Ojcowie KapucyniParafia WniebowstąpieniaParafia Matki Bożej Nieustającej PomocyParafia Św. AnnyStrona Główna
Niedzielne Msze Święte
Parafia Matki Bożej

700, 900, 1030, 1200,
1315, 1800

Parafia Wniebowstąpienia

730, 1030, 1200, 1700

W Brzezinach - godz. 900

 

Czytania na dziś
 
Homoterroryzm w natarciu
18-05-2013 13:18 • Ks. Stanisław Rząsa

Homoterroryzm w natarciu

ks. dr Marek Dziewiecki

Z działań obecnego rządu wynika, że demokracja polega na podporządkowaniu instytucji państwowych żądaniom homoseksualistów. Rząd PO – PSL zredukował siebie do roli kolaboranta lobby homoseksualnego.

Pani minister do spraw „równego” traktowania (raczej jedynie niektórych) grup społecznych objęła patronatem „podręcznik” pod tytułem „Lekcja równości”, który za przejawy homofobii uznaje między innymi tańczenie poloneza w czasie studniówki. Z „podręcznika” wydanego przez Kampanię przeciw Homofobii uczniowie dowiedzą się między innymi o takich „faktach”, jak ten, że do księcia Williama wzdychają chłopcy, a nie tylko dziewczęta, czy że Maria Konopnicka była lesbijką. Nie dowiedzą się natomiast o tym, że Maria Konopnicka była żoną i matką ośmiorga dzieci.

W Polsce jest wiele osób, które faktycznie są dyskryminowane, wykluczane, pozbawiane możliwości zaspokajania swoich podstawowych potrzeb. Do takich ludzi należą bezrobotni, liczni absolwenci szkół średnich i uczelni, którzy nie mają szans na zatrudnienie, a także rodziny wielodzietne czy ci chorzy, którzy miesiącami muszą czekać na badania specjalistyczne albo nie mają pieniędzy na wykup leków ratujących życie. Przykładem nierówności i wykluczania są też katolicy, którzy nie mają nawet jednego nadawcy katolickiego na pierwszym multipleksie, mimo że Konstytucja RP zobowiązuje Krajową Radę Radiofonii i Telewizji do zapewnienia różnorodności programowej oraz światopoglądowej w ofercie medialnej.

Sytuacją obywateli rzeczywiście dyskryminowanych, wykluczonych i krzywdzonych rząd się jednak nie interesuje. Okazuje się, że jedyną grupą społeczną, o którą obecny rząd się troszczy, są homoseksualni aktywiści. To grupa, która posiada wszelkie prawa obywatelskie, a żąda dla siebie przywilejów i dąży do tego, by w swoją filozofię życia uwikłać jak największą liczbę młodych Polaków. Weszliśmy w fazę homoterroryzmu, mimo że art. 18 Konstytucji RP stwierdza, że związek kobiety i mężczyzny jest jedyną formą małżeństwa i znajduje się pod konstytucyjną ochroną.

W sytuacji, w której rząd Donalda Tuska stanął po stronie homoseksualnych demoralizatorów, największe możliwości obrony dzieci i młodzieży przed krzywdą mają rodzice. Jeśli pozostaniemy bierni, wówczas lobby homoseksualne doprowadzi do sytuacji, w której układ zostanie szczelnie domknięty poprzez wprowadzenie zakazu małżeństw jako przejawu homofobii.

Ks. Marek Dziewiecki jest doktorem psychologii, autorem licznych książek z dziedziny psychologii wychowawczej, przygotowania do życia w rodzinie, profilaktyki i terapii uzależnień.


© 2009 www.parafia.lubartow.pl