Ojcowie KapucyniParafia WniebowstąpieniaParafia Matki Bożej Nieustającej PomocyParafia Św. AnnyStrona Główna
Niedzielne Msze Święte
Parafia Świętej Anny

7.30, 9.00, 10.30, 12.00, 15.00, 18.00

Parafia Matki Bożej

700, 900, 1030, 1200,
1315, 1800

Parafia Wniebowstąpienia

730, 1030, 1200, 1700

W Brzezinach - godz. 900

Wola Lisowska - godz. 900

Czytania na dziś
 
3 niedziela zwykła - 21 stycznia
21-01-2018 15:27 • Ks. Stanisław Rząsa

Wezwanie do nawrócenia, przemiany życia wybrzmiewa z dzisiejszych czytań: oto prorok Jonasz, przełamawszy swe opory, idzie do Niniwy, by upomnieć jej mieszkańców. Znamienne, że Pan Jezus swoje nauczanie rozpoczyna właśnie od tego wezwania. Święty Paweł wyjaśnia natomiast, jak ważne jest pójście za tym głosem, albowiem ulotne i nietrwałe jest to, co proponuje ten świat.

My także chcemy podjąć ów trud przemiany i nawrócenia, więc z uwagą słuchamy słowa Bożego, aby poznać drogi Pana i nimi kroczyć.


2 niedziela zwykła - 14 stycznia
14-01-2018 16:01 • Ks. Stanisław Rząsa

Biblijne karty ukazują wiele opisów powołania. Powołanie Samuela i pierwszych uczniów, o których usłyszymy w pierwszym czytaniu i Ewangelii, wskazują na fakt, że Pan Bóg w każdym czasie wybiera ludzi do wyłącznej służby dla siebie. Święty Paweł natomiast przypomina o szczególnym powołaniu, które dotyczy wszystkich wierzących: przypomina o powołaniu do świętości.

„Mów, Panie, bo sługa Twój słucha” – powtarzamy z młodym Samuelem, bo pragniemy żyć tym, co usłyszymy z ust Pana Boga i realizować wezwanie do bycia świętym.


Niedziela Chrztu Pańskiego - 7 stycznia
07-01-2018 14:54 • Ks. Stanisław Rząsa

Prorok Izajasz zapowiada nowe i wieczne przymierze między Bogiem i Jego ludem. Dokona się ono w znaku wody oraz przez nawrócenie i posłuszeństwo Bogu. Przymierze to wypełnia się w przyjściu na świat Jezusa Chrystusa i Jego objawieniu się nad Jordanem. Bóg „przedstawia” światu swojego Syna i wzywa, by świat w Niego uwierzył, gdyż wiara ta, jak pisze św. Jan, prowadzi do udziału w życiu samego Boga. Otrzymaliśmy je w sakramencie chrztu świętego, którego zapowiedzią jest wydarzenie wspominane dziś w liturgii Kościoła i opisywane przez św. Marka Ewangelistę.

Wspomnijmy zatem  nasz chrzest i słuchając słowa, dziękujmy Panu Bogu, że dał wodzie tak wielką moc oraz że chciał zawrzeć z każdą i każdym z nas nowe i wieczne przymierze.


Obchód Bożego Narodzenia
06-01-2018 14:59 • Ks. Stanisław Rząsa

Niedzielą Chrztu Pańskiego kończy się liturgiczny obchód Bożego Narodzenia. Zgodnie z wielowiekową tradycją czas świątecznych dekoracji i śpiewania kolęd przedłużamy do święta Ofiarowania Pańskiego, do 2 lutego.

I piątek miesiąca - 5 stycznia
05-01-2018 08:19 • Ks. Stanisław Rząsa

W pierwszy piątek miesiąca zachęcamy do przyjęcia Komunii św. wynagradzającej Najświętszemu Sercu Pana Jezusa za grzechy całego świata, a w pierwszą sobotę miesiąca chcemy uczcić Niepokalane Serce Najświętszej Maryi Panny. 

W TYM TYGODNIU PATRONUJE NAM:
01-01-2018 08:33 • Ks. Stanisław Rząsa
  • 19 I – św. Józef Sebastian Pelczar (1842-1924), biskup przemyski, asceta i wielki czciciel Najświętszego Serca Pana Jezusa.
  • 24 I – św. Franciszek Salezy (1567-1622), biskup Genewy w Szwajcarii, gorliwy misjonarz zabiegający o nawrócenie protestantów, propagator życia duchowego wśród świeckich, ogłoszony Doktorem Kościoła i patronem dziennikarzy.
  • 25 I – św. Paweł Apostoł (I w.), nawrócony prześladowca pierwszych chrześcijan, gorliwy głosiciel Ewangelii wśród pogan.
  • 26 I – święci Tymoteusz i Tytus (I w.), towarzysze wypraw misyjnych św. Pawła Apostoła, a następnie biskupi i męczennicy za wiarę.
Nowy Rok 2018
01-01-2018 08:25 • Ks. Stanisław Rząsa

Słowa modlitwy-błogosławieństwa z pierwszego czytania mogą stanowić piękne życzenia z okazji rozpoczynającego się dzisiaj nowego roku. To prośba, aby Pan Bóg błogosławił, obdarzał wieloma darami i łaskami, aby towarzyszył każdej chwili naszego życia. On nam towarzyszy, bo stał się człowiekiem, naszym bratem, byśmy stali się synami i dziedzicami z Jego woli.

Uwielbiajmy Boże miłosierdzie i łaskawość, a to, co za chwilę usłyszymy, weźmy głęboko do serca jak Maryja, i z Maryją rozważajmy te słowa.

Uroczystość Świętej Bożej Rodzicielki maryi zobowiązuje nas do udziału we Mszy Świętej.


Archiwum wiadomości
2009: 09 11 12
2010: 01 02 03 04 05 06 10 11 12
2011: 01 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2012: 02 04 05 06 08 09 10
2013: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2014: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2015: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2016: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2017: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2018: 01

© 2009 www.parafia.lubartow.pl