Ojcowie KapucyniParafia WniebowstąpieniaParafia Matki Bożej Nieustającej PomocyParafia Św. AnnyStrona Główna
Niedzielne Msze Święte
Parafia Świętej Anny

7.30, 9.00, 10.30, 12.00, 15.00, 18.00

Parafia Matki Bożej

700, 900, 1030, 1200,
1315, 1800

Parafia Wniebowstąpienia

730, 1030, 1200, 1700

W Brzezinach - godz. 900

 

Czytania na dziś
 
IV niedziela Wielkanocna - 11 maja
11-05-2014 08:54 • Ks. Stanisław Rząsa

W dzisiejszym fragmencie Ewangelii Chrystus przywołuje obraz pasterza i owiec, zaczerpnięty z kultury i zwyczajów ludów wschodnich. W tych rejonach pasterstwo było ważnym zajęciem, a same owce stanowiły wielkie bogactwo, dające utrzymanie. Pasterz z wielką troską dbał o owce i był gotów nawet narazić swoje życie, aby obronić stado przed dzikimi zwierzętami. I właśnie do takiego dobrego pasterza przyrównuje się Chrystus. A św. Łukasz, autor Dziejów Apostolskich, w pierwszym czytaniu doda, że to Bóg poprzez śmierć i zmartwychwstanie uczynił Jezusa Mesjaszem. Stąd więc, odpowiadając na postawione pytanie w dzisiejszym słowie – „cóż mam czynić?” – pozwólmy, aby Chrystus był naszym Pasterzem.

IV niedziela wielkanocna jest dniem modlitw o powołania do służby w Kościele.

Brama

ks. Paweł Siedlanowski

Brama w starożytności była miejscem „strategicznym”. Tutaj prowadzone były dysputy, odbywały się sądy, spotykali się ludzie. Była miejscem szczególnie mocno strzeżonym. Brama symbolizuje otwarcie na świat, ale też oznacza wprowadzenie w bezpieczną przestrzeń, gdzie człowiek znajduje bezpieczeństwo, może się rozwijać, dorastać, doceniać wartość prostych rzeczy. Ale brama też łączy, spaja ze sobą różne rzeczywistości, jest ich zwornikiem. Rozdziela mur, otwarta – jest znakiem pokoju. Oba znaczenia dopełniają się w Jezusie. Bramą jest Jezus w swojej Tajemnicy Paschalnej, czyli w swoim życiu i w swojej śmierci. Kto uwierzy w Niego – Umęczonego, Ukrzyżowanego i Zmartwychwstałego – otrzymuje właśnie ową kwalifikację, czyli klucz do przejścia z jednej przestrzeni do drugiej. Zostaje przeprowadzony ze śmierci do życia. Wiara sprawia, że owo rozdzielenie – w Chrystusie – traci rację bytu. Przez Niego i w Nim jesteśmy wprowadzeni w nową jakość życia, otwierają się przed nami nowe perspektywy.

© 2009 www.parafia.lubartow.pl