Ojcowie KapucyniParafia WniebowstąpieniaParafia Matki Bożej Nieustającej PomocyParafia Św. AnnyStrona Główna
Niedzielne Msze Święte
Parafia Matki Bożej

700, 900, 1030, 1200,
1315, 1800

Parafia Wniebowstąpienia

730, 1030, 1200, 1700

W Brzezinach - godz. 900

 

Czytania na dziś
 
33 niedziela zwykła - 16 listopada
16-11-2014 14:01 • Ks. Stanisław Rząsa

Księga Przysłów powstała pięć wieków przed Chrystusem i jest zbiorem różnych sentencji życiowych. Dziś usłyszymy poemat ukazujący ideał niewiasty. Wśród wielu cnót, które ma dzielna kobieta, warto zwrócić na jedną, na tę, którą autor postawił na samym szczycie. Jest to bojaźń Boża, rozumiana nie jako lęk, ale jako pietyzm względem Boga. Cnota ta nie tylko jest zwieńczeniem wszystkich innych, ale jest ich źródłem i należy ją odczytywać w kategoriach łaski, czy jak powie dzisiejsza Ewangelia, w kategoriach talentu. Trzeba o ten dar prosić, a później z gorliwością go pielęgnować.

Wsłuchajmy się więc wszyscy, nie tylko niewiasty, bo wszystkich obdarowuje Bóg, z pietyzmem w dzisiejsze czytania mszalne.

Dar jest zadaniem

ks. Paweł Siedlanowski

Nie mamy problemu z interpretacją przypomnianej dziś przypowieści – jednego z najbardziej znanych tekstów biblijnych. Talenty to dary, którymi Bóg nas obdarza. Jest ich niezliczona ilość: może to być potencjał intelektualny, wewnętrzne predyspozycje, dzięki którym możliwa jest realizacja powołania, zleconej misji. Może to być tysiąc innych rzeczy, zdolności, możliwości. W każdym przypadku są nam dane po coś, czemuś mają służyć, ku jakiemuś kresowi prowadzić. Naszym zadaniem jest powierzone talenty pomnożyć.

O ile postawa ewangelicznych sług obdarowanych pięcioma i dwoma talentami nie budzi zastrzeżeń, o tyle trzeci z nich, który zakopał otrzymany talent, tłumacząc fakt surowością i bezwzględnością pana, prowokuje do postawienia pytania. Czy aby na pewno jego motywacja działania była szczera? Rzecz w tym, że naśladowców owego trzeciego sługi, narzekających na swój los, nie brakuje. Przyjmują postawę roszczeniową wobec całego świata, użalając się nad sobą, albo są zapiekli zazdrością wobec tych, którym się „udało”. Nawet nie próbują pomnożyć potencjału, który otrzymali od Pana Boga. To w jakiejś mierze obraz naszego społeczeństwa.

Można całe życie przeżyć, narzekając na swoją biedę, nosząc w kieszeni diament. Klejnotem jest łaska uświęcająca, uzdalniająca nas do budowania wspólnoty życia z Bogiem i braćmi. Ale nie tylko. Mogą to być łaski sakramentalne, wspierające nas w realizacji konkretnych zadań: w sakramencie pokuty – do odbudowania relacji zniszczonych przez grzech, w sakramencie małżeństwa – do jedności, umacniania wzajemnej miłości, realizacji zadań wynikających z ojcostwa i macierzyństwa, w sakramencie bierzmowania – do dojrzałości w wierze itd. Talenty nie mają szansy pomnożyć się, leżą głęboko zakopane w spopielonej nadziei. A czasem wystarczy tylko sięgnąć.


© 2009 www.parafia.lubartow.pl