Ojcowie KapucyniParafia WniebowstąpieniaParafia Matki Bożej Nieustającej PomocyParafia Św. AnnyStrona Główna
Niedzielne Msze Święte
Parafia Matki Bożej

700, 900, 1030, 1200,
1315, 1800

Parafia Wniebowstąpienia

730, 1030, 1200, 1700

W Brzezinach - godz. 900

 

Czytania na dziś
 
Niedziela Świętej Rodziny - 29 grudnia
29-12-2013 13:57 • Ks. Stanisław Rząsa

Dzisiejsze pierwsze czytanie jest fragmentem Księgi Syracha, która powstała w drugim wieku przed Chrystusem. Już wtedy autor natchniony zauważył błogosławieństwo, jakie płynie z właściwych relacji w rodzinie. Jako przestrzeń miłości była ona przewidziana przez Boga od początku stworzenia. Błogosławieństwa rodziny doświadczył również sam Jezus, który otoczony troskliwą opieką Matki i św. Józefa, mógł przeżyć trudny czas ucieczki do Egiptu. Dzięki dzisiejszej liturgii słowa zobaczymy wyraźnie, że taka wspólnota osób jest niezbędna nie tylko do przetrwania, ale także jest konieczna, aby móc wypełnić powierzone przez Boga powołanie.

Wsłuchajmy się więc w słowo Boże, które normuje dziś nasze rodzinne relacje miłości.

Bóg pamięta

ks. Paweł Siedlanowski

Od lat szpitale zapełniają się w święta staruszkami. Skąd pojawia się tak nagły wzrost „zachorowalności”? Raczej nie ma mowy o epidemii, bo najczęściej na sterylne sale trafiają osoby niedołężne, wymagające opieki, niesamodzielne. Takie, które stanowią niepotrzebny, świąteczny balast, stanowią przeszkodę w wyjeździe na narty z przyjaciółmi, ewentualnie są „wstydliwym” problemem przy świątecznym stole. Mamy w końcu XXI wiek – starość da się zutylizować! Oto kolejna odsłona zdziczenia współczesności…

Liturgia słowa Niedzieli Świętej Rodziny pokazuje, jak wielką wartość przed Bogiem ma szacunek do rodziców. „Kto czci ojca, zyskuje odpuszczenie grzechów, a kto szanuje matkę, jakby skarby gromadził. Kto czci ojca, radość mieć będzie z dzieci, a w czasie modlitwy swej będzie wysłuchany. Kto szanuje ojca, długo żyć będzie, a kto posłuszny jest Panu, da wytchnienie swej matce” – pisze mędrzec Syrach. Z troski o rodziców nie zwalnia nawet ich choroba psychiczna, zaburzająca świadomość: „Synu, wspomagaj swego ojca w starości, nie zasmucaj go w jego życiu. A jeśliby nawet rozum stracił, miej wyrozumiałość, nie pogardzaj nim, choć jesteś w pełni sił”. Ważne są też słowa kończące czytany w niedzielę fragment Mądrości Syracha: „Miłosierdzie względem ojca nie pójdzie w zapomnienie, w miejsce grzechów zamieszka u ciebie”.

Warto, abyśmy dobrze zapamiętali powyższe słowa. Szczególnie dziś, gdy rodzina jest elementem gier politycznych i ideologicznych. Podważa się jej sensowność, autonomię, wyjątkowość i wyłączność. Gdy eutanazja stała się już w wielu krajach sposobem na rozwiązanie „problemu” starości. Człowiek może ustalać swoje zasady, niszczyć wszystko, co zostało mu dane z góry jako nienaruszalne prawo, szargać świętość. Ale Bóg pamięta.


© 2009 www.parafia.lubartow.pl