Ojcowie KapucyniParafia WniebowstąpieniaParafia Matki Bożej Nieustającej PomocyParafia Św. AnnyStrona Główna
Niedzielne Msze Święte
Parafia Matki Bożej

700, 900, 1030, 1200,
1315, 1800

Parafia Wniebowstąpienia

730, 1030, 1200, 1700

W Brzezinach - godz. 900

 

Czytania na dziś
 
III niedziela Wielkiego Postu - 28 lutego
28-02-2016 10:39 • Ks. Stanisław Rząsa

Liturgia słowa mówi nam dzisiaj o nawróceniu. Ewangelia podaje bardzo konkretne przykłady mające pomóc nam podjąć decyzję o zmianie życia. Tekst Świętego Pawła z Pierwszego Listu do Koryntian utrzymany jest w tym samym tonie – Apostoł odwołuje się  z kolei do historii Narodu Wybranego. Nawrócenia nikt nikomu nie może nakazać. Musi się ono dokonać w pełnej wolności. Dodatkową motywacją − nierzadko przełomową w życiu człowieka − jest osobiste doświadczenie Bożej obecności. Przeżył je np. Mojżesz, o którym usłyszymy w pierwszym czytaniu. Doświadczył spotkania z przychodzącym Bogiem, które odmieniło całe jego życie. 
Wsłuchajmy się w słowo Boże, które jest jedną z form obecności Pana Boga w świecie.

Liturgia słowa mówi nam dzisiaj o nawróceniu. Ewangelia podaje bardzo konkretne przykłady mające pomóc nam podjąć decyzję o zmianie życia. Tekst Świętego Pawła z Pierwszego Listu do Koryntian utrzymany jest w tym samym tonie – Apostoł odwołuje się  z kolei do historii Narodu Wybranego. Nawrócenia nikt nikomu nie może nakazać. Musi się ono dokonać w pełnej wolności. Dodatkową motywacją − nierzadko przełomową w życiu człowieka − jest osobiste doświadczenie Bożej obecności. Przeżył je np. Mojżesz, o którym usłyszymy w pierwszym czytaniu. Doświadczył spotkania z przychodzącym Bogiem, które odmieniło całe jego życie.  Wsłuchajmy się w słowo Boże, które jest jedną z form obecności Pana Boga w świecie.

 

 

Komentarz księdza Mirosława Matusznego
Temat: Bóg, Który Jest
SŁOWA NADAL AKTUALNE, MĄDROŚĆ TYCH, KTÓRZY ODNALEŹLI JEZUSA
Oddając cześć Bogu Jedynemu przywykliśmy do tego, że mówimy zwyczajnie Pan Bóg. Co innego ludy Starego Testamentu. Ponieważ w tamtych czasach politeizm był tak rozpowszechniony, że Naród Wybrany wyróżniał się spośród innych ludów, czymś naturalnym wydaje się, że Mojżesz pyta Pana Boga, Który mu się objawił, jakie jest Jego imię. Odpowiedź jednak jaką otrzymuje, zdaje się z jednej strony zaspakajać jego ciekawość, z drugiej zaś pozostawia osnowę tajemnicy na owym pytaniu, które dotyka samej istoty Najwyższego.
Kogo uważamy za Boga? Dla nas ludzi wychowanych w monoteizmie, Bóg jest przede wszystkim osobą. Jest Kimś, a nie czymś. Stąd też podmiotowość Boga, którego wyznajemy jako Boga Jedynego, każe postrzegać Go, jako Absolut, nieograniczoną niczym Doskonałość, w Którym istniejemy, poruszamy się i jesteśmy. O Bogu prościej jest nam więc powiedzieć Kim On nie jest, niż dookreślić, Kim jest. Stąd mówimy o Nim, że jest nieśmiertelny, nieskończony, niczym nieograniczony. Owo przeczenie "nie" wskazuje na brak jakichkolwiek ograniczeń Tego, Którego czcimy jako Pana, Stworzyciela, Zbawcę i Uświęciciela. Możemy o Nim wypowiadać się także poprzez absolutyzację tego, co dobre i czym z całą pewnością Bóg musi się cechować, aby być Bogiem. Mówimy więc, że jest wszechmocny, wszechwiedzący itp.
Jednak wszystko, co o Bogu możemy powiedzieć warto odnieść do imienia, jakim On sam Siebie określił. Bóg Jest. On najzwyczajniej w świecie istnieje, w przeciwieństwie do bożków pogańskich, które są dziełem rąk ludzkich. Bóg istniejący naprawdę jest więc Tym, Któremu należy się cześć i uwielbienie. Jest on godzien, aby Mu wierzono. Bóg, Który jest, wkraczając w sposób przez nas dostrzegalny w historię ludzkości objawił nie tylko swoje cechy, które słusznie Mu przypisujemy, ale Swoje istnienie naznaczył miłością bez granic, jaką nas ludzi umiłował.
SŁOWO BOŻE W PRAKTYCE
Od dziecka powtarza się nam, że jeśli Pan Bóg jest na pierwszym miejscu, wszystko inne jest na swoim własnym. Jednak jakże często zdarza się nam Pana Boga zwyczajnie zdetronizować. Przedłożyć ponad Niego i Jego miłość zwykłe banały, materialne błyskotki, które fascynują nas i przykuwają naszą uwagę. Zapominamy przy tym, że brak im najważniejszego. Dziś są, jutro zaś przeminą. Bóg zaś JEST.
PYTANIE DLA ODWAŻNYCH
Jak często zapominam o Bogu?

 

Komentarz księdza Mirosława Matusznego

Temat: Bóg, Który Jest

SŁOWA NADAL AKTUALNE, MĄDROŚĆ TYCH, KTÓRZY ODNALEŹLI JEZUSA


Oddając cześć Bogu Jedynemu przywykliśmy do tego, że mówimy zwyczajnie Pan Bóg. Co innego ludy Starego Testamentu. Ponieważ w tamtych czasach politeizm był tak rozpowszechniony, że Naród Wybrany wyróżniał się spośród innych ludów, czymś naturalnym wydaje się, że Mojżesz pyta Pana Boga, Który mu się objawił, jakie jest Jego imię. Odpowiedź jednak jaką otrzymuje, zdaje się z jednej strony zaspakajać jego ciekawość, z drugiej zaś pozostawia osnowę tajemnicy na owym pytaniu, które dotyka samej istoty Najwyższego.
Kogo uważamy za Boga? Dla nas ludzi wychowanych w monoteizmie, Bóg jest przede wszystkim osobą. Jest Kimś, a nie czymś. Stąd też podmiotowość Boga, którego wyznajemy jako Boga Jedynego, każe postrzegać Go, jako Absolut, nieograniczoną niczym Doskonałość, w Którym istniejemy, poruszamy się i jesteśmy. O Bogu prościej jest nam więc powiedzieć Kim On nie jest, niż dookreślić, Kim jest. Stąd mówimy o Nim, że jest nieśmiertelny, nieskończony, niczym nieograniczony. Owo przeczenie "nie" wskazuje na brak jakichkolwiek ograniczeń Tego, Którego czcimy jako Pana, Stworzyciela, Zbawcę i Uświęciciela. Możemy o Nim wypowiadać się także poprzez absolutyzację tego, co dobre i czym z całą pewnością Bóg musi się cechować, aby być Bogiem. Mówimy więc, że jest wszechmocny, wszechwiedzący itp.
Jednak wszystko, co o Bogu możemy powiedzieć warto odnieść do imienia, jakim On sam Siebie określił. Bóg Jest. On najzwyczajniej w świecie istnieje, w przeciwieństwie do bożków pogańskich, które są dziełem rąk ludzkich. Bóg istniejący naprawdę jest więc Tym, Któremu należy się cześć i uwielbienie. Jest on godzien, aby Mu wierzono. Bóg, Który jest, wkraczając w sposób przez nas dostrzegalny w historię ludzkości objawił nie tylko swoje cechy, które słusznie Mu przypisujemy, ale Swoje istnienie naznaczył miłością bez granic, jaką nas ludzi umiłował.

SŁOWO BOŻE W PRAKTYCE
Od dziecka powtarza się nam, że jeśli Pan Bóg jest na pierwszym miejscu, wszystko inne jest na swoim własnym. Jednak jakże często zdarza się nam Pana Boga zwyczajnie zdetronizować. Przedłożyć ponad Niego i Jego miłość zwykłe banały, materialne błyskotki, które fascynują nas i przykuwają naszą uwagę. Zapominamy przy tym, że brak im najważniejszego. Dziś są, jutro zaś przeminą. Bóg zaś

JEST.PYTANIE DLA ODWAŻNYCH
Jak często zapominam o Bogu?


© 2009 www.parafia.lubartow.pl