Ojcowie KapucyniParafia WniebowstąpieniaParafia Matki Bożej Nieustającej PomocyParafia Św. AnnyStrona Główna
Niedzielne Msze Święte
Parafia Matki Bożej

700, 900, 1030, 1200,
1315, 1800

Parafia Wniebowstąpienia

730, 1030, 1200, 1700

W Brzezinach - godz. 900

 

Czytania na dziś
 
O najnowszej adhortacji Papieża Benedykta XVI
13-11-2010 08:57 • Ks. Stanisław Rząsa

O potrzebie nowych form skutecznego przekazywania Słowa Bożego, z którym nieodłącznie związana jest ewangelizacja i nowa ewangelizacja, tak bardzo dziś potrzebna narodom, do których orędzie Chrystusa dotarło już dawno, a które coraz bardziej poddają się zeświecczeniu, pisze Ojciec Święty Benedykt XVI w swojej najnowszej adhortacji apostolskiej "Verbum Domini". Papież wskazuje w dokumencie, jakie jest znaczenie Słowa Bożego zarówno w życiu Kościoła, poszczególnych wspólnot, jak i w życiu osobistym każdego człowieka.

Ojciec Święty w adhortacji porusza szereg kwestii związanych z tym, czym jest Słowo Boże, jak należy czytać i interpretować Pismo Święte, a także pokazuje jego znaczenie w Liturgii, sprawowaniu sakramentów, zwłaszcza Eucharystii. W ostatniej, trzeciej części dokumentu, zatytułowanej "Verbum Mundo", Papież podkreśla konieczność głoszenia Słowa Bożego w świecie, a także daje praktyczne wskazówki, które mają pomóc osobom w różnych sytuacjach żyć tym Słowem. Poruszając kwestię małżeństwa i rodziny, Benedykt XVI zauważa, że obie instytucje są dzisiaj atakowane przez współczesną mentalność, która prowadzi do "nieładu w sferze uczuć i pojawiania się sposobów myślenia banalizujących ludzkie ciało i różnice seksualne". Pismo Święte - jak pisze Ojciec Święty - wskazuje jednak pierwotny obraz człowieka, który został stworzony jako mężczyzna i kobieta i powołany do wiernej, wzajemnej i płodnej miłości, a także wzywa do autentycznego ojcostwa i macierzyństwa, do którego należy ukazywanie sensu życia w Chrystusie i przekazywanie Słowa Bożego dzieciom. Papież apeluje, by w każdym domu był egzemplarz Pisma Świętego i by było ono godnie przechowywane.
Benedykt XVI w adhortacji wskazuje także, że Słowo Boże powinno inspirować osoby zaangażowane w życie społeczne i polityczne do działań na rzecz dobra wspólnego, przy poszanowaniu i promowaniu godności każdej osoby. Jednocześnie przypomina, że Kościół ma prawo i obowiązek zabierania głosu w kwestiach etycznych i moralnych, a zadaniem wiernych świeckich jest angażowanie się w działalność społeczną i polityczną.
Dokument opublikowany przez Stolicę Apostolską 11 listopada br. jest podsumowaniem prac XII Zwyczajnego Zgromadzenia Ogólnego Synodu Biskupów na temat: "Słowo Boże w życiu i misji Kościoła". Odbywało się ono w dniach 5-26 października 2008 r. w Watykanie. - Miniony synod jawi się Ojcu Świętemu jako nowa Pięćdziesiątnica, która "wciąż jeszcze dokonuje się; wiele ludów oczekuje jeszcze, aby Słowo Boże było głoszone w ich języku i kulturze" - wyjaśnia ks. abp Stanisław Gądecki, który był jednym z ojców synodalnych. Adhortacja została wydana w kilku językach, w tym po polsku. Jej pełny tekst można znaleźć na stronie: www.vatican.va.
Maria Popielewicz


© 2009 www.parafia.lubartow.pl