Ojcowie KapucyniParafia WniebowstąpieniaParafia Matki Bożej Nieustającej PomocyParafia Św. AnnyStrona Główna
Powołania z parafii
01-09-2009 10:45 • Marcin Malessa

Kapłani pochodzący z naszej parafii i pracujący aktualnie w duszpasterstwie 

 

ks. ROBERT CAPAŁA

Urodził się 2 kwietnia 1978 roku w Lublinie. W latach 1985 - 1993 uczęszczał do szkoły podstawowej: klasy I - IV do Szkoły Podstawowej nr 2 im. Henryka Sienkiewicza, zaś klasy V - VIII do Szkoły Podstawowej Nr 3 im. Piotra Firleja w Lubartowie. Dalszą edukację kontynuował w Liceum Ogólnokształcącym im. Księcia Pawła Karola Sanguszki w Lubartowie, w klasie o profilu biologiczno-chemicznym.

W trzeciej klasie szkoły podstawowej został ministrantem w Parafii Matki Bożej Nieustającej Pomocy. Od czwartej klasy należał do Ruchu Światło-Życie. W 1993 roku z rąk J.E. Biskupa Mieczysława Cisło (wówczas jeszcze ks. Rektora Seminarium Duchownego) przyjął posługę lektora.

Po maturze, w 1997 roku wstąpił do Metropolitalnego Seminarium Duchownego w Lublinie, gdzie studiował dwa lata, następnie formację do kapłaństwa kontynuował w Wyższym Seminarium Duchownym w Sandomierzu.

Święcenia kapłańskie otrzymał w dniu 24 maja 2003 roku w Katedrze Sandomierskiej z rąk J.E. ks. Biskupa Andrzeja Dzięgi. Mszę Św. Prymicyjną odprawił w dniu 25 maja 2003 roku o godz. 12:00 w kościele parafialnym p.w. Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Lubartowie.

Pracuje w Diecezji Sandomierskiej.

 

o. CYPRIAN CZOP - OMI

Urodzony 29 kwietnia 1975 roku w Lublinie. Ma dwie siostry i brata.

W latach 1982-1990 uczęszczał do Szkoły Podstawowej nr 1 w Lubartowie. Edukację kontynuował w Liceum Ogólnokształcącym w Lubartowie (ul. Chopina), w klasie o profilu matematyczno-fizycznym. Rok szkolny 1991/1992 spędził w Columbus, Georgia w Stanach Zjednoczonych. Uczył się tam w Kendrick High School i Paccelli High School w ramach programu wymiany uczniów szkół średnich. Maturę zdał w Liceum Ogólnokształcącym w Lubartowie w 1994 roku.

Wstąpił do nowicjatu Zgromadzenia Misjonarzy Oblatów Maryi Niepokalanej (OMI) na Świętym Krzyżu, który ukończył 8 września 1995 r. składając pierwsze śluby zakonne. Następnie odbył studia filozoficzno-teologiczne w scholastykacie i Wyższym Seminarium Duchownym Misjonarzy Oblatów Maryi Niepokalanej w Obrze k. Poznania, które jest sekcją Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu. Pracę magisterską p.t. "Biblijny obraz Matki Jezusa w maryjnych katechezach Jana Pawła II" napisał na seminarium ks. bpa prof. dra hab. Stanisława Napierały pod kierunkiem o. dra Adama Wojtczaka OMI.

Święcenia prezbiteratu otrzymał 23 czerwca 2001 roku w Obrze. Następnie został skierowany do pracy duszpasterskiej w parafii pw. św. Eugeniusza de Mazenod w Kędzierzynie-Koźlu (woj. opolskie), gdzie przez dwa lata pełnił funkcję wikariusza i katechety.

Realizował program formacyjny w Centrum Formacji Misyjnej w Warszawie, po czym, na podstawie obediencji otrzymanej od o. Wilhelma Stecklinga OMI, Superiora Generalnego Zgromadzenia, został posłany na misje do Tajlandii. W kraju tym przebywa od 25 listopada 2003 r., pracując jako misjonarz wśród górskiego ludu Hmongów.

PełniŁ funkcję dyrektora Katolickiego Centrum Hmongów w mieście Lomsak w północnej Tajlandii, założonego przez wieloletniego misjonarza tego plemienia, o. Yves'a Bertrais OMI.

Obecnie pracuje na Ukrainie.

 

ks. MACIEJ DOMAŃSKI

Święcenia kapłańskie przyjął w dn. 26 maja 2007 z rąk ks. abp. Józefa Życińskiego. Jest wikariuszem parafii pw.  św. Michała Archanioła w Lublinie.

 

ks. ANDRZEJ FLIS

Urodził się 4 sierpnia 1974 roku w Lubartowie, gdzie uczęszczał do szkoły podstawowej, a potem do Liceum Ogólnokształcącego w Zespole Szkół nr 2 im. Pawła Karola Sanguszki.

Przez cały czas nauki był ministrantem, a później lektorem w Parafii Matki Bożej Nieustającej Pomocy.

Należał również do Ruchu Światło-Życie.

W 1995 roku wstąpił do Metropolitalnego Seminarium Duchownego w Lublinie i święcenia kapłańskie otrzymał w dniu 2 czerwca 2001 roku.

Pracował jako wikariuszem Parafii Narodzenia Najświętszej Marii Panny w Chełmie, potem w  Parafii Przemienienia Pańskiego w Lublinie i duszpasterzem akademickim Politechniki Lubelskiej, a obecnie, od 1 lipca 2012 jest wikariuszem parafii pw. św. Jana Chrzciciela i św. Jana Ewangelisty w Lublinie (Archikatedra).

 

o. WALDEMAR GRUBKA

Urodził się 15 maja 1966 roku w Lubartowie. Po ukończeniu Szkoły Podstawowej nr 2 rozpoczął naukę w Zespole Szkół Zawodowych w Lubartowie. Technikum Mechaniczne ukończył w Lublinie.

W 1987 roku wstąpił do Zakonu Braci Mniejszych Kapucynów Prowincji Warszawskiej i rozpoczął w Nowym Mieście n/Pilicą roczny nowicjat. Po złożeniu pierwszych ślubów zakonnych rozpoczął studia filozoficzno-teologiczne w Lublinie (w KUL-u). Studia ukończył z tytułem magistra teologii z zakresu liturgiki.

W 1993 roku złożył śluby wieczyste.

22 maja 1993 roku otrzymał w Lublinie święcenia kapłańskie przez posługę księdza biskupa Ryszarda Karpińskiego, po których został skierowany do pracy w Łomży, gdzie przez trzy lata pełnił funkcję Magistra Postulatu.

W 1997 roku został skierowany na studia specjalistyczne z zakresu Teologii Pastoralnej Praktycznej w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim i tam w 1999 roku obronił licencjat z Teologii Pastoralnej i podjął posługę prefekta w Kapucyńskim Seminarium Duchownym w Lublinie.

W roku 2000 został ponownie skierowany do klasztoru w Łomży, gdzie pełnił funkcję Proboszcza Parafii Matki Bożej Bolesnej i gwardiana wspólnoty klasztoru łomżyńskiego.

Od czerwca 2006 roku jest proboszczem parafii pw. Niepokalanego Serca Maryi i Św. Franciszka w Lublinie.

 

ks. MIROSŁAW JĘCZAŁA

Urodził się 1 października 1973 roku. Święcenia kapłańskie otrzymał 10 czerwca 2000 roku.

Obecnie pracuje jako wikariusz w parafii pw.  Trójcy Przenajświętszej w Popkowicach.

 

ks. ANDRZEJ KOWALCZYK

Święcenia kapłańskie przyjął 3 czerwca 2006 r.  Pracuje w parafii pw. św. Andrzeja Boboli w Lublinie.

 

 

ks. ANDRZEJ MARZEC

Urodził się 4 lutego 1951 roku w Rudnie k/Lubartowa. Jako absolwent technikum mechanicznego, w 1970 roku podjął pracę zawodową. Rok po śmierci żony Ewy, w 1985 roku wstąpił do Stowarzyszenia Apostolstwa Katolickiego (Księża Pallotyni) i odbył roczny nowicjat w Ząbkowicach Śląskich.

1 października 1986 roku rozpoczął i 30 czerwca 1992 roku zakończył studia filozoficzno-teologiczne w Wyższym Seminarium Duchownym Stowarzyszenia Apostolstwa Katolickiego w Ołtarzewie k/Warszawy. Święcenia kapłańskie w stopniu prezbiteratu przyjął 9 maja 1992 roku z rąk Jego Ekscelencji Ks. Kardynała Józefa Glempa Prymasa Polski.

Po studiach, na podstawie dekretu Regionała Prowincji Polskiej Stowarzyszenia Apostolstwa Katolickiego podjął pracę misyjną w Berezie Kartuzkiej w Białorusi. W maju 2005 roku przeniesiony został do parafii Kalinkowicze we wschodniej części Białorusi, a od lipca 2011 jest probodzczem parafii w Żłobinie (Białoruś) gdzie pracuje do chwili obecnej.

 

o. JERZY MITURA

Urodził się 1 kwietnia 1972 roku w Lublinie, ale przez cały okres młodości związany był z Lubartowem. Tu ukończył swoją edukację w zakresie szkoły średniej. W lubartowskim Liceum, obecnie im. Księcia Pawła Karola Sanguszki, zdał maturę. Od Pierwszej Komunii Świętej był ministrantem, a potem również członkiem wspólnoty Ruchu Światło-Życie przy Klasztorze Braci Mniejszych Kapucynów w Lubartowie.

Do Zakonu Kapucynów wstąpił w 1991 roku, zaraz po maturze. Potem odbył formację początkową w Nowym Mieście n/Pilicą i studia filozoficzno-teologiczne na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim, zakończone magisterium z teologii. W trakcie studiów (11 stycznia 1998 roku) złożył profesję wieczystą w Zakonie Kapucynów, a po ich ukończeniu, 23 maja 1999 roku otrzymał sakrament święceń prezbiteratu.

Wkrótce po święceniach został mianowany socjuszem magistra postulatu i rozpoczął pracę w Klasztorze Ojców Kapucynów i parafii w Łomży. Rok później został referentem duszpasterstwa powołań Kurii Prowincjalnej w Warszawie. Po dwóch latach wypełniania tych obowiązków, zgodnie z decyzją przełożonych, rozpoczął studia specjalistyczne z teologii dogmatycznej na Uniwersytecie Gregoriańskim w Rzymie. Po ukończeniu tych studiów, ukończył jeszcze kurs pedagogiki i psychologii formacyjnej dla formatorów seminariów diecezjalnych i zakonnych na Uniwersytecie Salezjańskim, również w Wiecznym Mieście. Przez następne dwa lata był Magistrem Postulatu w Łomźy.
Był Gwardianem we Frascati (Rzym), gdzie mieści się centrum formacji permanentnej dla całego Zakonu Kapucynów.
Obecnie pracuje w Lubartowie

 

ks. DAWID  NOWICKI

Święcenia prezbteratu przyjął 4 czerwca 2011 z rąk bp. Mieczysława Cisło.  Pracuje jako wikariusz w parafii pw. św.Józefa w Cycowie.

 

ks. dr WOJCIECH PĘCHERZEWSKI

Święcenia kapłańskie przyjął 17 maja 1997 roku. Jest rektorem kościoła pw. Niepokalanego Poczęcia NMP w Lublinie.

kapelan honorowy Ojca Świętego
kanonik gremialny Kapituły Lubelskiej

 

ks. ŁUKASZ  SIDOR

29 maja 2010 przyjął święcenia prezbiteratu z rąk abp. Józefa Życińskiego.  Pracuje jako wikariusz w parafii pw.  Chrystusa Króla w Lublinie.

 

ks. PAWEŁ WIERZCHOŃ

Święcenia kapłańskie przyjął w dn. 26 maja 2007 z rąk ks. abp. Józefa Życińskiego.  Pracował w  parafii pw. św. Jozafata BM w Rejowcu Osadzie, a obecnie jest duszpasterzem Polonii na Ukrainie w diecezji Odesko-Symferpolskiej.

 

ks. ANDRZEJ WOŹNIAK

Urodził się 19 czerwca 1963 roku w Lubartowie, ochrzczony w kościele Św. Anny w Lubartowie w tymże roku, I Komunia - Niedrzwica Kościelna, bierzmowanie Lubartów św. Anna, święcenia diakonatu i kapłańskie - Stadniki niedaleko od Krakowa.

Pierwsze lata dzieciństwa spędzam z rodzicami w Majdanie Kozłowieckim (tzw gajówka) niedaleko od Lubartowa. Gdy mam pięć lat wędruję wraz z rodzicami do Sobieszczan, gdzie spędzam cztery lata i przystępuję do I Komunii Św., później powracam w pobliże Lubartowa, do Łucki Kol. W Łucce kończę szkołę podstawową, a następnie uczęszczam do liceum ogólnokształcącego w Lubartowie, klasa biologiczno-chemiczna, które kończę w 1982 roku. Po ukończeniu liceum wstępuję do Zgromadzenia Księży Sercanów. Po odbytym postulacie i nowicjacie rozpoczynam studia w seminarium w Stadnikach, filia Papieskiej Akademii Teologicznej w Krakowie, które zakończyłem pracą magisterską z teologii moralnej w 1990 roku (pod kierownictwem Ks. Bp. Józefa Wróbla, obecnie ordynariusza w Finlandii).

W czasie seminarium zawsze powracam do rodzinnej parafii - Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Lubartowie. Święcenia kapłańskie przyjmuję z rąk ks. Biskupa Kazimierza Nycza, 13 czerwca 1990r.

Po święceniach kapłańskich pracuję: trzy lata we Florynce (woj. nowosądeckie) jako wikariusz, sześć lat w Stadnikach jako ekonom seminarium, w latach 1999 - 2001 ekonom prowincji, 2001-2002 misjonarz krajowy i od roku 2003, aż do tej pory jako proboszcz i dziekan parafii Postawy na Białorusi, diecezja witebska.

 

o. PIOTR WROTNIAK - kapucyn

Święcenia kapłańskie przyjął 27 maja 2007 z rąk ks.bp. Mieczysława Cisło.
Od 2010 roku jest misjonarzem w Gabonie.

 

 

 

 

Alumni seminariów duchownych i nowicjusze pochodzący z naszej parafii:

MATEUSZ  TOMASIAK   -  Wyższe Seminarium Duchowne Salwatorianów w Bagnie k/ Wrocławia
RAFAŁ  KRÓL                -  Wyższe Seminarium Duchowne Braci Mniejszych Kapucynów w Krakowie
MAREK  WIĘCH             -  Wyższe Seminarium Duchowne Zgromadzenia Księży Pallotynów w Ołtarzewie

 

 

 

Siostry zakonne pochodzące z naszej parafii:

 

Siostry Felicjanki:

 • s. Sylwia Chlebiej
 • s. Jolanta Czarnata
 • s. Fides Jęczała
 • s. Paulina Tomala
 • s. Ewa Meksuła

 

Zgromadzenie zakonne sióstr Wspólnej Pracy od Niepokalanej Maryi:

 • s. Dorota Góźdź
 • s. Paula Góźdź

 

Zgromadzenie sióstr Najświętszego Imienia Jezus:

 • s. Aneta Kozłowska

 

Zgromadzenie sióstr Matki Bożej Miłosierdzia:

 • s. Cypriana Szczęch

 

ss. Kapucynki:

 • s. Cecylia Pytka
 • s. Małgorzata Danił
 • s. Iwona Turowska

 

Zgromadzenie Sióstr Wynagrodzicielek Najświętszego Oblicza:

 • s. Kinga Rybicka

© 2009 www.parafia.lubartow.pl