIEŃ 27.01.2023 piątek JEROZOLIMA: GÓRA OLIWNA – GÓRA SYJON
Śniadanie. Wyjazd autokarem na Górę Oliwną - panoramiczny widok na Wzgórze Świątynne oraz mury Starego Miasta. Następnie zwiedzanie kościoła Pater Noster - Ojcze Nasz, Kościół Dominus Flevit (Pan zapłakał), Ogród Oliwny – Getsemani i Bazylika Męki Pańskiej, kościół grobu Maryi. Góra Syjon – Bazylika Zaśnięcia Najświętszej Maryi Panny, Wieczernik oraz grób króla Dawida. Kościół In Galicantu – kościół zaparcia się św. Piotra. Powrót do hotelu, obiadokolacja. Nocleg. Dla chętnych zwiedzanie „Jerozolimy nocą” (ok. 30 USD/os).
8. DZIEŃ 28.01.2023 sobota POWRÓT – ZAKOŃCZENIE
Śniadanie. Wykwaterowanie. Przejazd na lotnisko. Odprawa i wylot do Polski. Przylot do Krakowa o godzinie...... (godzina wylotu zostanie podana na 2 tygodnie przed planowanym terminem). Zakończenie pielgrzymki.
UWAGA!
Zastrzegamy sobie możliwość zmian w programie na zasadzie przestawień kolejności zwiedzania.
Zastrzegamy sobie możliwość odwołania wyjazdu w przypadku niezebrania minimalnej liczby wymaganych osób.
Zastrzegamy sobie możliwość zmiany w programie wynikających z działania siły wyższej.

ŚWIADCZENIA:
• przelot samolotem na trasie: Kraków- Tel Aviv- Kraków, lot czarterowy;
• bagaż rejestrowany maksymalnie 20 kg;
• bagaż podręczny maksymalnie 10 kg, wymiary w cm: 55x40x20;
• ubezpieczenie Koszty Leczenia (40 tyś euro) + NNW – następstwa nieszczęśliwych wypadków – (2000 euro);
• ubezpieczenie obejmuje ochroną zachorowanie na COVID podczas wyjazdu, szczegóły w OWU ubezpieczenia, na stronie www.matteotravel.pl w zakładce dokumenty;
• na miejscu przejazdy klimatyzowanym autokarem;
• zakwaterowanie w hotelach klasy turystycznej pokoje 2-3 osobowe z łazienką;
• wyżywienie według programu;
• wjazd taksówką na Górę Tabor;
• rejs statkiem po Jeziorze Galilejskim;
• rezerwacja Mszy Świętych;
• system nagłaśniający- Tour Guide;
• składka na Turystyczny Fundusz Gwarancyjny;
• składka na Turystyczny Fundusz Pomocy;
• śpiewnik pielgrzyma.

UWAGI:
Cena nie obejmuje:
• dopłata do pokoju jednoosobowego: 200 USD/os.;
• napoje do obiadokolacji inne niż woda,
• wycieczki fakultatywne dla chętnych, dodatkowo płatne, m.in. „Jerozolima nocą”, „Góra Kuszenia”, „Ryba św. Piotra”;
• ubezpieczenie od kosztów rezygnacji;
• taca pielgrzymów zbierana na Mszach Świętych;
• ewentualnie wymaganych testów na Covid przed wjazdem do Izraela i przy wylocie z Izraela;
DODATKOWE OPŁATY:
150 USD/os - bilety wstępów do zwiedzanych obiektów oraz zwyczajowe napiwki, usługi przewodnika, oddzielnie płatne u przewodnika lub osoby koordynującej wyjazd po przylocie do Izraela. Opłata bezzwrotna i obligatoryjna.
CENA:
Grupa licząca minimum 42 uczestników:
450 USD + 2000 PLN
Grupa licząca min. 36 uczestników do 41:
450 USD + 2300 PLN

Biuro Podróży MATTEO TRAVEL
ul. Jabłońskiego 7/7, 35-068 Rzeszów Tel. 504 189 508

Zapisy: Ks. Stanisław tel. 600 965 264


© 2009 www.parafia.lubartow.pl