Ojcowie KapucyniParafia WniebowstąpieniaParafia Matki Bożej Nieustającej PomocyParafia Św. AnnyStrona Główna
Niedzielne Msze Święte
Parafia Matki Bożej

700, 900, 1030, 1200,
1315, 1800

Parafia Wniebowstąpienia

730, 1030, 1200, 1700

W Brzezinach - godz. 900

 

Czytania na dziś
 
21 niedziela zwykła - 25 sierpnia
25-08-2013 12:02 • Ks. Stanisław Rząsa

Dzisiaj usłyszymy końcowy fragment Księgi Izajasza. Może on zdumiewać zapowiedzią nowego czasu, w którym nie tylko przedstawiciele wielu narodów na Syjonie zostaną przyjęci jak bracia, ale nawet spośród nich zostaną wybrani kapłani i lewici. Nie dziwi nas, że uczniowie Chrystusa zinterpretowali to proroctwo jako zapowiedź Kościoła powszechnego, w którym my mamy uczestnictwo. Jednak słowa Pana Jezusa o tym, że do zbawienia trzeba przechodzić przez ciasną bramę, nie tylko dotyczyły Żydów, ale obowiązują każdego, kto chce mieć udział z Chrystusem w chwale. Przechodzenie przez ciasną bramę często może się nam kojarzyć z niesprawiedliwą karą czy bezlitosnym doświadczeniem z strony Pana Boga. Dlatego List do Hebrajczyków zachęca nas do przyjęcia z wiarą miłości naszego w Ojca niebieskiego.

Zmaganie o życie

ks. Paweł Siedlanowski

W komentarzach dotyczących proklamowanego w niedzielnej Liturgii Słowa fragmentu Ewangelii według św. Łukasza zwraca się uwagę na wezwanie Jezusa wyrażone słowem: „usiłujcie” („Usiłujcie wejść przez ciasne drzwi, gdyż wielu, powiadam wam, będzie chciało wejść, a nie będą mogli”). Słowo pochodzi od greckiego wyrażenia „agonizeste”, co oznacza „usiłować, zmagać się, walczyć”. Ciekawe, że z tego samego rdzenia wywodzi się wyraz „agonia”, którym określa się moment przejścia człowieka przez bramę śmierci. Jest on bardzo dynamiczny, dramatyczny – zaangażowane są weń ciało, dusza, zmysły. Nie ma mowy o udawaniu, pozorach. Wszystko postawione jest na jednej szali. Ów radykalizm, złagodzony w języku polskim słowem bardziej neutralnym emocjonalnie, nieco nam schodzi z oczu, kiedy wgłębiamy się w słowa Chrystusa. Tymczasem, jak mówi sam Jezus, trzeba wielkiego wysiłku i poświęcenia, aby nie zgubić z oczu Boga i tego wszystkiego, co najważniejsze w życiu. Bo ono jest tylko jedno.

Problem w tym, że pośród wielu spraw kwestię zbawienia pozostawiamy zwykle gdzieś daleko z tyłu. Ważne są studia, efekty w pracy, podnoszenie standardu życia, materialne zabezpieczenie starości. Ale to nie wszystko. Gdyby ów wymiar życia rzeczywiście był traktowany przez chrześcijan poważnie, inaczej wyglądałaby rzeczywistość.

Zbawienie jest możliwe, ponieważ ma swój początek w agonii Jezusa na krzyżu – radykalnym wydarzeniu, które zmieniło bieg historii. „Krzyż stał się bramą” – pisał Norwid. Tam to właśnie raz na zawsze została pokonana śmierć, dokonało się zwycięstwo życia.


© 2009 www.parafia.lubartow.pl