Ojcowie KapucyniParafia WniebowstąpieniaParafia Matki Bożej Nieustającej PomocyParafia Św. AnnyStrona Główna
Koła Żywego Różańca
25-08-2009 10:44 • Administrator

Jedną z form modlitwy chrześcijańskiej jest modlitwa różańcowa. Różaniec uczył przez wieki miłości Boga, Maryi i Kościoła. Nie stawiamy i nie możemy stawiać różańca na równi z ofiarą Mszy Świętej i Skaramentami, ale jest przyjętą, praktykowaną i usilnie przez Kościół zalecaną formą uczczenia Boga za pośrednictwem Matki Najświętszej.

 

Różaniec Najświętszej Maryi Panny rozwinął się w drugim tysiącleciu, to modlitwa umiłowana przez licznych świętych. Papież Pius V zatwierdził modlitwę różańcową, która na dobre zakorzeniła się w naszym życiu.

Różaniec był rzędem podzielonych na dziesiątki stu pięćdziesięciu Pozdrowień Anielskich przy czym każda dziesiątka rozpoczyna się modlitwą Ojcze Nasz, natomiast kończy się krótką modlitwą "Chwała Ojcu". Drugą bardzo ważną częścią tej modlitwy są "tajemnice" piętnaście wydarzeń z życia Chrystusa i Maryi, Matki i Syna kroczących tą samą drogą na której były radości, cierpienia i chwała.

Gdzie szukać jej początków i jak to się stało, że taki rodzaj modlitwy pojawił się w naszej szarej codzienności?

 

Tradycja przypisuje zaistnienie różańca świętemu Dominikowi, który żył w XIII wieku. Legenda skupiona wokół jego osoby głosi, że święty Dominik walczył bezskutecznie przez wiele lat z herezjami. Zaczął wtedy błagać Matkę Najświętszą o pomoc. Pewnego dnia miał widzenie, w którym ukazała mu się sama Maryja i podała mu różaniec, objaśniając sposób odmawiania go. Przyrzekła mu także, że mocą tej modlitwy osiągnie sukces w walce z zagrożeniami wiary chrześcijańskiej.Od chwili, gdy święty Dominik zaczął propagować różaniec wśród ludu, jego apostolska praca zaczęła przynosić wspaniałe owoce.

 

Większość badaczy twierdzi, że historia różańca zaczyna się dużo wcześniej bo już życiem Jezusa i Maryi. Jego genezy należy się doszukiwać w Piśmie Świętym. Aby różaniec w pełniejszy sposób można było nazwać "streszczeniem Ewangelii", jest zatem stosowne, żeby po przypomnieniu wcielenia i ukrytego życia Chrystusa, a przed zatrzymaniem się nad cierpieniami męki i nad triumfem zmartwychwstania rozważać również pewne momenty życia publicznego o szczególnej wadze.

 

Ojciec Św. Jan Paweł II daje Kościołowi, a przez Kościół całemu Ludowi Bożemu nowe Tajemnice Różańcowe - Tajemnice Światła, ogłaszając jednocześnie okres od października 2002 roku do października 2003 roku Rokiem Różańca.

 

Różaniec ze swej natury jest modlitwą pokoju z racji samego faktu, że polega na kontemplowaniu Chyrystusa, który jest Księciem Pokoju i naszym pokojem. Jezus w każdej ze swoich tajemnic prowadzie nas zawsze do Ojca, do którego stale się zwraca, bo w Jego "łonie" spoczywa. Chce nas wprowadzić w zażyłość z Ojcem, byśmymówili razem z Nim "Abba, Ojcze".

 

Dziesięć "Zdrowaś Maryjo" zajmuje w różańcu najwięcej miejsca, a równocześnie sprawia że jest on modlitwą maryjną. Pierwsza część "Zdrowaś Maryjo" zaczerpnięta jest ze słów skierowanych do Maryi przez Anioła Gabriela i św. Elżbietę. Maryja jest Matką Boga. Do niej kierujemy w drugiej części tej modlitwy błagania, powierzając jej matczynemu wstawiennictwu nasze życie i godzinę naszej śmierci. "Chwała Ojcu" jest szczytem kontemplacji wobec misterium Trzech Osób Boskich, którym należy się chwała, uwielbienie i dziękczynienie.

 

Różaniec jest drogą życia Chrystusa od poczęcia, przez śmierć, aż do zmartwychwstania i wejścia do chwały. Różaniec to kontemplowanie oblicza Chrystusa w szkole Maryi. Błogosławiony Bartłomiej Longo wzruszającymi słowami wypowiada się o Różańcu: "O, błogosławiony Różańcu Maryi, słodki łańcuchu, który łączysz nas z Bogiem, więzi miłości, która nas jednoczy z aniołami, wieżo ocalenia od napaści piekła, bezpieczny porcie w morskiej katastrofie. Nigdy cię nie porzucimy. Będziesz nam pociechą w godzinie konania. Tobie ostatni pocałunek gasnącego życia. A ostatnim akcentem naszych warg będzie Twoje słodkie imię, o Królowo Różańca, o Matko Nasza droga, o Ucieczko Grzeszników, o Władczyni, Pocieszycielko Strapionych bądź wszędzie błogosławiona, dziś i zawsze, na ziemi i w niebie".

Tak więc warto być wiernym modlitwie różańcowej ponieważ kształtuje ona w nas ducha modlitwy oraz ożywia i podtrzymuje naszą pobożność.

 

Matka Boża Nieustającej Pomocy wspiera skutecznie modlących się do Jej Syna za pośrednictwem Różańca. W parafi istnieje około 60 Kółek Żywego Różańca. Codziennie 1200 osób wznosi do Boga modlitwę różańcową w intencjach Ojca Świętego.

Opiekę nad Kółkami Żywego Różańca w parafi sprawuje Ks. Proboszcz.

Zmiana tajemnic różańcowych odbywa się zawsze w 1 niedzielę miesiąca po Mszy Św. o godz. 9:00. Wszyscy spotykamy się w kaplicy gdzie po przedstawieniu krzez księdza intencji papieskiej na dany miesiąc następuje wspólna modlitwa różańcowa. Po modlitwie ksiądz odczytuje urywek z Pisma Świętego i wygłasza katechezę przybliżającą nam poszczególne tajemnice różańcowe. Kolejnym punktem jest wymiana tajemnic różańcowych przez zelatorki (animatorki koła) oraz wspólny śpiew "Zawitaj Królowo Różańca Świętego".


© 2009 www.parafia.lubartow.pl