Ojcowie KapucyniParafia WniebowstąpieniaParafia Matki Bożej Nieustającej PomocyParafia Św. AnnyStrona Główna
Niedzielne Msze Święte
Parafia Matki Bożej

700, 900, 1030, 1200,
1315, 1800

Parafia Wniebowstąpienia

730, 1030, 1200, 1700

W Brzezinach - godz. 900

 

Czytania na dziś
 
NARODOWE ŚWIĘTO NIEPODLEGŁOŚCI W LUBARTOWIE 11.11.2015r.
16-11-2015 00:07 • -- Konto usunięte --

W NARODOWE ŚWIĘTO NIEPODLEGŁOŚCI, odbyły się w naszym kościele lubartowskie uroczystości religijno-patriotyczne z udziałem władz samorządowych, pocztów sztandarowych i licznie zgromadzonych mieszkańców naszego miasta. Na szczególną uwagę zasługuje liczny udział harcerzy z ZHR, orkiestry dętej Straży Pożarnej oraz młodzieży z II Liceum Ogólnokształcącego im. Piotra Firleja, która przedstawiła program artystyczny poświęcony tematyce niepodległościowej. Po wystąpieniach przedstawicieli lokalnych władz i tradycyjnym uhonorowaniu osoby zasłużonej dla Lubartowa rozpoczęła się Msza św. w intencji Ojczyzny. Liturgii przewodniczył i kazanie wygłosił Dziekan Dekanatu Lubartowskiego Ks. Kan. Piotr STAŃCZAK. W koncelebrze wzięli udział kapłani diecezjalni i zakonni pracujący w Lubartowie. Po uroczystościach nastąpił przemarsz pod tablicę Marszałka Józefa Piłsudskiego i złożenie kwiatów.


© 2009 www.parafia.lubartow.pl