Ojcowie KapucyniParafia WniebowstąpieniaParafia Matki Bożej Nieustającej PomocyParafia Św. AnnyStrona Główna
Niedzielne Msze Święte
Parafia Matki Bożej

700, 900, 1030, 1200,
1315, 1800

Parafia Wniebowstąpienia

730, 1030, 1200, 1700

W Brzezinach - godz. 900

 

Czytania na dziś
 
Ratujmy poczęte dzieci
20-11-2010 16:27 • Ks. Stanisław Rząsa

To będzie wydarzenie bez precedensu w historii Kościoła. W jednym dniu katolicy na całym świecie, pod przewodnictwem swych biskupów i kapłanów oraz w łączności z Ojcem Świętym modlić się będą w intencji życia poczętego. Na wezwanie Benedykta XVI, aby 27 listopada br., u progu Adwentu, błagać Boga o obronę każdego dziecka, któremu grozi zabicie, odpowiedziały Episkopaty poszczególnych krajów, ruchy i organizacje katolickie. W Polsce zostało przygotowane modlitewne triduum, które rozpocznie się w parafiach już w najbliższy czwartek.


O tym, jak bardzo potrzeba tego wielkiego, katolickiego szturmu do Nieba, świadczą liczby. Wojna z poczętymi dziećmi pochłonęła już miliard ofiar. Aborcja jest obecnie najczęstszą przyczyną śmierci. Rocznie ok. 50 mln ludzi w najwcześniejszych chwilach swojego rozwoju skazanych jest na okrutną śmierć. Codziennie zabijanych jest ok. 140 tys. dzieci tylko dlatego, że są niechciane, że są "nadliczbowe" w procedurze in vitro; że istnieje podejrzenie, iż są chore lub urodzą się niepełnosprawne.
- Przeciwko cywilizacji śmierci nie wystarczą ludzkie wysiłki. Potrzebna jest wielka modlitwa całego Kościoła. Potrzebna jest współpraca z łaską Bożą - zwraca uwagę w rozmowie z "Naszym Dziennikiem" ks. bp Kazimierz Górny, przewodniczący Rady ds. Rodziny Konferencji Episkopatu Polski, podkreślając, że Kościół w naszym kraju z wielką radością odpowiada na wezwanie Ojca Świętego. Materiały pomocne w przygotowaniu sobotniego czuwania i poprzedzającego je triduum już zostały przekazane biskupom diecezjalnym, a następnie trafią do parafii. Specjalny list na tę niedzielę skierował do swych diecezjan np. ks. bp Tadeusz Rakoczy, ordynariusz bielsko-żywiecki, apelując o danie "wspólnotowego świadectwa na rzecz kultury życia i miłości". "Uzasadnieniem podjęcia tej światowej modlitwy jest świadomość, jak bardzo współczesna kultura, relatywistyczna i utylitarna przyćmiła odbiór właściwej godności każdej osoby ludzkiej, w jakimkolwiek byłaby stadium rozwoju", napisał ksiądz biskup.

Ojciec Święty Benedykt XVI zalecił, aby we wspólną modlitwę w intencji obrony życia w przyszłą sobotę włączył się cały Kościół - wszystkie parafie, wspólnoty, ruchy i grupy. - Jest to inicjatywa osobista Ojca Świętego, która nie ma precedensu w historii Kościoła. Nawet za Jana Pawła II, kiedy były podnoszone wielkie sprawy odnośnie do obrony życia, nie było czegoś takiego, żeby cały Kościół łączył się w modlitwie za życie w tym samym momencie. To wielka sprawa - zauważa Ewa Kowalewska, dyrektor Human Life International Europa. Jak zaznacza, modlitwa w przeddzień Adwentu będzie trwała bez ustanku prawie dobę. - Rozpocznie się gdzieś w Nowej Zelandii, a zakończy dobę później na Alasce ze względu na przesunięcie czasowe. - Jeśli wszyscy się przyłączymy do tej modlitwy, jej siła będzie olbrzymia - dodaje. Potrzeba takiej nadzwyczajnej mobilizacji modlitewnej w zmaganiu się z wielką agresją na ludzkie życie we współczesnym świecie jest ogromna. - Uczestnicząc w różnych spotkaniach, konferencjach, szkoleniach itd., wszyscy ludzie wierzący, nie tylko katolicy, coraz wyraźniej to widzą i mówią o tym, że nacisk kultury śmierci jest tak olbrzymi, iż sami sobie nie poradzą - zauważa Ewa Kowalewska. - Potrzebna jest wielka modlitwa w obronie życia, o której mówił przecież wielokrotnie Jan Paweł II, i potrzebna jest modlitwa wspólna; modlitwa, podczas której cały Kościół łączy się i zanosi wielkie błaganie do Boga, by pomógł nam w tym olbrzymim zmaganiu - dodaje. Zwraca uwagę, że modlitwa ma siłę bardzo wszechstronną. - Nie musimy wiedzieć dokładnie, jak Bóg działa, ale powinniśmy wierzyć, że On wie, jak to powinno być i jak nam pomóc - mówi Kowalewska. - My, jako osoby zaangażowane w obronę życia, doświadczamy niejednokrotnie bardzo zadziwiających sytuacji, kiedy udaje się uratować dziecko, mimo że - patrząc pragmatycznie i logicznie - było to prawie niemożliwe - podkreśla.

Modlitwa na wszystkich kontynentach

Na życzenie Ojca Świętego watykańska Kongregacja Kultu Bożego i Sakramentów przygotowała specjalny tekst Liturgii w dwóch wersjach do czuwania wieczornego 27 bm. w parafiach w jedności z całym Kościołem (tekst i wskazówki dotyczące tej liturgii można znaleźć na stronie www.hli.org.pl). Na tę modlitwę składają się Eucharystia i Nieszpory rozpoczynające Adwent. Z kolei Krajowy Ośrodek Duszpasterstwa Rodzin w naszym kraju przygotował ramowy program na triduum modlitwy w obronie życia. Ma się ono rozpocząć w parafiach już w czwartek, 25 listopada. Każdy dzień ma inny temat. Pierwszy - ekspiacja za dzieci uśmiercone przed narodzeniem, modlitwa o nawrócenie aborterów, drugi - wynagrodzenie Bogu za grzechy popełnione w metodzie zapłodnienia in vitro, modlitwa za stosujących tę metodę, i ostatni dzień - dziękczynienie za dar życia, modlitwa za rodziny, by ten dar szanowały. Do przyłączenia się do tej wyjątkowej modlitwy zachęcają wszystkie parafie, także polscy biskupi. Na 27 listopada zaplanowano też wiele inicjatyw diecezjalnych. We Wrocławiu np. odbędzie się Marsz Mężczyzn w Obronie Życia pod hasłem "Tylko dla prawdziwych mężczyzn". Rozpocznie się on Eucharystią o godz. 17.00 w kościele uniwersyteckim pw. Najświętszego Imienia Jezus. Po niej marsz wyruszy do kościoła garnizonowego pw. św. Elżbiety, gdzie odbędzie się czuwanie modlitewne. Międzynarodowe ruchy obrony życia wdzięczne Benedyktowi XVI za inicjatywę wspólnej modlitwy zachęcają do przyłączenia się do podziękowań dla Ojca Świętego. Można to uczynić za pośrednictwem strony internetowej http://www.tak-dla-benedykta.pl. Zebrane podpisy wraz z listem zostaną przekazane Papieżowi. - Chcielibyśmy pokazać Ojcu Świętemu, że ludzie świeccy cieszą się niesłychanie z tej modlitwy i się w nią angażują. Nie tylko struktury Kościoła - podkreśla Ewa Kowalewska.

Adopcja dziecka poczętego


Modlitwa w intencji obrony życia nie może nigdy pozostać inicjatywą jednorazową. Taki modlitewny szturm do Nieba, do którego wezwał Ojciec Święty Benedykt XVI, powinien zachęcić nas do stałej troski o dzieci. Od lat naprzeciw tej potrzebie wychodzi duchowa adopcja dziecka poczętego. Polega ona na 9-miesięcznej modlitwie za Bogu tylko znane dziecko i jego rodziców, tak by mogło się ono szczęśliwie narodzić. Przyrzeczenia duchowej adopcji składane są zazwyczaj podczas specjalnych Mszy św. odprawianych w większe święta maryjne. Głównymi ośrodkami, w których przygotowuje się chętnych do podjęcia tego dzieła, są m.in.: Jasna Góra, kościół Ducha Świętego na warszawskiej Starówce, a także sanktuarium Matki Bożej Brzemiennej w Gdańsku Matemblewie. Jego kustosz ks. kanonik Wiesław Wiśniewski podkreśla, że równie ważna jak sama modlitwa jest konkretna pomoc. Dlatego już od blisko 20 lat przy sanktuarium funkcjonuje Diecezjalny Dom Samotnej Matki im. Jana Pawła II, z którego skorzystało już ok. 2 tys. matek i dzieci. - Bezdomne i samotne mamy, które trafiają do naszego domu, nieraz same dają świadectwo, że to, iż zdobyły się na odwagę, by przyjąć dar życia, to był impuls, natchnienie serca, jedna odważna decyzja - opowiada ksiądz kanonik. - To owoc łaski, czyli Boże Miłosierdzie, ale też modlitwa wielu ludzi, którzy o tę łaskę m.in. dla tej matki żarliwie Boga prosili - dodaje. Jak wyznaje pani Justyna, która wraz z córeczką przebywa w domu samotnej matki, dla niej to wielka radość, gdy słyszy, że ludzie modlą się w intencji obrony życia. Choć sama nigdy nie pomyślała, by zabić swoje dziecko, to jest bardzo wdzięczna, że siostry zakonne znalazły dla niej miejsce i zapewniły opiekę. Jednak, jak zaznacza, wiele matek, które zna, myślało o aborcji i tylko łaska Boża i pomoc życzliwych osób odwiodły je od tego zamiaru. - Trzeba się dużo modlić, by Pan Jezus czuwał nad wszystkimi matkami, które mimo wielu trudności, przeciwności, strachu przyjęły swe dziecko. A gdy już urodzą, będą szczęśliwe, że podjęły taką, a nie inną decyzję - podkreśla pani Justyna. Kościół pragnie bronić tego najsłabszego życia nie tylko przez modlitwę, ale także przez konkretną pomoc dzieciom i ich rodzicom. Dlatego diecezje, Caritas, różnego rodzaju ośrodki katolickie i zgromadzenia zakonne udzielają wsparcia materialnego i duchowego - prowadzą domy samotnych matek, poradnie rodzinne, psychologiczne, tworzą "okna życia", telefony zaufania. A pojedyncze osoby - kapłani, osoby zakonne i świeckie - w zwykłych rozmowach dają świadectwo wartości każdego poczętego życia. Maria Popielewicz


© 2009 www.parafia.lubartow.pl