Ojcowie KapucyniParafia WniebowstąpieniaParafia Matki Bożej Nieustającej PomocyParafia Św. AnnyStrona Główna
Akcja Katolicka
25-08-2009 10:44 • Administrator

AKCJA KATOLICKA jest stowarzyszeniem katolików świeckich, którzy w zorganizowanej formie bezpośrednio współpracują z hierarchią kościelną w realizacji ogólnego celu apostolskiego Kościoła .Misja ta należy od czasów apostolskich do stałej i owocnej tradycji Kościoła.(ze statutu Akcji Katolickiej).

 

Nazwa Akcja Katolicka po raz pierwszy użył Papież Pius X w 1903r., określił on też charyzmat stowarzyszenia i zasady organizacyjne. Jednak ojcem AK został Papież Pius XI, gdyż on formalnie powołał w 1928r. stowarzyszenie do życia i wyznaczył jej zadanie na rzecz budowania państwa sprawiedliwości społecznej opartej na nauczaniu Kościoła.

 

Do czasu drugiej wojny świat., AK w Polsce zajęła znaczące miejsce w życiu społecznym i liczyła około 750tys. członków. Po jej zakończeniu rządy komunistyczne uniemożliwiły jej funkcjonowanie. Dzięki impulsowi Papieża ?Polaka , Jana Pawła II , reaktywowała się w naszej Ojczyźnie . Od 1995r. w wielu diecezjach w całej Polsce zaczęły powstawać pierwsze grupy. W Archidiecezji Lubelskiej Akcja Katolicka oficjalnie powołana została przez Arcybiskupa Bolesława Pylaka 10 czerwca 1995r. Celem tworzenia struktur AK powołano koordynatora w osobie ks. Dr Ryszarda Podpory. Jest on do dzisiaj asystentem diecezjalnym AKAL.

 

Proces budowy Akcji Katolickiej w Polsce trwa cały czas . Obecnie liczy ona ok. 35tys. członków.

Struktury AK w Polsce tworzą Parafialne Oddziały AK i Diecezjalne Instytuty AK. Najwyższym organem stowarzyszenia jest Krajowy Instytut AK .Każda ze struktur posiada swój własny zarząd i asystenta kościelnego. Działalność stowarzyszenia oparta jest na ogólnopolskim statucie.

 

AK posiadając osobowość prawną i kościelną , może działać na wielu płaszczyznach. Zasadniczym celem jest formacja duchowa, moralna i kulturalna. Ważnym zadaniem dla jej członków jest świadome uczestnictwo we wszystkich sferach życia publicznego .Celem jest także stworzenie nowego sposobu myślenia- dojrzałego i świadomego katolicyzmu.

 

AK może prowadzić:

-działalność oświatową i wychowawczą poprzez tworzenie np. szkół katolickich, świetlic opiekuńczo-wychowawczych, bibliotek parafialnych;

-kulturalną i informacyjną przy użyciu środków przekazu (wydawnictwa, gazety, audycje),

-dobroczynną, charytatywną we współpracy z Ośrodkami Pomocy Społecznej,

-turystyczno-sportową, (pielgrzymki, rajdy ,wycieczki, rozgrywki sportowe, wypoczynek)

-gospodarczą ,( sklepy, fundacje, spółki gosp.,. ,kiermasze.)

Do prowadzenie takiej działalności zgodnie z nauką Kościoła i dla pożytku innych, potrzebne jest stałe kształtowanie sumienia chrześcijańskiego i i pogłębianie wiedzy religijnej poprzez:

-uczestnictwo w dniach skupienia, rekolekcjach, spotkaniach formacyjnych, wykładach,

-lekturę Pisma Św., i dokumentów Kościoła.

 

Oddział AK przy naszej parafii istnieje od 1995r. Członkowie spotykają się zawsze w 1 i 3 czwartek miesiąca po Mszy Św., wieczorowej w domu parafialnym. Wszyscy włączają się w życie parafii we współpracy z parafialnym asystentem kościelnym - ks. Kan. J. Huzarem (adoracje , modlitwy za kapłanów, różańcowe, nabożeństwa drogi krzyżowej , liturgie Mszy Św.). Podejmują działalność charytatywną ( zbiórki darów , paczki dla biednych rodzin). Organizują kiermasze , aby z uzyskanego dochodu zakupić podręczniki dla potrzebujących dzieci oraz współorganizują wypoczynek letni i zimowy dla dzieci i młodzieży.

Chętni do pogłębiania swej świadomości religijnej i niesienia pomocy innym, poprzez pracę w strukturach Akcji Katolickiej , zawsze są mile widziani.


© 2009 www.parafia.lubartow.pl