Ojcowie KapucyniParafia WniebowstąpieniaParafia Matki Bożej Nieustającej PomocyParafia Św. AnnyStrona Główna
Niedzielne Msze Święte
Parafia Matki Bożej

700, 900, 1030, 1200,
1315, 1800

Parafia Wniebowstąpienia

730, 1030, 1200, 1700

W Brzezinach - godz. 900

 

Czytania na dziś
 
To decyzja polityczna - ks. bp Marek Mendyk
24-05-2012 10:14 • Ks. Stanisław Rząsa

To decyzja polityczna

 

Z ks. bp. Markiem Mendykiem, przewodniczącym Komisji Wychowania Katolickiego KEP, rozmawia Marek Zygmunt

Sejmowa Komisja Edukacji, Nauki i Młodzieży odrzuciła dezyderat PiS i Solidarnej Polski w sprawie przywrócenia religii do ramowego planu nauczania. Stało się to głosami posłów PO, wspieranych przez Ruch Palikota i SLD. Jak Ksiądz Biskup ocenia tę decyzję?
- Decyzja, którą usłyszeliśmy podczas ostatniego posiedzenia sejmowej komisji edukacji i nauki, nie jest dla nas jakimś zaskoczeniem. Wpisuje się ona w cały szereg inicjatyw wymierzonych w Kościół katolicki, i to nie tylko jeśli chodzi o nauczanie religii w szkołach, ale także w wielu innych obszarach. Jest mi przykro, że polska szkoła czy raczej ci posłowie, ministerstwo, które odpowiada za kształt polskich placówek oświatowych, nie widzą problemu w obniżaniu rangi tego przedmiotu, nie doceniają roli, jaką odgrywają lekcje religii w ramach zajęć szkolnych.

Rządzący uparcie zapewniają, że wyjęcie religii z ramowego planu nauczania nic nie zmienia...
- Podczas rozmów w siedzibie ministerstwa oraz w gronie resortowych i naszych prawników także zapewniano nas, że to nie jest celowe działanie wymierzone w lekcje religii. Jak argumentowano - w te rozwiązania wpisana jest rzekomo "pewna nowoczesność", nowoczesny zapis usytuowania przedmiotów szkolnych w programie, w tym także religii. Ale ja nie mam wątpliwości, że to jest decyzja ewidentnie polityczna, wpisująca się w cały szereg ataków, z którymi Kościół ma dzisiaj do czynienia.

Kościół zatem nie zmienia swego stanowiska i dalej będzie podejmował działania zmierzające do zmiany decyzji MEN?
- Na pewno tak. Będziemy o tym m.in. rozmawiali za kilka dni we Wrocławiu podczas tradycyjnego spotkania z dyrektorami diecezjalnych wydziałów katechetycznych. Swój udział w tym spotkaniu zapowiedziała szefowa resortu edukacji. Będziemy chcieli jej postawić kilka ważnych pytań. Jedno jest pewne, że będziemy nadal wszystko czynili, aby lekcje religii i etyki - bo i o nią się także upominamy - były prowadzone na obowiązujących obecnie zasadach organizacyjno-finansowych. Ufam, że z tych obecnych ataków, trudności Pan Bóg wyprowadzi jeszcze jakieś dobro.

Dziękuję za rozmowę.



© 2009 www.parafia.lubartow.pl