Ojcowie KapucyniParafia WniebowstąpieniaParafia Matki Bożej Nieustającej PomocyParafia Św. AnnyStrona Główna
Niedzielne Msze Święte
Parafia Świętej Anny

7.30, 9.00, 10.30, 12.00, 15.00, 18.00

Parafia Matki Bożej

700, 900, 1030, 1200,
1315, 1800

Parafia Wniebowstąpienia

730, 1030, 1200, 1700

W Brzezinach - godz. 900

 

Czytania na dziś
 
Biskupi Ukrainy przeciw gender
31-12-2013 18:32 • Ks. Stanisław Rząsa

Biskupi Ukrainy przeciw gender

Małgorzata Jędrzejczyk

Przed katastrofalnymi konsekwencjami ideologii gender jako teorii sprzecznej z Bożym planem i prawem naturalnym, jak i z zasadami zdrowego rozsądku ostrzegają wiernych w liście na Niedzielę Świętej Rodziny biskupi rzymskokatoliccy Ukrainy.

W liście biskupi ukraińscy wskazują, jak cenną wspólnotą Kościoła jest rodzina, miejsce uświęcania wszystkich jej członków, a także najwłaściwsze miejsce wychowania dzieci. W tym kontekście przestrzegają przed działaniami instytucji, które chcąc budować społeczeństwo bez Boga, zwalczają model rodziny oparty na związku mężczyzny i kobiety i starają się ją ukazać jako relikt przeszłości i zacofania. W zamian za to, często w imię prawa do wolności i sprawiedliwości, organizacje, jak i konkretne osoby promują układy homoseksualne, dając im jednocześnie prawo do adopcji dzieci.

W liście biskupi przypominają prawdę o powołaniu mężczyzny i kobiety jako dwóch uzupełniających się bytach. Prawda ta najpełniej pokazuje powołanie do miłości, dzięki której możemy spełniać „najgłębsze pragnienia ludzkiego serca – aby kochać i być kochanym”. Jednak, jak przestrzegają biskupi, „ideologia płci opowiada coś innego. Według gender nasza płeć nie jest faktem biologicznym, lecz tylko sprawą społeczną i kulturową”. Jak piszą biskupi, „dziś twierdzi się, że istnieje nieskończona liczba ekspresji seksualnych”, które mogą stać się realne za sprawą chirurgii plastycznej, manipulacji genetycznych czy terapii hormonalnej.

W tym kontekście pasterze informują, jak wielkie spustoszenie mentalne ideologia gender poczyniła w wielu krajach, w których np. zakazano stosowania określeń „ojciec” i „matka”, wprowadzając pojęcia „rodzic A” i „rodzic B”. Skutkiem forsowania tej ideologii jest także pogląd, że zaburzenia seksualne, jak homoseksualizm czy transseksualizm – są normą. Biskupi przestrzegają, że te prądy myślowe zbliżają się też do Ukrainy. Uwrażliwiają więc, że ideologię gender wprowadza się pod hasłami „edukacji seksualnej”, „walki z dyskryminacją kobiet”, obrony „prawa dziecka”, „promowania tolerancji”, „walki z przemocą w rodzinie”, „zapobiegania AIDS”.

Dlatego, jak napisali pasterze ukraińscy: „Chcemy ostrzec przed katastrofalnymi konsekwencjami tej teorii, ponieważ jest ona sprzeczna z prawem Bożym, prawem naturalnym, z zasadami zdrowego rozsądku i nie ma podstaw naukowych, lecz jest tylko czystą ideologią”. I jak podkreślają, celem ideologii gender jest zburzenie odwiecznego porządku poprzez kwestionowanie Bożego planu stworzenia, a nawet poprzez twierdzenie, że „Bóg popełnił błąd, stwarzając mężczyznę i kobietę”. „Należy zauważyć, że na końcu tej teorii jest diabeł, który nienawidzi ludzi i jest w stanie zrobić wszystko, aby nas zniszczyć, a jego działania są bardzo sprytne i subtelne” – piszą biskupi. Dlatego też szczególne wezwanie kierują do rodziców: „Nie bójcie się ukazywać swoim dzieciom Bożej prawdy o człowieku, jego powołaniu oraz stać na straży, aby tę prawdę przekazywali im także inni. Pamiętajcie, że najlepszą obroną rodziny jest zawsze świadczenie o niej własnym życiem, pokazywanie, że wbrew przeciwnościom miłość i wierność małżeńska jest możliwa”.

W swym stanowisku biskupi Ukrainy dołączyli do grona Episkopatów m.in. Słowacji, Polski, Hiszpanii, które również w specjalnych listach wyraziły zdecydowany sprzeciw wobec ideologii gender.


© 2009 www.parafia.lubartow.pl