Ojcowie KapucyniParafia WniebowstąpieniaParafia Matki Bożej Nieustającej PomocyParafia Św. AnnyStrona Główna
Niedzielne Msze Święte
Parafia Matki Bożej

700, 900, 1030, 1200,
1315, 1800

Parafia Wniebowstąpienia

730, 1030, 1200, 1700

W Brzezinach - godz. 900

 

Czytania na dziś
 
16 niedziela zwykła - 19 lipca
19-07-2020 11:42 • Ks. Stanisław Rząsa

Wymowa słowa Bożego z dzisiejszej niedzieli jest dla człowieka bardzo krzepiąca. Daje ono nadzieję i motywuje do podejmowania dobrych, życiowych wyborów. Księga Mądrości mówi, że Bóg jest dobry, że daje wciąż nową szansę człowiekowi i łaskę nawrócenia. Święty Paweł Apostoł przypomina, że Duch Święty stale nam towarzyszy: wspiera naszą słabość i modli się w nas. Pan Bóg stale o nas zabiega. Słowo Ewangelii zawiera przypowieść o chwaście, który rośnie w zbożu. Pan Bóg jest bardzo cierpliwy, i wciąż daje nam czas aż do czasu „żniwa”. Żeby to, co w nas i pośród nas jest chwastem, stało się Bożą pszenicą.

Weźmy sobie do serca słowo Boże, które teraz usłyszymy, abyśmy prawdziwie nieśli w sobie królestwo Boże.

Lipiec to czas spoglądania na pola i na zasiewy. Na wielu z nich rośnie zboże, z którego będziemy mieli mąkę, a co za tym idzie, chleb powszedni. Obecność chwastu pośród zboża nie jest czymś nadzwyczajnym. W dzisiejszej przypowieści niezwyczajne jest to, że wielka ilość chwastu została zasiana przez nieprzyjaznego człowieka. W prawie rzymskim dyskutowany był przypadek siania trujących roślin na cudzym polu. Najwyraźniej takie przypadki bywały.  

Przypowieść o pszenicy i chwaście została opowiedziana przez Jezusa zaraz po tej o siewcy, prawdopodobnie w odpowiedzi na pytania, jakie apostołowie, a może ktoś z tłumu, do Niego kierowali. Z pewnością zaciekawiła ich i jednocześnie zaniepokoiła wzmianka o szatanie, który jest złodziejem, ponieważ wykrada słowo Boże z serca wielu ludzi, gdy tylko zostanie w nich zasiane. 

„Z szatana śmieją się ignoranci” – tak kiedyś powiedział pewien egzorcysta. Współcześnie prawda o złu i szatanie jest zakłamywana. Dzieje się tak od poziomu ulicznych reklam do uniwersytetów. Dzisiejsza Ewangelia ukazuje ludzkie serce, gdzie może wyrosnąć tak dobo jak i zło. Ewangelista Mateusz zapewnia, że szatan istnieje i jest w stanie w krótkim czasie zniszczyć całe dzieło Boga w człowieku. On działa, kiedy ludzie zmniejszają czujność, szczególnie kiedy „słudzy gospodarza”, czyli pasterze Kościoła, zadowoleni z siebie, udają się na spoczynek (Mt 13,25). Jezus podkreśla, że kiedy ci zauważają, że pole zostało zaatakowane chwastem, jest już za późno. 

Pod koniec IV wieku bardzo szybko dokonywała się obstrukcja Kościoła i szybko rozpadało się chrześcijaństwo z powodu herezji ariańskiej, która negowała bóstwo Chrystusa. Wówczas pisał św. Hieronim: „Świat użalał się i dziwił, że jest nestoriański”. Łudził się, pomimo protektoratu cesarza Konstantyna, że jest chrześcijański, gdy tymczasem odkrył, że takim nie jest. Co należałoby robić, kiedy dochodzi do podobnych tragedii? Rzucać się ryzykownie do walki, próbując odkryć, gdzie i w kim leży zło, aby je niszczyć? Tak czyni wielu chrześcijan, wściekając się do szaleństwa na wszystko, co dostrzegają jako zagrożenie dla Kościoła. 

Jezus mówi – Nie! „Pozwólcie róść razem pszenicy i chwastom aż do czasu żniwa” (Mt 13, 30). Nie znaczy „Zostawcie pole w rękach siejącego zło”, lecz raczej: „Bądźcie cierpliwi! Unikajcie wszelkiego zacietrzewienia przeciwko tym, którzy nie myślą jak wy!” 

Na końcu czasów Jezus bez błędów oddzieli dobro od zła (możliwe jest bowiem, że wśród przeciwników chrześcijaństwa są także osoby uczciwe) i będzie to dotyczyć będzie wszystkich ludzi (również tych uważających się za dobrą pszenicę). Ostateczny czas będzie dziełem Boga, ponieważ tylko On jest w stanie dokonać rozeznania tego rodzaju i o takim znaczeniu. 

I można być pewnym, że Bóg się nie pomyli. 

Jezus poprzez tę przypowieść zachęca nas do właściwych postaw wobec Niego i ludzi. Oto one – mądrość, roztropność, silne poczucie miłosierdzia Bożego i ludzkiego ograniczenia. 

o. Andrzej Makowski CSsR Przełożony domu zakonnego, prefekt Tirocinium Pastoralnego Prowincji Warszawskiej Redemptorystów w Lublinie oraz wykładowca homiletyki w Wyższym Seminarium Duchownym Redemptorystów w Tuchowie – Lublin


© 2009 www.parafia.lubartow.pl