Ojcowie KapucyniParafia WniebowstąpieniaParafia Matki Bożej Nieustającej PomocyParafia Św. AnnyStrona Główna
Niedzielne Msze Święte
Parafia Świętej Anny

7.30, 9.00, 10.30, 12.00, 15.00, 18.00

Parafia Matki Bożej

700, 900, 1030, 1200,
1315, 1800

Parafia Wniebowstąpienia

730, 1030, 1200, 1700

W Brzezinach - godz. 900

 

Czytania na dziś
 
Aborcja = depresje, lęki, samobójstwa
07-09-2011 17:00 • Ks. Stanisław Rząsa

Największe w historii badania naukowe potwierdzają, że aborcja aż o 81 proc. zwiększa u kobiet ryzyko poważnych zaburzeń psychicznych

Aborcja = depresje, lęki, samobójstwa

Jak wynika z najnowszych badań opublikowanych przez renomowane brytyjskie czasopismo naukowe "British Journal of Psychiatry", zabicie dziecka poczętego powoduje u większości kobiet depresję i lęki, a także prowadzi do nadużywania przez nie substancji psychoaktywnych. Ponadto jak dowodzi studium zatytułowane: "Aborcja a zdrowie psychiczne: ilościowe syntezy i analizy badań opublikowanych w latach 1995-2009", kobiety z tzw. syndromem poaborcyjnym o wiele częściej targają się na swoje życie. W ich przypadku odsetek podejmowanych prób samobójczych jest aż o 155 proc. wyższy w porównaniu do reszty populacji badanych kobiet.

Powyższe dane pochodzą z szeroko zakrojonych badań przeprowadzonych przez prof. Priscillę K. Coleman, psycholog z Uniwersytetu Bowling Green w Ohio, w USA. W ich trakcie badaczka przeanalizowała 22 osobne projekty naukowe prowadzone w latach 1995-2009, w których uczestniczyło łącznie ponad 877 tys. kobiet, z czego niemal 164 tys. zabiło swoje nienarodzone dziecko. W studium wzięto także pod uwagę przypadki, gdy problemy psychiczne pacjentek ujawniły się jeszcze przed aborcją. Ostateczne jego wnioski jasno pokazują, że u kobiet, które zabiły dziecko, aż o 34 proc. wzrasta ryzyko występowania zaburzeń lękowych, a o 37 proc. ryzyko depresji w stosunku do całej badanej populacji. Ponadto o ponad 110 proc. częściej nadużywają one alkoholu, a marihuany aż o 220 procent. Kolejne dane są jednak o wiele bardziej zatrważające, wskazują bowiem, że kobiety po aborcji o blisko 155 proc. częściej podejmują próby samobójcze. "Dane jasno dowodzą, że kobiety po zabiegu są o 81 procent bardziej narażone na doświadczenie problemów psychicznych. W dziesięciu procentach przypadków te zaburzenia były bezpośrednio powiązane z aborcją" - pisze Coleman w swojej pracy. Co warto odnotować, dane te dotyczą wszystkich kobiet, nie tylko tych, które zdecydowały się na tzw. późną aborcję - choć w ich przypadku zagrożenie wystąpieniem zaburzeń psychicznych dodatkowo wzrasta. Dlatego też, jak zauważa badaczka, każda kobieta rozważająca zabicie swojego dziecka powinna najpierw nie tylko zostać poinformowana o medycznych następstwach takiego kroku, ale także skorzystać z konsultacji u psychologa. Jak dodaje prof. Coleman, ma ona też nadzieję, że przeprowadzona przez nią przeglądowa synteza da lekarzom i pracownikom służby zdrowia "dokładne streszczenie najlepszych dostępnych badań i dowodów", które będą mogli przekazywać kobietom, aby "mogły one podjąć świadome decyzje" poparte wiedzą medyczną. Badaczka wyraża także nadzieję, że jej ustalenia zebrane w studium zatytułowanym "Aborcja a zdrowie psychiczne: ilościowe syntezy i analizy badań opublikowanych w latach 1995- -2009", przyczynią się do większej świadomości kobiet odnośnie do aborcji i jej wpływu na ich zdrowie.
Aby uniknąć oskarżeń o uprzedzenia, w trakcie prowadzenia tych największych w historii badań naukowych prof. Coleman zastosowała - jak podkreśla - bardzo rygorystyczne kryteria metodologiczne, polegające na braniu pod uwagę tylko tych z dotychczasowych ustaleń, które spełniały wszystkie wymogi badania naukowego. W szczególności - jak podkreśla portal LifeSiteNews - badania prowadzone na próbie co najmniej 100 osób, w trakcie których korzystano z grupy porównawczej i dotychczasowej literatury oraz brano pod uwagę kontrolę zmiennych, które mogłyby zaburzyć efekt badania (tj. demografia, narażenie na przemoc itp.). W ten sposób, jak podkreślają fachowcy, powstało jedno z najbardziej rzetelnych, kompetentnych i kompleksowych studiów tego rodzaju. - Te wyniki nie mogą być ignorowane. Podnoszą one bowiem bardzo poważne problemy dla wszystkich, bez względu na to, po której stronie w debacie dotyczącej aborcji stoją - podkreśla rzecznik irlandzkiej kampanii pro-life, dr Ruth Cullen. Jak dodaje, kobiety powinny być informowane o faktach w sposób uczciwy i obiektywny. Z kolei cytowana przez portal LifeSiteNews prezes Amerykańskiego Stowarzyszenia Położnych i Ginekologów Pro-Life, dr Mary Davenport podkreśla, że badanie obnaża skandaliczne kłamstwa kreowane przez zwolenników aborcji, którzy pomimo tak przytłaczających dowodów w swoich ostatnich pracach twierdzili m.in., że nie znaleźli żadnego związku pomiędzy aborcją a problemami zdrowia psychicznego u kobiet. Jak dodaje, studium to pomoże także zrozumieć "wielkość szkód wyrządzonych całym narodom poprzez lekkomyślną politykę aborcyjną".

Marta Ziarnik


© 2009 www.parafia.lubartow.pl