Ojcowie KapucyniParafia WniebowstąpieniaParafia Matki Bożej Nieustającej PomocyParafia Św. AnnyStrona Główna
Niedzielne Msze Święte
Parafia Matki Bożej

700, 900, 1030, 1200,
1315, 1800

Parafia Wniebowstąpienia

730, 1030, 1200, 1700

W Brzezinach - godz. 900

 

Czytania na dziś
 
Niedziela Chrztu Pańskiego - 10 stycznia
10-01-2016 08:24 • Ks. Stanisław Rząsa

Spośród wszystkich Ewangelistów tylko Święty Łukasz wspomina o wątpliwościach, jakie mieli ludzie wobec Świętego Jana Chrzciciela. Prorok rozwiał je, charakteryzując posłannictwo Jezusa, o czym usłyszymy w dzisiejszej Ewangelii. Zresztą cała dzisiejsza liturgia słowa ukazuje misję Chrystusa rozpoczętą przez Niego w chwili chrztu nad Jordanem. Prorok Izajasz opisuje posłannictwo Sługi Jahwe, ukazane przez Boga. Echo tego objawienia usłyszymy niejako w Dziejach Apostolskich i w Ewangelii.  Przyjmijmy z wdzięcznością dzisiejsze słowo Boże, ukazujące naszego Zbawiciela.

„Tyś jest mój Syn umiłowany, w Tobie mam upodobanie” – w takich słowach Bóg Ojciec zwrócił się do Jezusa zaraz po tym, jak przyjął od Jana Chrzciciela chrzest w Jordanie. Jest to świadectwo potwierdzające, że Jezus jest jednorodzonym umiłowanym Synem Boga Ojca, posłanym na świat, aby odkupić każdego człowieka, na nowo otwierając przed nim bramy nieba.

 

Te same słowa Bóg kieruje do każdego z nas, pragnąc nam przypomnieć o naszej wielkiej godności, jaką zostaliśmy obdarowani podczas naszego chrztu – godności bycia chrześcijaninem, umiłowanym synem, umiłowaną córką Boga Ojca. Każdy z nas jest bowiem niepowtarzalny, jedyny w swoim rodzaju – dlatego tak bardzo jesteśmy przez Boga kochani.

 

Poprzez sakrament chrztu św. Bóg zmył z naszej duszy grzech pierworodny i na nowo przyjął nas jako swoje ukochane dzieci. Świadomość, że jesteśmy dziećmi Bożymi, może być dla nas źródłem niewyobrażalnej siły, duchowej odwagi i radosnego podejmowania wyzwań wiążących się z codziennym chrześcijańskim życiem. Życie chrześcijanina nie jest tylko pasmem sukcesów i niczym niezmąconej radości, ale nieustannym duchowym bojem staczanym o to, by nikt i nic innego nie zajęło w naszym sercu pierwszorzędnego miejsca przynależnego tylko Bogu.


Mając świadomość tak wielkiej miłości, jaką ukochał nas Bóg, każdy życiowy bój możemy stoczyć zwycięsko, jeśli tylko nie ograniczymy swojego chrześcijańskiego życia do płytkiego minimalizmu, ale żywo traktując wiarę zaszczepioną nam na chrzcie świętym, będziemy starali się każdego dnia ją rozwijać i na niej jak na fundamencie budować całą naszą teraźniejszość i przyszłość.


Jesteś synem, córką wielkiego Króla, samego Boga – jak wielka to godność! Niestety wśród chrześcijan (również pośród tych chodzących w niedzielę do kościoła) wielu jest takich, którzy nie zawsze pamiętają o tej wielkiej godności, rozmieniając ją na drobne, czasem żyjąc nawet tak, jakby Boga nie było. Jak bardzo dziś potrzeba, by każdy z nas uświadomił sobie: „Nie jestem byle kim, bym żył byle jak!”. Jesteś synem, córką wielkiego Króla, samego Boga – jak wielka to godność, jak wielkie zobowiązanie.


Przeżywając dzisiejsze święto, mamy możliwość podziękować Bogu za łaskę naszego chrztu, który większości z nas został udzielony dzięki trosce naszych rodziców i chrzestnych, byśmy od najmłodszych lat wzrastali na fundamencie Chrystusowej Ewangelii jako członkowie wspólnoty Kościoła. W osobistej modlitwie podziękuj dziś Bogu za łaski otrzymane na chrzcie świętym i poproś o odwagę i konsekwentne kroczenie za Jezusem przez całe życie.


© 2009 www.parafia.lubartow.pl