Ojcowie KapucyniParafia WniebowstąpieniaParafia Matki Bożej Nieustającej PomocyParafia Św. AnnyStrona Główna
Sakrament Małżeństwa
28-07-2009 13:47 • Marcin Malessa

Małżeństwo jest przymierzem, przez które mężczyzna i kobieta tworzą ze sobą wspólnotę całego życia. To przymierze zostało przez Chrystusa podniesione do godności sakramentu, w którym udziela On małżonkom wielu łask oraz umacnia ich wzajemną miłość i wierność.
W Starym Testamencie małżeński związek mężczyzny i kobiety był obrazem przymierza Boga ze swoim ludem. We wzajemnej miłości małżonków odnajdywano podobieństwo do miłości Boga do ludzi. Bóg, który stworzył człowieka z miłości, powołał go także do miłości, która jest podstawowym i wrodzonym powołaniem każdej istoty ludzkiej (KKK 1604). W Nowym Testamencie Chrystus przez swoją śmierć na krzyżu zawarł Nowe Przymierze w którym On sam stał się prawdziwym Oblubieńcem Kościoła - nowego Ludu Bożego.
Miłość małżonków ma być obrazem absolutnej, wiernej i niezniszczalnej miłości, jaką Bóg kocha człowieka. Ta miłość, którą Bóg błogosławi, jest przeznaczona do tego, by była płodna i urzeczywistniała się we wspólnym dziele zachowania stworzenia. (KKK1604)


Obrzęd
Na podstawie: Obrzędy sakramentu małżeństwa dostosowane do zwyczajów diecezji polskich, Katowice 1996

 • Odpowiednio wcześnie przed rozpoczęciem Mszy Świętej narzeczeni oraz świadkowie ustawiają się w drzwiach kościoła;
 • Kapłan wychodzi do drzwi kościoła i tam wita narzeczonych;
 • Następnie w procesji młodzi razem ze świadkami udają się za kapłanem do ołtarza;
 • Narzeczeni zajmują przygotowane dla nich miejsca przed ołtarzem;
 • Rozpoczyna się Msza Święta;
 • Po Ewangelii i homilii następuje właściwa liturgia sakramentu:

 

 • Narzeczeni podchodzą do ołtarza;
 • Kapłan mówi do narzeczonych:
[imię] i [imię], wysłuchaliście słowa Bożego i przypomnieliście sobie znaczenie ludzkiej miłości i małżeństwa. W imieniu Kościoła pytam was, jakie są wasze postanowienia.
[imię] i [imię], czy chcecie dobrowolnie i bez żadnego przymusu zawrzeć związek małżeński?
Narzeczeni: Chcemy
Czy chcecie wytrwać w tym związku w zdrowiu i w chorobie, w dobrej i złej doli, aż do końca życia?
Narzeczeni: Chcemy
Czy chcecie z miłością przyjąć i po katolicku wychować potomstwo, którym was Bóg obdarzy?
Narzeczeni: Chcemy
Prośmy Ducha Świętego, aby uświęcił ten związek i dał narzeczonym łaskę wytrwania. Niech ich miłość przez Niego umocniona stanie się znakiem miłości Chrystusa i Kościoła.
 • Wszyscy śpiewają trzy zwrotki hymnu do Ducha Świętego (O Stworzycielu, Duchu, przyjdź...);
 • Kapłan zwraca się do narzeczonych, aby wyrazili zgodę małżeńską:
Skoro zamierzacie zawrzeć sakramentalny związek małżeński, podajcie sobie prawe dłonie i wobec Boga i Kościoła powtarzajcie za mną słowa przysięgi małżeńskiej
 • Narzeczeni zwracają się twarzami do siebie podając sobie prawe dłonie;
 • Kapłan wiąże dłonie końcem stuły;
 • Narzeczony powtarza za kapłanem:
 • Ja, [imię], biorę ciebie, [imię], za żonę i ślubuję ci miłość, wierność i uczciwość małżeńską oraz że cię nie opuszczę aż do śmierci. Tak mi dopomóż, Panie Boże wszechmogący, w Trójcy Jedyny i wszyscy Święci
 • Narzeczona powtarza:
Ja, [imię], biorę ciebie, [imię] za męża i ślubuję ci miłość, wierność i uczciwość małżeńską oraz że cię nie opuszczę aż do śmierci. Tak mi dopomóż, Panie Boże wszechmogący, w Trójcy Jedyny i wszyscy Święci
 • Kapłan wypowiada formułę potwierdzającą zawarcie związku:
"Co Bóg złączył, człowiek niech nie rozdziela" (Mt 19,6). Małżeństwo przez was zawarte ja powagą Kościoła katolickiego potwierdzam i błogosławię w imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego.
 • Wszyscy odpowiadają: Amen
 • Kapłan błogosławi obrączki, a następnie mówi:
Na znak zawartego małżeństwa nałóżcie sobie obrączki
 • Mąż nakłada na serdeczny palec żony obrączkę przeznaczoną dla niej, mówiąc:
[imię], przyjmij tę obrączkę jako znak mojej miłości i wierności. W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego.
 • Żona nakłada na serdeczny palec męża obrączkę przeznaczoną dla niego, mówiąc:
[imię], przyjmij tę obrączkę jako znak mojej miłości i wierności. W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego.
 • Małżonkowie wracają na swoje miejsca przed ołtarzem;

 

 • Następuje modlitwa powszechna za nowożeńców, ich bliskich oraz potrzeby całego Kościoła;
 • Przygotowaniem darów ołtarza zaczyna się liturgia eucharystyczna, która przebiega jak zwykle aż do modlitwy Ojcze Nasz;
 • Po Modlitwie Pańskiej nowożeńcy klękają przed ołtarzem, a kapłan odmawia nad nimi specjalne błogosławieństwo. Po słowach: Przez Chrystusa, Pana naszego, wszyscy odpowiadają: Amen;
 • Nowożeńcy wstają;
 • Kapłan wypowiada słowa: Pokój Pański niech zawsze będzie z wami... oraz Przekażcie sobie znak pokoju;
 • Nowożeńcy oraz zgromadzeni przekazują sobie znak pokoju i miłości;
 • Następuje śpiew: Baranku Boży, kapłan wypowiada słowa: Oto Baranek Boży...;
 • Do Komunii Świętej nowożeńcy oraz świadkowie przystępują przed ołtarzem. (Nowożeńcy, ich rodzice, świadkowie ślubu i krewni mogą otrzymać Komunię pod dwiema postaciami)
 • Po przyjęciu Komunii nowożeńcy wracają na swoje miejsca;
 • Na koniec Mszy nowożeńcy klękają, a kapłan udziela im uroczystego błogosławieństwa. Po każdym wezwaniu wszyscy odpowiadają: Amen;
 • Po udzieleniu błogosławieństwa i rozesłaniu, kapłan schodzi do nowożeńców i składa im życzenia. W tym czasie wszyscy śpiewają pieśń na zakończenie;
 • Kapłan udaje się do zakrystii;
 • Młoda para, po krótkim dziękczynieniu, idzie przed obraz Matki Bożej Nieustającej Pomocy, by w krótkiej modlitwie prosić o opiekę na nowo rozpoczętą drogę życia;
 • Nowożeńcy oraz zgromadzeni goście wychodzą z kościoła;Formalności
Po podjęciu decyzji o zawarciu małżeństwa narzeczeni zgłaszają się do kancelarii parafialnej w celu ustalenia terminu i godziny ślubu.

W kancelari otrzymują indeksy, z którymi przychodzą na konferencje przedmałżeńskie.

W przypadku zawierania małżeństwa konkordatowego, nie wcześniej jak trzy miesiące przed planowanym terminem uroczystości należy udać się do USC właściwego ze względu na miejsce zamieszkania jednego z narzeczonych. Do urzędu należy zabrać ze sobą dowody osobiste oraz aktualne odpisy skrócone aktów urodzenia. Drugi dokument nie jest konieczny w przypadku gdy miejscem urodzenia jest teren podległy danemu USC.

Po załatwieniu formalnośći w USC należy zgłosić się do kancelarii parafialnej celem spisania protokołu przedślubnego. Narzeczeni przynoszą ze sobą świadectwa chrztu, dokumenty otrzymane w USC oraz dowody osobiste. Jeżeli wcześniej zawarty został ślub cywilny należy dodatkowo dostarczyć dokument z USC potwierdzający zawarcie związku cywilnego.

Po spisaniu protokołu wygłaszane są zapowiedzi w parafiach narzeczonych.

W najbliższych dniach po spisaniu protokołu narzeczeni udają się do pierwszej spowiedzi przedmałżeńskiej (zaznaczając ten fakt podczas spowiedzi, jak również okazując spowiednikowi indeks)

W tygodniu ślubnym narzeczeni udają się do drugiej spowiedzi przedmałżeńskiej (ten fakt również należy zaznaczyć podaczas spowiedzi + indeks do podpisu spowiednikowi)

Po spowiedzi narzeczeni udają się do kancelarii celem podpisania aktu ślubu. Razem z narzeczonymi przychodzą świadkowie. Przy podpisaniu aktu należy okazać się dowodem osobistym. Jeżeli wcześniej nie dostarczono jakichś dokumentów, spisanie aktu jest ostatecznym momentem na ich dostarczenie do kancelarii.

Wszelkich dodatkowych informacji związanych z zawarciem sakramentu małżeństwa można zasięgać u księży podczas konferencji przedmałżeńskich, w kancelarii parafialnej oraz przy innych okazjach.


© 2009 www.parafia.lubartow.pl