Ojcowie KapucyniParafia WniebowstąpieniaParafia Matki Bożej Nieustającej PomocyParafia Św. AnnyStrona Główna
Niedzielne Msze Święte
Parafia Świętej Anny

7.30, 9.00, 10.30, 12.00, 15.00, 18.00

Parafia Matki Bożej

700, 900, 1030, 1200,
1315, 1800

Parafia Wniebowstąpienia

730, 1030, 1200, 1700

W Brzezinach - godz. 900

Wola Lisowska - godz. 900

Czytania na dziś
 
V Niedziela Wielkiego Postu - 18 marca
18-03-2018 11:45 • Ks. Stanisław Rząsa

Wywyższony i umierający na krzyżu Syn Boży dokonuje odkupienia wszystkich ludzi i zawiera ze swoim ludem nowe i wieczne przymierze – tak w jednym zdaniu można by streścić przesłanie dzisiejszej liturgii słowa. Przez śmierć Chrystusa Bóg pojednał świat z sobą i zawarł Nowe Przymierze ze swoim nowym ludem.

Naszą wdzięczną odpowiedzią niech będzie jeszcze większa gorliwość w spełnianiu dobrych uczynków, przylgnięcie do naszego Pana i Zbawiciela oraz posłuszeństwo Jego słowu.


IV niedziela Wielkiego Postu - 11 marca
11-03-2018 14:14 • Ks. Stanisław Rząsa

Dzisiejsze czytania powiedzą nam o wielkiej miłości Pana Boga i Jego nieskończonym miłosierdziu wobec człowieka. Widzimy to na przykładzie narodu wybranego, który wielokrotnie sprzeciwiał się Bogu, a On, mimo iż w końcu zesłał utrapienie w postaci niewoli babilońskiej, nie zapomniał o swojej łaskawości i miłosierdziu. Król perski Cyrus, który pozwala Izraelitom na powrót do swojej ojczyzny, zapowiada przyjście prawdziwego wybawiciela, który dokona wyzwolenia z niewoli grzechu. To Jezus Chrystus, który Nikodemowi wyjaśnia cel i sens swojego posłannictwa. Apostoł Narodów dopowiada, że zbawcze dzieło Chrystusa dokonało się dzięki Bożej łaskawości i miłości.

Otwierajmy się więc nieustannie na Bożą łaskę, która płynie z każdego spotkania z Nim w Jego słowie.


4 niedziela Wielkiego Postu - 11 marca
11-03-2018 14:10 • Ks. Stanisław Rząsa

Dzisiejsze czytania powiedzą nam o wielkiej miłości Pana Boga i Jego nieskończonym miłosierdziu wobec człowieka. Widzimy to na przykładzie narodu wybranego, który wielokrotnie sprzeciwiał się Bogu, a On, mimo iż w końcu zesłał utrapienie w postaci niewoli babilońskiej, nie zapomniał o swojej łaskawości i miłosierdziu. Król perski Cyrus, który pozwala Izraelitom na powrót do swojej ojczyzny, zapowiada przyjście prawdziwego wybawiciela, który dokona wyzwolenia z niewoli grzechu. To Jezus Chrystus, który Nikodemowi wyjaśnia cel i sens swojego posłannictwa. Apostoł Narodów dopowiada, że zbawcze dzieło Chrystusa dokonało się dzięki Bożej łaskawości i miłości.

Otwierajmy się więc nieustannie na Bożą łaskę, która płynie z każdego spotkania z Nim w Jego słowie.


Ekstremalna Droga Krzyżowa
09-03-2018 09:24 • Ks. Stanisław Rząsa

Już w najbliższy piątek tj. 09.03. po raz czwarty  wyruszy z Lublina do Wąwolnicy Ekstremalna Droga Krzyżowa. Rozpocznie się Mszą  św. pod przewodnictwem ks. abp Stanisława Budzika w  Archikatedrze Lubelskiej o godz. 19.00. Chętni mogą zgłaszać się poprzez stronę www.edk.pielgrzymka.lublin.pl.

Wielki Post 2018
05-03-2018 11:57 • Ks. Stanisław Rząsa

Warto przytoczyć przy tej okazji słowa papieża św. Jana Pawła II: „Rozpoczynający się okres Wielkiego Postu jest okazją do bardziej intensywnej modlitwy i wielkodusznej pokuty dla ubłagania Boga o łaskę nawrócenia serc i dar pokoju w sprawiedliwości dla wszystkich ludzi. Zwracam się do wszystkich wiernych […], by czas przygotowania do świąt wielkanocnych poświęcili modlitwie o pokój i spełnianiu czynów braterskiej solidarności wobec ludzi cierpiących”. Starajmy się, aby owoce duchowe, jakie w tym czasie otrzymamy, promieniowały wokół nas, a trud stawania się lepszymi ofiarujmy także za innych, zwłaszcza za tych, którzy obrażają Pana Boga i za to nie przepraszają, oraz za pokój na świecie.

Włączmy się w głębokie przeżycie tego czasu przez intensywniejszą modlitwę osobistą i wspólnotową. Tej drugiej będzie sprzyjał udział w nabożeństwach wielkopostnych: w piątki w naszych kościołach celebrujemy nabożeństwo drogi krzyżowej, a w niedziele gorzkie żale. Do licznego udziału w tych nabożeństwach zachęcamy wszystkich parafian: dzieci, młodzież i dorosłych. Pamiętajmy o osobistych umartwieniach, a także o specjalnych postanowieniach na Wielki Post.

 

Rozpoczynający się okres Wielkiego Postu jest dla nas wszystkich okazją do intensywnej modlitwy i pokuty, by przemieniać nasze serca. Niech nie zabraknie naszych uczynków miłosiernych i dobrych postanowień w tym okresie.

Zapraszamy wszystkich do modlitwy we wspólnocie Kościoła: w piątki w naszych kościołach celebrujemy nabożeństwo drogi krzyżowej, a w niedziele gorzkie żale. Do licznego udziału w tych nabożeństwach zachęcamy wszystkich naszych parafian: dzieci, młodzież i dorosłych. 

Zapraszamy do zapoznanie się z Orędziem Papieża Franciszka na Wielki Post 2018 


3 niedziela Wielkiego Postu - 4 marca
04-03-2018 08:45 • Ks. Stanisław Rząsa

Pan Bóg nie przestaje zaskakiwać człowieka swoją miłością. Nieustannie dawał i daje jej dowody. Lud wędrujący przez pustynię do ziemi obiecanej obdarował Dekalogiem, dziesięcioma przykazaniami zawierającymi receptę na szczęśliwe życie. Najpełniej swoją miłość okazał, dając nam swojego Syna, którego posłannictwo zapowiadali prorocy. Znak opisany w dzisiejszej Ewangelii może budzić, jak pisze św. Paweł, zgorszenie, niezrozumienie bądź drwinę.

Otwierajmy się nieustannie na słowo Boże i pozwólmy, by w tym świętym czasie odnowy Pan Bóg oczyszczał świątynie naszych serc.


I sobota miesiąca - 3 marca
03-03-2018 08:34 • Ks. Stanisław Rząsa

W pierwszą sobotę miesiąca wpatrujemy się w Serce Maryi przebite mieczem boleści. Zachęcamy do uczestnictwa w nabożeństwach fatimskich ku czci Niepokalanego Serca Maryi.

I piątek miesiąca - 2 marca
02-03-2018 08:32 • Ks. Stanisław Rząsa

Każdy pierwszy piątek miesiąca przypomina nam tajemnicę konania Pana Jezusa na krzyżu i Jego otwarte Serce. Starajmy się w tym dniu przeżyć drogę krzyżową i przyjąć Komunię św. wynagradzającą za nasze grzechy. Zachęcamy do pojednania z Bogiem i trwania w łasce uświęcającej w okresie Wielkiego Postu.

W TYM TYGODNIU PATRONUJE NAM:
01-03-2018 11:51 • Ks. Stanisław Rząsa
  • 19 III  – św. Józef, oblubieniec Najświętszej Maryi Panny, opiekun Pana Jezusa, patron Kościoła świętego.
I czwartek miesiąca - 1 marca
01-03-2018 08:29 • Ks. Stanisław Rząsa

W tym tygodniu przypada pierwszy czwartek miesiąca, który przypomina nam wydarzenia z Wielkiego Czwartku, ustanowienie sakramentów Eucharystii i kapłaństwa. Podczas Mszy Świętych będziemy modlić się o nowe powołania kapłańskie i do życia konsekrowanego także z naszych wspólnot parafialnych i o odwagę pójścia za głosem powołania.

Archiwum wiadomości
2009: 09 11 12
2010: 01 02 03 04 05 06 10 11 12
2011: 01 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2012: 02 04 05 06 08 09 10
2013: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2014: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2015: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2016: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2017: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2018: 01 02 03 05

© 2009 www.parafia.lubartow.pl