Ojcowie KapucyniParafia WniebowstąpieniaParafia Matki Bożej Nieustającej PomocyParafia Św. AnnyStrona Główna
Niedzielne Msze Święte
Parafia Matki Bożej

700, 900, 1030, 1200,
1315, 1800

Parafia Wniebowstąpienia

730, 1030, 1200, 1700

W Brzezinach - godz. 900

 

Czytania na dziś
 
Papież o bierzmowaniu
01-02-2014 10:01 • Ks. Stanisław Rząsa

Papież o bierzmowaniu

Papież do rodziców:przygotujcie dzieci do sakramentu bierzmowania

Sakrament bierzmowania pomaga nam żyć po chrześcijańsku, w radości Ducha Świętego – mówił Papież na audiencji ogólnej. Katechezę poświęcił kolejnemu sakramentowi inicjacji chrześcijańskiej.

Szczegółowo wyjaśnił jego różne aspekty. Tak zostało to streszczone po polsku:

„Bierzmowanie udoskonala w nas łaskę chrztu, ściślej jednoczy nas z Chrystusem i Kościołem, udziela mocy do świadczenia o Bogu i do obrony wiary. Bóg, udzielając bierzmowanym Ducha Świętego, pragnie ukształtować ich na obraz swego Syna, by uzdolnić do miłowania tak jak On. Dlatego przenika duszę i życie każdego, udzielając siedmiu darów, o których przypomina tradycja Kościoła: mądrości, rozumu, rady, męstwa, umiejętności, pobożności i bojaźni Bożej. Tym darom Ojciec Święty zamierza poświęcić w przyszłości odrębne katechezy”.

Ze szczególnym apelem Papież zwrócił się do chrześcijańskich rodziców, aby nie zapominali o przygotowaniu swych dzieci do sakramentu bierzmowania:

„Wszystkim nam zależy, aby dzieci zostały ochrzczone. I dobrze, że tak jest. Ale być może nie dbamy już tak bardzo, by otrzymały bierzmowanie. Chcecie, by wasze dzieci pozostały w połowie drogi, by nie otrzymały Ducha Świętego? Ten sakrament jest bardzo ważny w życiu chrześcijańskim, bo daje nam siłę, by iść naprzód. Kiedy przyjmujemy Ducha Świętego do naszego serca i pozwalamy Mu działać, sam Chrystus w nas się uobecnia i nabiera konkretnych kształtów w naszym życiu. Poprzez nas to On – słuchajcie uważnie – poprzez nas sam Chrystus będzie się modlił, przebaczał, dawał nadzieję i pocieszenie, służył braciom, zbliżał się do potrzebujących i najmniejszych, tworzył wspólnotę, zasiewał pokój. Pomyślcie więc, jak bardzo jest to ważne, aby przez Ducha Świętego przyszedł sam Chrystus, by robić to wszystko pośród nas i dla nas. Dlatego tak ważne jest przyjmowanie przez dzieci i młodzież tego sakramentu”.

Do tematu katechezy Franciszek nawiązał też w słowie do Polaków:

„Bracia i siostry, pamiętając o otrzymanej łasce sakramentu bierzmowania pozwólmy, by Duch Święty kierował naszym życiem. Niech On udoskonala naszą modlitwę, umiejętność przebaczania, służenia braciom, wprowadzania w życie Bożego ładu i pokoju. Wam i waszym bliskim z serca błogosławię”.


 


© 2009 www.parafia.lubartow.pl