Ojcowie KapucyniParafia WniebowstąpieniaParafia Matki Bożej Nieustającej PomocyParafia Św. AnnyStrona Główna
Niedzielne Msze Święte
Parafia Matki Bożej

700, 900, 1030, 1200,
1315, 1800

Parafia Wniebowstąpienia

730, 1030, 1200, 1700

W Brzezinach - godz. 900

 

Czytania na dziś
 
Objawienie Pańskie - 6 stycznia
06-01-2022 12:05 • Ks. Stanisław Rząsa

Noc dziejów świata została opromieniona niezwykłym blaskiem. Chwała Pana rozbłysła nie tylko nad Jerozolimą, ale nad całą ziemią. W ten sposób nie tylko przyszedł na świat Chrystus – światło w ciemności, ale także ukazał się wszystkim narodom. Mędrcy są naszymi przedstawicielami u żłóbka Chrystusa, bo pierwsi dzięki światłu gwiazdy rozpoznali w Nim Boga. A Jezus stał się darem dla Maryi, Józefa, pasterzy, a także dla nas wszystkich. Gwiazda kieruje nasz wzrok na Chrystusa – światłość świata, dzięki któremu stajemy się wolni. Ewangelista podejmuje motyw biblijny gwiazdy przede wszystkim dla ukazania, że Jezus jest Królem i Mesjaszem.

Wsłuchani w słowo Boże zaczerpnijmy z niego światło, które pomoże rozproszyć nasze życiowe ciemności.

Pobłogosławioną kredą oznaczmy nasze domy na znak przyjęcia Wcielonego Słowa Bożego. Można to uczynić w następujący sposób: zapisać pierwsze litery od tradycyjnych imion Mędrców: Kacpra, Melchiora i Baltazara oraz rok bieżący (K+M+B 2022). Można także zanotować (C+M+B 2022) jako skrót łacińskiego zwrotu „Christus mansionem benedicat”, które tłumaczy się: „Niech Chrystus błogosławi temu domowi”. Oba sposoby są poprawne.

Czy człowiek może dostrzec znaki wskazujące na obecność Boga?

Dzisiejsza Ewangelia daje nam pozytywną odpowiedź na to pytanie. Oto ludzie, których możemy we współczesnym języku nazwać uczonymi, naukowcami, obserwują niebo. Dochodzą do wniosku, że pojawia się nietypowy znak. Starają się go zrozumieć. To poszukiwanie od zjawiska przyrodniczego prowadzi ich do tego, że zwracają się ku proroctwom zawartym w Biblii i wyruszają w drogę.

Światło

Okazuje się, że słowa proroków i ich naukowe badanie nie są sprzeczne. Uzupełniają się nawzajem. Możemy powiedzieć, że wiara i rozum wspomagają się. Prowadzeni swoją intuicją, znakami przyrody oraz proroctwami z Pisma Świętego, mędrcy znajdują Dziecko, któremu oddają pokłon. Jest to jeden z pierwszych opisów wyznania wiary w Jezusa jako Zbawiciela, jakie znajdujemy w Ewangeliach.

Prorok Izajasz w pierwszym czytaniu mówi nam dzisiaj o świetle. Tym światłem dla każdego człowieka jest Jezus – przesłanie Jego życia i nauka, którą nam zostawił. Ciekawe, że w podobnych słowa wyraża się o Jezusie Albert Einstein, fizyk, odkrywca teorii względności. Mówił on: „Jest tylko jedno takie miejsce na świecie, gdzie nie widzimy ciemności. To osoba Jezusa Chrystusa”.

Ciemność

Niestety, istnieje także ciemność. Mówi nam o niej dzisiejsza Ewangelia. Herod również dowiedział się, że Jezus urodził się w Betlejem. Herod także rozmawiał z mędrcami oraz z uczonymi w Piśmie na temat narodzin Jezusa. Jednak jego celem nie było ucieszenie się z narodzenia Jezusa. Jego celem była zagłada Jezusa, a nie oddanie pokłonu.

Ewangelia ukazuje nam w realistyczny sposób tę smutną prawdę – są ludzie, którzy wykorzystują wiedzę oraz doświadczenie wiary innych po to, aby deptać godność Jezusa, aby występować przeciw Bogu. Zauważcie, iluż Herodów żyje współcześnie. Widać to na co dzień. Ze szczególną agresją, nienawiść do Jezusa przejawia się w okresie Bożego Narodzenia. Jak wielu ludzi w swojej pysze i nienawiści chwali się, że występuje przeciw Bogu, przeciw życiu.

Objawienie

Dzisiejsza uroczystość to nie tylko wspomnienie przeszłości.

Jest to skierowane do nas zaproszenie, abyśmy nie zapomnieli, kim jest Jezus. Abyśmy pamiętali, że jest On Synem Bożym, zapowiadanym przez proroków Mesjaszem, naszym Zbawicielem.

Jest to przypomnienie nam, abyśmy nie wstydzili się oddawać pokłonu Jezusowi, czyli wyznawać wiarę w Niego w naszym codziennym życiu: w rodzinie, w miejscu pracy, w społeczeństwie.

Jest to umocnienie dla nas, abyśmy nie bali się pokazywać, że wiara i nauka nie są ze sobą sprzeczne. Abyśmy byli ludźmi, którzy potrafią myśleć, być wolni od ideologii czy poprawności politycznej.

Jest to także wskazówka, byśmy umieli odczytywać intencje Herodów współczesnych czasów i nie dali się zwieść ich fałszywym obietnicom, tak jak trzej mędrcy nie dali się im zwieść i wrócili do domu inną drogą.

Niech naszą odpowiedzią na narodziny Chrystusa będzie oddawanie Mu chwały, jak to uczynili mędrcy ze Wschodu.

o. Paweł Drobot CSsR Misjonarz Prowincji Warszawskiej Redemptorystów, moderator Szkoły Nowej Ewangelizacji Sursum Corda, duszpasterz akademicki – Warszawa


© 2009 www.parafia.lubartow.pl