Ojcowie KapucyniParafia WniebowstąpieniaParafia Matki Bożej Nieustającej PomocyParafia Św. AnnyStrona Główna
Niedzielne Msze Święte
Parafia Świętej Anny

7.30, 9.00, 10.30, 12.00, 15.00, 18.00

Parafia Matki Bożej

700, 900, 1030, 1200,
1315, 1800

Parafia Wniebowstąpienia

730, 1030, 1200, 1700

W Brzezinach - godz. 900

 

Czytania na dziś
 
Niedziela Wielkanocna - 31 marca
31-03-2013 16:59 • Ks. Stanisław Rząsa

Dzieje Apostolskie zdają się nam mówić, że nie wystarczy poznać historii Jezusa Chrystusa, aby w Niego uwierzyć. Dopiero spotkanie z urzędowymi świadkami głoszącymi fakt zmartwychwstania, którzy legitymują się mandatem samego Chrystusa, sprawia, że człowiek przyjmuje Dobrą Nowinę o odpuszczeniu grzechów w imię Zmartwychwstałego. Sami Apostołowie dochodzili do tej rzeczywistości etapami, dlatego i nas zachęcają do podjęcia drogi do pustego grobu, abyśmy w końcu uwierzyli, że Jezus żyje. To spotkanie żyjącego Chrystusa według Świętego Pawła powinno być zachętą do nowego spojrzenia na całe nasze życie. Dziękujmy Bogu, że możemy tu być i słuchać Dobrej Nowiny, i wyśpiewać uroczyste Alleluja.

My jesteśmy świadkami

ks. Paweł Siedlanowski

Błogosławione jest radosne zdziwienie, którego doświadczają Maria Magdalena i apostołowie przy pustym grobie. Później powtórzy się to, gdy będą rozmawiali ze Zmartwychwstałym, siedzieli z Nim przy stole. Może nas gorszy ich niewiara, możemy się zżymać na Tomasza, iż koniecznie chciał dotykać ran Zbawiciela, ale ciągle trzeba pamiętać, że „ich oczy były niejako na uwięzi” – patrzyli po ludzku na to, co żadną miarą ludzkim umysłem wyjaśnić się nie dało. Dopiero Pięćdziesiątnica w pełni pozwoliła zrozumieć Pisma.

„My jesteśmy świadkami wszystkiego, co zdziałał w ziemi żydowskiej i w Jerozolimie” – mówi św. Piotr w domu Korneliusza. Owo świadectwo wypływało z głębokiego przekonania, iż powstanie z martwych Jezusa nie może się stać tylko opowieścią „ku pokrzepieniu serc”, mitem o zwycięstwie krzepiącym garstkę najbliższych Jezusowi. Było głęboko przepełnione mocą Ducha Świętego, który poprowadził słabych ludzi z Dobrą Nowiną na krańce świata. I dlatego stało się punktem zwrotnym w dziejach ludzkości.

Ktoś powiedział: „Bóg nie wybiera uzdolnionych. On uzdalnia wybranych”. Słowa te można odnieść do pierwszych świadków Zmartwychwstania, są też aktualne wobec każdego z nas. Przez chrzest zostaliśmy wybrani, aby głosić światu Jezusa Zmartwychwstałego – Tego, który jako jedyny jest w stanie pomóc nam zachować życie. Nader często wolimy milczeć, bo wydaje się nam, że misja nas przerasta, cedujemy ją na innych. Tymczasem o Bogu, który tak mocno wszedł w ludzki świat, milczeć się nie da. To tak, jakby – używając odległej analogii – ktoś wynalazł skuteczny lek na nowotwór czy inne choroby, z którymi nie radzi sobie medycyna, i nie podzielił się odkryciem z innymi, pozwalając, aby dalej umierali. Jezus poprzez moc Ducha Świętego uzdalnia nas, abyśmy świadczyli o Nim wobec tych, których spotykamy.


© 2009 www.parafia.lubartow.pl