Ojcowie KapucyniParafia WniebowstąpieniaParafia Matki Bożej Nieustającej PomocyParafia Św. AnnyStrona Główna
Niedzielne Msze Święte
Parafia Matki Bożej

700, 900, 1030, 1200,
1315, 1800

Parafia Wniebowstąpienia

730, 1030, 1200, 1700

W Brzezinach - godz. 900

 

Czytania na dziś
 
IV niedziela Wielkanocna - 11 maja
11-05-2014 08:54 • Ks. Stanisław Rząsa

W dzisiejszym fragmencie Ewangelii Chrystus przywołuje obraz pasterza i owiec, zaczerpnięty z kultury i zwyczajów ludów wschodnich. W tych rejonach pasterstwo było ważnym zajęciem, a same owce stanowiły wielkie bogactwo, dające utrzymanie. Pasterz z wielką troską dbał o owce i był gotów nawet narazić swoje życie, aby obronić stado przed dzikimi zwierzętami. I właśnie do takiego dobrego pasterza przyrównuje się Chrystus. A św. Łukasz, autor Dziejów Apostolskich, w pierwszym czytaniu doda, że to Bóg poprzez śmierć i zmartwychwstanie uczynił Jezusa Mesjaszem. Stąd więc, odpowiadając na postawione pytanie w dzisiejszym słowie – „cóż mam czynić?” – pozwólmy, aby Chrystus był naszym Pasterzem.

IV niedziela wielkanocna jest dniem modlitw o powołania do służby w Kościele.

Brama

ks. Paweł Siedlanowski

Brama w starożytności była miejscem „strategicznym”. Tutaj prowadzone były dysputy, odbywały się sądy, spotykali się ludzie. Była miejscem szczególnie mocno strzeżonym. Brama symbolizuje otwarcie na świat, ale też oznacza wprowadzenie w bezpieczną przestrzeń, gdzie człowiek znajduje bezpieczeństwo, może się rozwijać, dorastać, doceniać wartość prostych rzeczy. Ale brama też łączy, spaja ze sobą różne rzeczywistości, jest ich zwornikiem. Rozdziela mur, otwarta – jest znakiem pokoju. Oba znaczenia dopełniają się w Jezusie. Bramą jest Jezus w swojej Tajemnicy Paschalnej, czyli w swoim życiu i w swojej śmierci. Kto uwierzy w Niego – Umęczonego, Ukrzyżowanego i Zmartwychwstałego – otrzymuje właśnie ową kwalifikację, czyli klucz do przejścia z jednej przestrzeni do drugiej. Zostaje przeprowadzony ze śmierci do życia. Wiara sprawia, że owo rozdzielenie – w Chrystusie – traci rację bytu. Przez Niego i w Nim jesteśmy wprowadzeni w nową jakość życia, otwierają się przed nami nowe perspektywy.

© 2009 www.parafia.lubartow.pl