Ojcowie KapucyniParafia WniebowstąpieniaParafia Matki Bożej Nieustającej PomocyParafia Św. AnnyStrona Główna
Niedzielne Msze Święte
Parafia Matki Bożej

700, 900, 1030, 1200,
1315, 1800

Parafia Wniebowstąpienia

730, 1030, 1200, 1700

W Brzezinach - godz. 900

 

Czytania na dziś
 
Biskupi Ukrainy przeciw gender
31-12-2013 18:32 • Ks. Stanisław Rząsa

Biskupi Ukrainy przeciw gender

Małgorzata Jędrzejczyk

Przed katastrofalnymi konsekwencjami ideologii gender jako teorii sprzecznej z Bożym planem i prawem naturalnym, jak i z zasadami zdrowego rozsądku ostrzegają wiernych w liście na Niedzielę Świętej Rodziny biskupi rzymskokatoliccy Ukrainy.

W liście biskupi ukraińscy wskazują, jak cenną wspólnotą Kościoła jest rodzina, miejsce uświęcania wszystkich jej członków, a także najwłaściwsze miejsce wychowania dzieci. W tym kontekście przestrzegają przed działaniami instytucji, które chcąc budować społeczeństwo bez Boga, zwalczają model rodziny oparty na związku mężczyzny i kobiety i starają się ją ukazać jako relikt przeszłości i zacofania. W zamian za to, często w imię prawa do wolności i sprawiedliwości, organizacje, jak i konkretne osoby promują układy homoseksualne, dając im jednocześnie prawo do adopcji dzieci.

W liście biskupi przypominają prawdę o powołaniu mężczyzny i kobiety jako dwóch uzupełniających się bytach. Prawda ta najpełniej pokazuje powołanie do miłości, dzięki której możemy spełniać „najgłębsze pragnienia ludzkiego serca – aby kochać i być kochanym”. Jednak, jak przestrzegają biskupi, „ideologia płci opowiada coś innego. Według gender nasza płeć nie jest faktem biologicznym, lecz tylko sprawą społeczną i kulturową”. Jak piszą biskupi, „dziś twierdzi się, że istnieje nieskończona liczba ekspresji seksualnych”, które mogą stać się realne za sprawą chirurgii plastycznej, manipulacji genetycznych czy terapii hormonalnej.

W tym kontekście pasterze informują, jak wielkie spustoszenie mentalne ideologia gender poczyniła w wielu krajach, w których np. zakazano stosowania określeń „ojciec” i „matka”, wprowadzając pojęcia „rodzic A” i „rodzic B”. Skutkiem forsowania tej ideologii jest także pogląd, że zaburzenia seksualne, jak homoseksualizm czy transseksualizm – są normą. Biskupi przestrzegają, że te prądy myślowe zbliżają się też do Ukrainy. Uwrażliwiają więc, że ideologię gender wprowadza się pod hasłami „edukacji seksualnej”, „walki z dyskryminacją kobiet”, obrony „prawa dziecka”, „promowania tolerancji”, „walki z przemocą w rodzinie”, „zapobiegania AIDS”.

Dlatego, jak napisali pasterze ukraińscy: „Chcemy ostrzec przed katastrofalnymi konsekwencjami tej teorii, ponieważ jest ona sprzeczna z prawem Bożym, prawem naturalnym, z zasadami zdrowego rozsądku i nie ma podstaw naukowych, lecz jest tylko czystą ideologią”. I jak podkreślają, celem ideologii gender jest zburzenie odwiecznego porządku poprzez kwestionowanie Bożego planu stworzenia, a nawet poprzez twierdzenie, że „Bóg popełnił błąd, stwarzając mężczyznę i kobietę”. „Należy zauważyć, że na końcu tej teorii jest diabeł, który nienawidzi ludzi i jest w stanie zrobić wszystko, aby nas zniszczyć, a jego działania są bardzo sprytne i subtelne” – piszą biskupi. Dlatego też szczególne wezwanie kierują do rodziców: „Nie bójcie się ukazywać swoim dzieciom Bożej prawdy o człowieku, jego powołaniu oraz stać na straży, aby tę prawdę przekazywali im także inni. Pamiętajcie, że najlepszą obroną rodziny jest zawsze świadczenie o niej własnym życiem, pokazywanie, że wbrew przeciwnościom miłość i wierność małżeńska jest możliwa”.

W swym stanowisku biskupi Ukrainy dołączyli do grona Episkopatów m.in. Słowacji, Polski, Hiszpanii, które również w specjalnych listach wyraziły zdecydowany sprzeciw wobec ideologii gender.


© 2009 www.parafia.lubartow.pl