Ojcowie KapucyniParafia WniebowstąpieniaParafia Matki Bożej Nieustającej PomocyParafia Św. AnnyStrona Główna
Niedzielne Msze Święte
Parafia Świętej Anny

7.30, 9.00, 10.30, 12.00, 15.00, 18.00

Parafia Matki Bożej

700, 900, 1030, 1200,
1315, 1800

Parafia Wniebowstąpienia

730, 1030, 1200, 1700

W Brzezinach - godz. 900

 

Czytania na dziś
 
16 niedziela zwykła - 20 lipca
20-07-2014 09:22 • Ks. Stanisław Rząsa

Dzisiejsza liturgia słowa mówi o pewnym paradoksie, który istnieje w Bogu. W powszechnej opinii władca winien odznaczać się siłą, która wyraża się brakiem pobłażliwości dla jakiejkolwiek słabości, a także w natychmiastowym działaniu. A tymczasem Księga Mądrości powie nam dziś, że Boże przebaczenie nie jest wynikiem słabości, ale wszechmocy. Litość i miłosierdzie to nie przejaw niemocy, ale znak mądrości i potęgi. Co więcej, św. Paweł dopowie, że Bóg pochyla się nad ludzką słabością, by okazała się Jego moc. I co jest tu jeszcze ważne, co zauważy św. Mateusz, Bóg działa cierpliwie.

Niech dzisiejsze słowo Boże wskaże nam nasze chwasty i uzdolni nas do czekania aż do żniwa.

Cierpliwość Boga

ks. Paweł Siedlanowski

Dziś podrabia się już prawie wszystko: kosmetyki, ubrania, sprzęt elektroniczny, samochody. Fachowcy potrafią robić doskonałe kopie banknotów, wytapiać metal łudząco podobny do złota. Niemało jest takich, którzy się dają nabrać. Pół biedy, jeżeli ucierpi fortuna. Rzecz w tym, że dookoła pełno podróbek czegoś, co czyni życie ludzkie sensownym i pełnym miłości, nadziei, szczęścia. Podrabia się nawet Ewangelię, zmieniając ją na inną „dobrą nowinę”, wedle której człowiek może się zbawić sam, bez łaski Jezusa Chrystusa. Prawda miesza się z kłamstwem, rzeczywistość z jej cieniem. Ziarno miesza się z plewami, pszenica z chwastem. Podróbki są tak łudząco podobne do oryginału, że prawda o nich staje się jasna dopiero po jakimś czasie – zwykle gdy przychodzi czas na żniwa…

Mieliśmy od początku kłopot z odróżnieniem tego, co prawdziwe, od tego, co udaje prawdę. Jest ktoś bardzo tym zainteresowany – to on wsiewa chwast w ludzkie serca: Zły. Zaczęło się w rajskim ogrodzie, gdy stworzenie odwróciło się od Stwórcy – człowiek po raz pierwszy poszedł za fałszywą ewangelią, gardząc Jego darem. Ale miłosierdzie Boga przejawia się w tym, że nie spisał nas na straty. Tak umiłował świat, że Syna swego Jednorodzonego dał, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne (por. J 3,16). Do ostatniego tchnienia daje szansę powrotu, cierpliwie czeka, napomina, prowadzi poprzez znaki, głos Kościoła. Jest cierpliwy! Tyle że Jego cierpliwość także ma kres i kiedyś jej miejsce zajmie sąd. Wtedy nasz czas się skończy.


© 2009 www.parafia.lubartow.pl