Ojcowie KapucyniParafia WniebowstąpieniaParafia Matki Bożej Nieustającej PomocyParafia Św. AnnyStrona Główna
Niedzielne Msze Święte
Parafia Świętej Anny

7.30, 9.00, 10.30, 12.00, 15.00, 18.00

Parafia Matki Bożej

700, 900, 1030, 1200,
1315, 1800

Parafia Wniebowstąpienia

730, 1030, 1200, 1700

W Brzezinach - godz. 900

Wola Lisowska - godz. 900

Czytania na dziś
 
I niedziele Wielkiego Postu - 18 lutego
18-02-2018 14:28 • Ks. Stanisław Rząsa

Tak jak Pan Bóg zawarł z Noem i jego synami przymierze, co przypomina nam pierwsze czytanie, tak samo zawiera je z nami w sakramencie chrztu świętego, o czym czytamy we fragmencie Listu św. Piotra Apostoła. Woda to żywioł, niszcząca siła, jednak ma moc oczyszczania. Potrzebujemy tego oczyszczenia, dlatego jak Pan Jezus wychodzimy na pustynię, by zmierzyć się z pokusami i nauczyć się je przezwyciężać.

Z uwagą pragniemy słuchać słowa Bożego, by znaleźć wskazania na rozpoczęty czas Wielkiego Postu.


I niedziela Wielkiego Postu - 18 lutego
17-02-2018 14:33 • Ks. Stanisław Rząsa

Tak jak Pan Bóg zawarł z Noem i jego synami przymierze, co przypomina nam pierwsze czytanie, tak samo zawiera je z nami w sakramencie chrztu świętego, o czym czytamy we fragmencie Listu św. Piotra Apostoła. Woda to żywioł, niszcząca siła, jednak ma moc oczyszczania. Potrzebujemy tego oczyszczenia, dlatego jak Pan Jezus wychodzimy na pustynię, by zmierzyć się z pokusami i nauczyć się je przezwyciężać.

Z uwagą pragniemy słuchać słowa Bożego, by znaleźć wskazania na rozpoczęty czas Wielkiego Postu.


Wielki Post 2018
15-02-2018 11:57 • Ks. Stanisław Rząsa

Warto przytoczyć przy tej okazji słowa papieża św. Jana Pawła II: „Rozpoczynający się okres Wielkiego Postu jest okazją do bardziej intensywnej modlitwy i wielkodusznej pokuty dla ubłagania Boga o łaskę nawrócenia serc i dar pokoju w sprawiedliwości dla wszystkich ludzi. Zwracam się do wszystkich wiernych […], by czas przygotowania do świąt wielkanocnych poświęcili modlitwie o pokój i spełnianiu czynów braterskiej solidarności wobec ludzi cierpiących”. Starajmy się, aby owoce duchowe, jakie w tym czasie otrzymamy, promieniowały wokół nas, a trud stawania się lepszymi ofiarujmy także za innych, zwłaszcza za tych, którzy obrażają Pana Boga i za to nie przepraszają, oraz za pokój na świecie.

Włączmy się w głębokie przeżycie tego czasu przez intensywniejszą modlitwę osobistą i wspólnotową. Tej drugiej będzie sprzyjał udział w nabożeństwach wielkopostnych: w piątki w naszych kościołach celebrujemy nabożeństwo drogi krzyżowej, a w niedziele gorzkie żale. Do licznego udziału w tych nabożeństwach zachęcamy wszystkich parafian: dzieci, młodzież i dorosłych. Pamiętajmy o osobistych umartwieniach, a także o specjalnych postanowieniach na Wielki Post.

 

Rozpoczynający się okres Wielkiego Postu jest dla nas wszystkich okazją do intensywnej modlitwy i pokuty, by przemieniać nasze serca. Niech nie zabraknie naszych uczynków miłosiernych i dobrych postanowień w tym okresie.

Zapraszamy wszystkich do modlitwy we wspólnocie Kościoła: w piątki w naszych kościołach celebrujemy nabożeństwo drogi krzyżowej, a w niedziele gorzkie żale. Do licznego udziału w tych nabożeństwach zachęcamy wszystkich naszych parafian: dzieci, młodzież i dorosłych. 

Zapraszamy do zapoznanie się z Orędziem Papieża Franciszka na Wielki Post 2018 


Środa Popielcowa - 14 lutego
14-02-2018 11:40 • Ks. Stanisław Rząsa

W środę popielcową rozpoczynamy okres Wielkiego Postu. Zachęcamy, by ten czas rozpocząć uczestnictwem we Mszy św. i obrzędem posypania głów popiołem.  Postarajmy się licznie zgromadzić na wspólną modlitwę w naszych świątyniach.

Przypominamy, że w Popielec obowiązuje post ścisły, polegający na wstrzemięźliwości od pokarmów mięsnych i spożyciu trzech posiłków w tym jednego posiłku do syta. Na okres Wielkiego Postu podejmujemy umartwienia i wyrzeczenia. Pamiętajmy też, że Wielki Post jest tak zwanym „czasem zakazanym” dla wszelkich hucznych wesel, zabaw i dyskotek. Powstrzymajmy się też w tym świętym okresie pokuty od picia napojów alkoholowych.


Środa Popielcowa - 14 lutego
14-02-2018 11:37 • Ks. Stanisław Rząsa

Dzisiejsza VI niedziela zwykła zamyka I część tak zwanego okresu zwykłego w ciągu roku. W tym tygodniu w środę popielcową rozpoczniemy Okres Wielkiego Postu. Zachęcamy, by ten czas rozpocząć uczestnictwem we Mszy św. i obrzędem posypania głów popiołem. Postarajmy się licznie zgromadzić na wspólną modlitwę w naszych świątyniach.

Przypominamy, że w Popielec obowiązuje post ścisły, polegający na wstrzemięźliwości od pokarmów mięsnych i spożyciu trzech posiłków w tym jednego posiłku do syta. Na okres Wielkiego Postu podejmujemy umartwienia i wyrzeczenia. Pamiętajmy też, że Wielki Post jest tak zwanym „czasem zakazanym” dla wszelkich hucznych wesel, zabaw i dyskotek. Powstrzymajmy się też w tym świętym okresie pokuty od picia napojów alkoholowych.


6 niedziela zwykła - 11 lutego
11-02-2018 10:38 • Ks. Stanisław Rząsa

Pierwsze czytanie przypomni nam przepisy związane z trądem i postępowaniem z tymi, którzy cierpią na tę straszną chorobę. Odizolowanie takiego człowieka ma dopomóc w nierozprzestrzenianiu się tej choroby. Pan Jezus, jak usłyszymy w Ewangelii, nie odtrąca trędowatego, wyciąga do niego pomocną dłoń, dokonując cudu uzdrowienia. Pan Bóg nigdy nie zostawia nas samym sobie. Towarzyszy nam nawet wtedy, gdy zdaje się nam, że jesteśmy naprawdę odtrąceni i osamotnieni. Chce nas uwalniać z wszelkich duchowych trądów, wyzwalać z niewoli zła i grzechu. Czeka jednak na nasze przyzwolenie.

Pawłowe pouczenia z Pierwszego Listu do Koryntian niech wskazują nam, jak swoim życiem i postępowaniem opiewać Bożą chwałę, moc i łaskawość.

Dzisiaj, w Światowy Dzień Chorego, naszymi modlitwami otaczamy chorych i  cierpiących. 


5 niedziela zwykła - 4 lutego
04-02-2018 11:47 • Ks. Stanisław Rząsa

Dzisiejsze pierwsze czytanie przywołuje rozważania Hioba, który mówi o kruchości i krótkości ludzkiego życia i porównuje je do nieustannej walki. W tych zmaganiach nie jesteśmy sami. Pan Bóg towarzyszy nam ze swoją łaską i mocą, dlatego w Ewangelii słyszymy o wielu uzdrowieniach dokonywanych przez Jezusa, który przyszedł na świat, by wspomóc człowieka w walce ze słabościami ciała i ducha, przede wszystkim w walce ze złym duchem. Winniśmy zatem z wdzięcznością mówić o wielkich dziełach Bożych, powinniśmy obwieszczać światu dobrą i radosną nowinę o zbawieniu, o czym przypomni nam dziś św. Paweł.

Zaczerpnijmy ze stołu słowa Bożego siłę i moc potrzebne, aby temu wezwaniu sprostać i by rozszerzać królestwo Boże na ziemi.


Święto Ofiarowania Pańskiego - 2 lutego
02-02-2018 09:05 • Ks. Stanisław Rząsa

2 lutego świętujemy Ofiarowanie Pańskie, dawnej nazywane świętem Matki Bożej Gromnicznej. Na rozpoczęcie każdej Mszy Świętej pobłogosławimy świece, których blask ma wskazywać na Pana Jezusa – światłość na oświecenie pogan. 

Tego samego dnia z ustanowienia św. Jana Pawła II obchodzimy Światowy Dzień Życia Konsekrowanego. Dziękujemy Panu Bogu za powołania do życia zakonnego w Kościele, za siostry i braci zakonnych i inne osoby konsekrowane, które dzisiaj odnawiają swoje śluby czystości, ubóstwa i posłuszeństwa złożone Panu Bogu we wspólnocie Kościoła. W tym też dniu przeżywamy I piątek miesiąca. Mamy okazję do spowiedzi i Komunii Świętej wynagradzającej.


Archiwum wiadomości
2009: 09 11 12
2010: 01 02 03 04 05 06 10 11 12
2011: 01 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2012: 02 04 05 06 08 09 10
2013: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2014: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2015: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2016: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2017: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2018: 01 02

© 2009 www.parafia.lubartow.pl