Ojcowie KapucyniParafia WniebowstąpieniaParafia Matki Bożej Nieustającej PomocyParafia Św. AnnyStrona Główna
Niedzielne Msze Święte
Parafia Świętej Anny

7.30, 9.00, 10.30, 12.00, 15.00, 18.00

Parafia Matki Bożej

700, 900, 1030, 1200,
1315, 1800

Parafia Wniebowstąpienia

730, 1030, 1200, 1700

W Brzezinach - godz. 900

 

Czytania na dziś
 
O najnowszej adhortacji Papieża Benedykta XVI
13-11-2010 08:57 • Ks. Stanisław Rząsa

O potrzebie nowych form skutecznego przekazywania Słowa Bożego, z którym nieodłącznie związana jest ewangelizacja i nowa ewangelizacja, tak bardzo dziś potrzebna narodom, do których orędzie Chrystusa dotarło już dawno, a które coraz bardziej poddają się zeświecczeniu, pisze Ojciec Święty Benedykt XVI w swojej najnowszej adhortacji apostolskiej "Verbum Domini". Papież wskazuje w dokumencie, jakie jest znaczenie Słowa Bożego zarówno w życiu Kościoła, poszczególnych wspólnot, jak i w życiu osobistym każdego człowieka.

Ojciec Święty w adhortacji porusza szereg kwestii związanych z tym, czym jest Słowo Boże, jak należy czytać i interpretować Pismo Święte, a także pokazuje jego znaczenie w Liturgii, sprawowaniu sakramentów, zwłaszcza Eucharystii. W ostatniej, trzeciej części dokumentu, zatytułowanej "Verbum Mundo", Papież podkreśla konieczność głoszenia Słowa Bożego w świecie, a także daje praktyczne wskazówki, które mają pomóc osobom w różnych sytuacjach żyć tym Słowem. Poruszając kwestię małżeństwa i rodziny, Benedykt XVI zauważa, że obie instytucje są dzisiaj atakowane przez współczesną mentalność, która prowadzi do "nieładu w sferze uczuć i pojawiania się sposobów myślenia banalizujących ludzkie ciało i różnice seksualne". Pismo Święte - jak pisze Ojciec Święty - wskazuje jednak pierwotny obraz człowieka, który został stworzony jako mężczyzna i kobieta i powołany do wiernej, wzajemnej i płodnej miłości, a także wzywa do autentycznego ojcostwa i macierzyństwa, do którego należy ukazywanie sensu życia w Chrystusie i przekazywanie Słowa Bożego dzieciom. Papież apeluje, by w każdym domu był egzemplarz Pisma Świętego i by było ono godnie przechowywane.
Benedykt XVI w adhortacji wskazuje także, że Słowo Boże powinno inspirować osoby zaangażowane w życie społeczne i polityczne do działań na rzecz dobra wspólnego, przy poszanowaniu i promowaniu godności każdej osoby. Jednocześnie przypomina, że Kościół ma prawo i obowiązek zabierania głosu w kwestiach etycznych i moralnych, a zadaniem wiernych świeckich jest angażowanie się w działalność społeczną i polityczną.
Dokument opublikowany przez Stolicę Apostolską 11 listopada br. jest podsumowaniem prac XII Zwyczajnego Zgromadzenia Ogólnego Synodu Biskupów na temat: "Słowo Boże w życiu i misji Kościoła". Odbywało się ono w dniach 5-26 października 2008 r. w Watykanie. - Miniony synod jawi się Ojcu Świętemu jako nowa Pięćdziesiątnica, która "wciąż jeszcze dokonuje się; wiele ludów oczekuje jeszcze, aby Słowo Boże było głoszone w ich języku i kulturze" - wyjaśnia ks. abp Stanisław Gądecki, który był jednym z ojców synodalnych. Adhortacja została wydana w kilku językach, w tym po polsku. Jej pełny tekst można znaleźć na stronie: www.vatican.va.
Maria Popielewicz


© 2009 www.parafia.lubartow.pl