Ojcowie KapucyniParafia WniebowstąpieniaParafia Matki Bożej Nieustającej PomocyParafia Św. AnnyStrona Główna
Niedzielne Msze Święte
Parafia Matki Bożej

700, 900, 1030, 1200,
1315, 1800

Parafia Wniebowstąpienia

730, 1030, 1200, 1700

W Brzezinach - godz. 900

 

Czytania na dziś
 
Informacja o cmentarzu parafialnym
12-02-2021 14:57 • Ks. Stanisław Rząsa

Prosimy o zapozanie sie z informacją wszystkich, którzy posiadaja groby na cmentarzu parafialnym.

Zarząd Cmentarza Parafialnego w Lubartowie, realizując wymogi obowiązującego aktualnie prawa, przeprowadza bardzo szczegółową inwentaryzację cmentarza grzebalnego.

Akcja która trwa już trzy lata  ma na celu ustalenie prawnego i wyłącznego dysponenta każdego grobu.

Ponad 6 tysięcy grobów usytuowanych na naszym cmentarzu  nie posiada jeszcze prawnie ustanowionego dysponenta. Ustanowienie prawnego dysponenta to bezwzględnie konieczny warunek do podjęcia jakichkolwiek czynności związanych z takim grobem.

Gdyby w przypadku braku prawnego dysponenta, rodzina chciała w takim grobie dokonać pochówku, musinajpierw w Sanepidzie ustanowić Dysponenta tego grobu, a on dopiero zdecyduje o pochówku.

Wszystko to sprawia, że pogrzeb w takim przypadku opóźni się co najmniej o dwa tygodnie, i to pod warunkiem, że rodzina zdoła udowodnić swoje prawo do grobu. Wszystko to budzi rozgoryczenie i niesmak, stwarza wzajemne pretensje, powoduje spory, kłótnie i gniew, czasem trwający latami i znacząco zakłóca powagę uroczystości pogrzebowej.

Dlatego uprzejmie prosimy tych, którzy mają groby na naszym cmentarzu i chcieliby dalej zachować do nich prawo, aby zgłosili się do kancelarii parafialnej św. Anny w Lubartowie, o co prosimy już trzy lata.

Można to uczynić w czasie trwającego w dni robocze dyżuru kancelaryjnego, oraz przez cały miesiąc marzec i tylko marzec tego roku, w każdą sobotę od godz. 8.00 do godz. 15.00.  aby tu  rozpocząć procedurę prawną zmierzającą do ustanowienia Dysponenta grobu.

Po upływie tego terminu nie będzie już takiej możliwości, a groby zostaną przydzielone oczekującym osobom i użyte do kolejnych pochówków. 

Nie będzie możliwości usprawiedliwienia dla tych, którzy zaniedbają uczynić to w wyznaczonym terminie, takim argumentem, że nic nie wiedzieli o takiej możliwości i konieczności, ponieważ prawodawca bardzo wyraźnie stanowi, że każde prawo publicznie ogłoszone jest prawem łatwo dostępnym i dlatego jest znane wszystkim, a to wyklucza jakąkolwiek reklamację po upływie wyznaczonego terminu.

Bardzo prosimy o potraktowanie tej informacji z należytą powagą,  to pozwoli wykluczyć w przyszłości konflikty, kłótnie i wzajemne żale.  Pozwoli również na sprawną i szybką obsługę zgłaszających się petentów, na czym nam wszystkim bardzo zależy.

                       W imieniu Zarządu Cmentarza

                                          Ks. Andrzej Juźko


© 2009 www.parafia.lubartow.pl